Program

Přehled příspěvků podle jmen autorů

Prezentace kulturního dědictví: integrace - agregace - kontextualizace
Koordinátor: Zdeněk Uhlíř,  Národní knihovna ČR, Praha
Kdy a kde: 25. 5. 2004, 14:00 - 17:00, Posluchárna D

Manusriptorium - základ virtuálního badatelského prostředí

Autor: Stanislav Psohlavec,  AiP Beroun s.r.o., Beroun

Plné texty

Soubor PDF 

Abstrakt

Do databáze Manuscriptorium jsou importována data digitalizovaných rukopisů a starých tisků, především z projektu VISK6 a také data o historických fondech z různých zdrojů, různého rozsahu a účelu. Významné jsou importy podrobných záznamů vytvořených v XML dle projektu MASTER, data vytvořená v obecně strukturovaných textových formách a data původně vytvořená v UNIMARCu. Databáze je budována jako jeden z nástrojů pro interpretaci a zpřístupnění dat, která jsou samostatná, v nadčasové formě a zcela nezávislá na použitých nástrojích.

Příspěvek hodnotí první půlrok zpřístupnění databáze, využití nástrojů pro vyhledávání a zpřístupnění, informuje o perspektivách poskytování dat ve prospěch knihovnických systémů a dalších nově vznikajících nástrojů.

Článek byl zveřejněn v časopise ITlib "Informačné technológie a knižnice" 2/04 a zde je použit se svolením redakce.

O autorovi

Dlouhodobá spolupráce s NKČR v projektu Memoriae Mundi Series Bohemica, digitalizace rukopisů a starých tisků, Česká národní bibliografie... Ředitel AiP Beroun s.r.o.


Ostatní příspěvky v sekci:

Soumrak knihovny

Autor: Torsten Schaßan, University of Cologne, Německo


Vize sémantických procesů - aktuální trendy

Autor: Nerutė Kligienė, Institute of Mathematics and Informatics, Litva


Konceptuální rámec virtuálního badatelského prostředí

Autor: Zdeněk Uhlíř, Národní knihovna ČR, Praha


ACT - počítačové zpracování psaného kulturního dědictví

Autor: Kiril Ribarov, Univerzita Karlova - Ústav formální a aplikované lingvistiky, Praha

Spoluautoři: Jiří Bubník, Jiří Čelák, Vojtěch Janota, Alexandr Kára, Václav Novák, Tomáš Vondra, Matematicko-fyzikální fakulta UK


Digitalizační centrum Akademie věd ČR

Autor: Martin Lhoták, Knihovna Akademie věd ČR, Praha


Zpět na program