Program

Přehled příspěvků podle jmen autorů

Trendy a novinky v nabídce elektronických informačních zdrojů I.
Koordinátor: Jiří Kadleček,  Albertina icome Praha s.r.o.
Kdy a kde: 25. 5. 2004, 14:00 - 17:30, Nová aula

Profil Z39.50 pro jednoduché vyhledávání a stahování záznamů

Autor: Jan Pokorný,  Univerzita Karlova - Ústav výpočetní techniky, Praha

Plné texty

Soubor PDF  Soubor PDF 

Abstrakt

Účelem definice Profilu Z39.50 JIB, který byl obsahem jednání pracovní skupiny ZIG v únoru 2004 v STK, bylo vymezení minimálních požadavků na nastavení Z39.50 atributů u českých katalogů a bibliografických databází pro účely jednoduchého vyhledávání. Profil se snaží vytvořit takové prostředí, aby bylo možno zdroje, splňující níže uvedené požadavky, dotazovat stejným dotazem a obdržet srovnatelné výsledky.

České katalogy a databáze jsou značně různorodé a proto není snadné najít společný základ pro definici Z39.50 atributů. Zvolili jsme proto cestu definice skutečně minimálních požadavků:

  • definice určuje nastavení pouze pěti základních polí, podle kterých se nejčastěji vyhledává
  • definice řeší pouze vyhledávání (SEARCH, PRESENT), nikoli funkce zápisu (UPDATE)

Toto minimum by mělo být podmínkou kooperace (v oblasti vyhledávání) s dalšími systémy na národní úrovni.

Definice tohoto profilu vychází ze zkušeností s provozem Jednotné informační brány, ve které se díky integraci téměř všech nabízených Z39.50 zdrojů v ČR projevilo velké množství známých problémů s paralelním vyhledáváním. Z39.50 servery pracující v českých knihovnách jsou různé a mají různé možnosti dotazování a vyhledávání. V praxi se ukázalo, že postupným sjednocováním anebo alespoň sbližováním nastavení Z39.50 atributů lze dosáhnout velkého zlepšení ve vyhledávání.

O autorovi

Absolvent Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, obor Informační věda, nyní student doktorandského studia. V letech 1996-2001 pracoval ve Státní vědecké knihovně v Hradci Králové jako systémový administrátor. Od roku 2001 zaměstnán v Ústavu výpočetní techniky UK, oddělení knihovnických aplikací. Zabývá se integrací informačních zdrojů v rámci projektu JIB a knihovními systémy T-Series a Aleph.


Ostatní příspěvky v sekci:

InfoLib - sen, ktorý sa mení na skutočnosť

Autor: Daniela Birová, Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava


Portál STM

Autor: Dana Smetanová, Státní technická knihovna, Praha

Spoluautoři: Lucie Hejná, Státní technická knihovna


Infozdroje – inteligentní rozcestník k elektronickým informačním zdrojům

Autor: Vladimír Karen, Albertina icome Praha s.r.o.


Prezentace posterů

Autor:  různí autoři / various authors, 


Novinky v nabídce elektronických informačních zdrojů od společnosti ProQuest Information and Learning

Autor: Marika Janoušková, ProQuest Information and Learning, Velká Británie


Obchodní informace z celého světa pro vaši knihovnu

Autor: David Gudgin, Euromonitor, Velká Británie

Spoluautoři: Lisa Tomlinson, Euromonitor


Nechybí ve vaší knihovně link server?

Autor: Jiří Pavlík, Univerzita Karlova - Ústav výpočetní techniky, Praha


Systém pro stahování bibliografických záznamů z českých a zahraničních zdrojů

Autor: Martin Ledínský, Univerzita Karlova - Ústav výpočetní techniky, Praha


Zpět na program