INFORUM 2009 survey

Many thanks to all participants in the INFORUM 2009 Survey. In total there were 76 responses, which accounts to 14,23% out of the 534 registered participants.

If you are interested in the details of the survey, you can download the RESULTS.

The following 10 survey participants have been drawn to be sent little gifts from conference partners:

  • Jiří Kratochvíl -Knihovna univerzitního kampusu MU, Brno
  • Alena Brůžková - Národní technická knihovna, Praha
  • Růžena Matěnová - Knihovna města Hradce Králové
  • Ludmila Slezáková - Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci
  • Jindřiška Kotrlová - PsU AV ČR, Praha
  • Dagmar Chytková - Masarykova univerzita, Brno
  • Jitka Hradilová - Univerzita Karlova v Praze
  • Zlata Houšková - Národní knihovna ČR, Praha
  • Zuzanna Wiorogorska - University of Warsaw Library, Polsko
  • Judita Kopáčiková - Staromestská knižnica Bratislava