Program

Přehled příspěvků podle jmen autorů

Zahájení konference
Koordinátor: Vladimír Karen,  Albertina icome Praha s.r.o.
Kdy a kde: 25. 5. 2004, 11:00 - 13:00, Nová aula

Role veřejných knihoven v rámci veřejné správy

Autor: Bohumil Pechr,  Ministerstvo informatiky ČR, Praha

Plné texty

Soubor PDF  Soubor PDF 

Abstrakt

Dnešní rychle se měnící svět a posun funkčnosti jednotlivých institucí se nevyhýbá ani knihovnám. Jejich služba, původně převážně knižní, se postupně rozšiřuje na celý komplex informačních a knihovních služeb. Smysl knihovny jako zdroje informací však stále zůstává zachován a jejich velkého potenciálu by chtělo využít Ministerstvo informatiky ČR v rámci budování nové koncepce veřejné správy. Snahou je využít vybavení veřejných knihoven a vysoce kvalifikovaného personálu jako kontaktního místa veřejné správy s cílem co nejvíce přiblížit služby veřejného sektoru občanům. Pracovníci knihoven vzhledem ke své kvalifikaci a profesnímu zaměření mohou odborně zprostředkovávat informace a některé elektronické služby státní správy a samosprávy občanům, příp. podnikatelských subjektům. Z tohoto důvodu také Ministerstvo informatiky koordinuje připojování veřejných knihoven k intranetu veřejné správy a spolupracuje s knihovnami v rámci projektu Portálu veřejné správy.

O autorovi

Autorka absolvovala VŠE v Praze, katedru informačních technologií. V letech 1995-1999 se věnovala podnikovému poradenství v oblasti BPR a implementaci informačních systémů. Poté působila na poli statistiky nových technologií a v období 2001/2002 půl roku strávila u Evropské komise, kde se věnovala mezinárodním projektům zaměřeným na e-government a e-democracy v rámci programu IST. V současné době pracuje na Ministerstvu informatiky ČR v sekci e-Government, v odboru projektů životních situací.


Ostatní příspěvky v sekci:

Zahájení konference

Autor: Igor Čermák, Vysoká škola ekonomická, prorektor pro informační systém VŠE, Praha


Úvodní příspěvek - INFORUM podesáté

Autor: Vladimír Karen, Albertina icome Praha s.r.o.

Spoluautoři: Jakub Petřík, Albertina icome Praha s.r.o.


Kvalita informací v centru pozornosti informačních profesionálů

Autor: Marydee Ojala, ONLINE: The Leading Magazine for Information Professionals, USA


Hodnocení významnosti vědeckých časopisů: případová studie z Univerzity Stuttgart

Autor: Werner Stephan, Stuttgart University Library, Německo

Spoluautoři: Bernhard Graf, Frank Scholze, Stuttgart University Library, SRN


Zpět na program