Informace pro vystavovatele

Vítejte na stránce určené pro firmy, které jsou partnery konference INFORUM 2011. Jsme velmi rádi, že se budete letošní konference účastnit. Ela Pokorná zodpoví všechny Vaše dotazy týkající se uvedených pokynů i všeobecné dotazy k organizaci konference. Na zvláštních stránkách nalezente také nejčastější dotazy vystavovatelů spolu s podrobnými komentáři.

Důležité termíny

15. dubna 2011 nejzazší termín pro dodání reklamy do tištěného programu
9. května 2011 nejzazší termín pro odevzdání prezentací v MS PowerPoint
9. až 13. května 2011 doručení materiálů pro vkládání do konferenčního portfolia
23. května 2011 workshopy
24. května 2011 8:00–9:30 instalace stánků
24. května od 9:00 a dále v průběhu konference registrace zástupců firem na konferenci (VŠE)
24. května 2011 10:00 zahájení výstavy
24. května 2011 10:30 zahájení konference
25. května 2011 19:30–23:00 společenský večer
26. května 2011 12:30–14:00 demontáž výstavy

Váš stánek

Stánek je standardně vybaven 1 stolem o rozměrech cca 120×60 cm, 2 židlemi a přívodem el. proudu 220 V (1 zásuvka na stánek, další případné rozvedení si již zajišťuje vystavovatel). Umístění Vašeho stánku je zveřejněno na stránkách výstavy. Při registraci obdržíte uživatelské jméno a heslo pro možnost používání WiFi sítě.

Instalace stánků proběhne 24. května 2011 od 8:00 do 10:00.

Likvidace stánků proběhne 26. května 2011 od 12:30 do 14:00 hodin. Vystavovatel je povinen prostor svého stánku uvést do původního stavu a odvézt po sobě případný odpad.

Firemní příspěvek a vystoupení na konferenci

Přihlášky prezentací je třeba potvrdit vyplněním elektronické přihlášky, obsahující název příspěvku, jméno přednášejícího, zkrácený životopis a krátký abstrakt. Nejzazší termín pro registraci příspěvku je 7. března 2011.

Prezentace ve formátu PPT či PDF je nutné zaslat do 9. května 2011 na adresu Ela.Pokorna@aip.cz. Všechny prezentace ve formátu PPT (PDF), doručené organizátorům konference, budou zařazeny do konferenčního sborníku na webových stránkách konference.

Přednášející mají standardně 20 minut na vlastní prezentaci a 5 minut na dotazy a diskusi k příspěvku. Během přestávky před svým vystoupením nezapomeňte vyzkoušet svou prezentaci na předváděcím PC v přednáškovém sále a kontaktovat koordinátora své sekce. Vzhledem k přesnému načasování programu konference Vás žádáme o dochvilnost a především o přesné dodržení časového rámce Vašeho vystoupení a pokynů koordinátora sekce.

Reklama v tištěném programu

Objednávky na reklamu přijímáme nejpozději do 14. března 2011. Pokud jste si již objednali zveřejnění reklamy v tištěném programu, bude třeba ji nejpozději do 15. dubna 2011 dodat v předepsaném formátu na níže uvedenou adresu. Formát zrcadla je max. 190(š) x 128(v) mm pro velikost inzerce A5 a/nebo max. 190(š) x 266(v) mm pro velikost inzerce A4, můžete používat plnou barevnost. Vyhovující jsou soubory formátu vektorový EPS (postscript bez písem – např. z AI nebo CorelDraw), CorelDraw (písmo převést do křivek) nebo tiskové PDF (v rozlišení 300–600 DPI). K tomu prosím přiložte malý náhledový obrázek (třeba kopii obrazovky) ve formátu JPG pro kontrolu.

Reklamu laskavě odesílejte přímo na adresu tiskárny:
STUDIO PRESS, s. r. o.
p. Václav Korejtko
e-mail: praha@studiopress.cz

Pokud budete reklamu odesílat e-mailem, použijte laskavě komprimaci (ZIP, ARJ), možné je také uložení souborů na FTP (na vyžádání zašleme potřebné údaje pro připojení k FTP serveru). Zásilku vždy označte heslem „INFORUM 2011“ (např. jako předmět u e-mailu) a uveďte jméno kontaktní osoby, se kterou má tiskárna řešit případné potíže. V kopii prosím e-mail zašlete také adresu ela.pokorna@aip.cz, abychom měli přehled o již zaslaných souborech.

Vkládání materiálů do konferenčního portfolia

Uzávěrka objednávek pro vkládání materiálů je 31. března 2011. Tato nabídka obsahuje vkládání Vašich propagačních materiálů (3 listy, max. formátu A4) do tašek, které dostanou všichni účastníci konference. Tyto materiály (600 kopií, jestliže zůstanou, na vyžádání vrátíme) je třeba dodat na adresu Albertina icome Praha s.r.o. (AiP, Ela Pokorná, Štěpánská 16, 110 00 Praha 1) tak, abychom je obdrželi v týdnu 9. – 13. května 2011 (z prostorových důvodů laskavě neposílejte materiály dříve). Prosíme Vás o přesné dodržení tohoto termínu, později již nebudeme moci vkládání zajistit. Zásilku prosím označte nápisem „vkládání INFORUM“ a uveďte nebo pošlete e-mailem poznámku, kolik různých kusů materiálů obsahuje, popřípadě další důležité pokyny pro vkládání.

Logo ve Vencovského aule

Dále nabízíme vystavení loga firmy ve Vencovského aule. Max. velikost loga může být v tomto případě 70 × 70 cm.

Firemní profily v tištěném programu

Firemní profily všech vystavujících firem budou otištěny v programu, který obdrží každý účastník konference, a také budou zveřejněny na webových stránkách konference. Stručný profil Vaší společnosti česky i anglicky s délkou textu v jednom jazyce maximálně 600 znaků s mezerami, prosím dodejte nejpozději do 21. března 2011 slečně Ele Pokorné.

Technické vybavení

V přednáškových místnostech zajistíme dataprojektor, plátno, počítač (PC/Windows s MS Office vč. PowerPointu, připojení k Internetu) a mikrofony. Ve foyer i v sále bude přítomen technický pracovník pořadatele, který Vám pomůže s řešením případných potíží.

Použití vlastního notebooku je možné pouze v Posluchárně D, ale nelze vyloučit problémy s kompatibilitou s projekčním zařízením. Instalace, vyzkoušení a přepojení v průběhu sekce je časově náročné, a proto tuto variantu nedoporučujeme.

Vjezd do areálu VŠE

Vystavujícím firmám bude umožněn vjezd do areálu VŠE na dobu nezbytně nutnou k vyložení resp. naložení techniky a exponátů. Parkování v areálu není povoleno.

Další informace

Přihlášení na konferenci

Přijetím Vaší objednávky stánku nejste automaticky zaregistrováni na konferenci jako účastníci. Proto Vás žádáme, abyste co nejdříve vyplnili svou osobní online přihlášku (odkaz na tuto prihlášku bude rozesílán v březnu 2011). Pečlivě volte sekce, workshopy a doprovodné akce, kterých se chcete účastnit. Nezapomeňte prosím na obědy. Z každé firmy, která vystavuje, se mohou na konferenci zdarma zaregistrovat 3 zástupci (včetně přednášejícího). Máte-li zájem o účast vyššího počtu zástupců z Vaší firmy (jako personál pro službu na stánku), obraťte se prosím s předstihem na pořadatele.

Registrace

Po svém příjezdu na konferenci se prosím na Vysoké škole ekonomické zaregistrujte a vyzvedněte si program a další materiály.

Zajištění a pojištění

Po dobu konání konference a výstavy bude prostor auly zabezpečen další speciální signalizací, celkem tedy bude realizováno čtyřstupňové zajištění. Pojištění exponátů není centrálně zajišťováno, každý vystavovatel si je musí zajistit sám. Pořadatel výstavy nenese odpovědnost za případné škody vzniklé na exponátech vystavovatelů.

Storno podmínky

V případě pozdní úhrady faktury má pořadatel právo zrušit celou účast objednatele.

Pokud objednatel požádá o zrušení své objednávky, platí následující storno poplatky:

 • v případě zrušení Vaší účasti v období před 28. únorem 2011 Vám bude účtován storno poplatek ve výši 50 % Vaší platby.
 • v případě obdržení zrušení Vaší účasti od 28. února 2011 – 4. dubna 2011 Vám bude účtován storno poplatek ve výši 75 % Vaší platby.
 • v případě obdržení zrušení Vaší účasti po 4. dubnu 2011 Vám bude účtován storno poplatek ve výši 100 % Vaší platby.

Odstoupení od objednávky musí být podáno písemně organizátorům konference na adresu Vladimir.Karen@aip.cz.

Organizátoři

 • Albertina icome Praha
 • VŠE

Hlavní sponzor

 • Albertina icome Praha a Albertina icome Bratislava

Mediální a technologičtí partneři

 • Ikaros
 • INCAD
 • LibRa
 • PIKS TV

INFORUM na Facebooku

 • Facebook logo