Program

Přehled příspěvků podle jmen autorů

Trendy a novinky v nabídce elektronických informačních zdrojů II.
Koordinátor: Jiří Kadleček,  Albertina icome Praha s.r.o.
Kdy a kde: 26. 5. 2004, 13:30-17:00, Nová Aula

TDKIV jako jedinečný zdroj aktuální oborové terminologie

Autor: Josef Schwarz,  informační konzultant, Praha

Plné texty

Soubor PDF  Soubor PDF 

Abstrakt

Základ České terminologické databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV – viz http://sigma.nkp.cz/cze/ktd v rozsahu cca 2800 záznamů a 4200 termínů vznikl v letech 2001 a 2002 v rámci projektu řešeného Národní knihovnou ČR s grantovou podporou Ministerstva kultury ČR. TDKIV je od té doby ve spolupráci s externími odborníky průběžně doplňována a aktualizována o nové termíny a také o normativní výklady (tj. výklady z českých oborových technických norem). Příspěvek se zaměřuje na prezentaci pokročilých možností práce s TDKIV, její využití pro studijní potřeby i praktickou činnost a modely spolupráce při rozvoji TDKIV.

O autorovi

Josef Schwarz (*1974) se zabývá problematikou selekčních jazyků se zaměřením na tvorbu a administraci oborových tezaurů a věcné zpracování dokumentů. Součástí jeho odborných aktivit je i rešeršní činnost, obsahová správa databází, analýza oborových informačních zdrojů a terminologická činnost. V letech 1993-1999 vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, obor informační studia na Ústavu informačních studií a knihovnictví. V letech 1995-1999 působil v knihovně Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy při tvorbě a vývoji Českého teologického tezauru, správě oborových databází a rešeršní činnosti. V období 1998-2001 pracoval v Parlamentní knihovně, hlavní náplní činnosti byla zejména správa tezauru Eurovoc a rešeršní činnost. V současnosti působí jako nezávislý informační konzultant (http://schwarz.webpark.cz). Jako externí konzultant a člen redakční rady se podílel na řešení projektu TDKIV.


Ostatní příspěvky v sekci:

Unikátní spolupráce CSA se sdružením BioOne - zpřístupnění plnotextových časopisů na platformě IDS

Autor: Diogenes Kloosterling, CSA, Velká Británie


Dialog Profound & DialogNewsRoom - vyhledejte vše snadno a rychle díky jedinečné metodě indexování

Autor: Richard Levy, Thomson Dialog, Velká Británie


Novinky v ScienceDirect a jeho intergrace s ostatními platformami

Autor: Annemarie Koot, Elsevier Science, Nizozemsko


Prezentace posterů

Autor:  různí autoři / various authors, 


SpringerLink - důmyslný nástroj pro knihovníky a vědce

Autor: Frans Lettenstrom, Springer-Verlag, Německo


Bibliografické online služby pro evropské akademické knihovny

Autor: Barbara Wendlinger, Nielsen BookData, Velká Británie


Způsoby hodnocení relevance u pokročilých vyhledávacích systémů

Autor: Pavel Kocourek, Incad, s.r.o., Praha


Zpět na program