Program

Přehled příspěvků podle jmen autorů

Prezentace kulturního dědictví: integrace - agregace - kontextualizace
Koordinátor: Zdeněk Uhlíř,  Národní knihovna ČR, Praha
Kdy a kde: 25. 5. 2004, 14:00 - 17:00, Posluchárna D

Digitalizační centrum Akademie věd ČR

Autor: Martin Lhoták,  Knihovna Akademie věd ČR, Praha

Plné texty

Soubor PDF 

Abstrakt

V roce 2003 se AV ČR rozhodla vybudovat vlastní výkonné digitalizační pracoviště, přednostně určené pro zpracování materiálů ústavů poškozených povodní v předešlém roce. V příspěvku bude předvedeno vybrané hardwarové řešení a popsány informační systémy využité pro pořizování, archivaci a zpřístupňování. Systém byl budován tak, aby se co nejvíce automatizovala tvorba metadat a tím se urychlil celý proces zpracování. Ve spolupráci s Národní knihovnou ČR, byl vyvinut systém pro zpřístupňování, který bude k dispozici knihovnám, pro které bude centrum digitalizovat.

O autorovi

Autor pracuje od roku 1998 v Knihovně AV ČR na pozici vedoucího oddělení IT.


Ostatní příspěvky v sekci:

Soumrak knihovny

Autor: Torsten Schaßan, University of Cologne, Německo


Vize sémantických procesů - aktuální trendy

Autor: Nerutė Kligienė, Institute of Mathematics and Informatics, Litva


Konceptuální rámec virtuálního badatelského prostředí

Autor: Zdeněk Uhlíř, Národní knihovna ČR, Praha


Manusriptorium - základ virtuálního badatelského prostředí

Autor: Stanislav Psohlavec, AiP Beroun s.r.o., Beroun


ACT - počítačové zpracování psaného kulturního dědictví

Autor: Kiril Ribarov, Univerzita Karlova - Ústav formální a aplikované lingvistiky, Praha

Spoluautoři: Jiří Bubník, Jiří Čelák, Vojtěch Janota, Alexandr Kára, Václav Novák, Tomáš Vondra, Matematicko-fyzikální fakulta UK


Zpět na program