O konferenci

Konference INFORUM, jejíž sedmnáctý ročník se uskuteční 24. až 26. května 2011, je zaměřena na elektronické informační zdroje a jejich profesionální využívání ve vědě, výzkumu, vzdělávání a podnikání a jako taková je ojedinělou akcí svého druhu v celé střední a východní Evropě.

Konference je určena pro pracovníky odborných a veřejných knihoven, manažery, vědecké a výzkumné pracovníky, lékaře, vysokoškolské učitele, specialisty v oblasti ICT, pracovníky veřejné správy, studenty a další zájemce o tuto problematiku. Od roku 2003 INFORUM rozšířilo své dosavadní teritoriální zaměření na Českou republiku a Slovensko také na ostatní země střední a východní Evropy.

Z historie

První ročník konference (tehdy pod názvem Infomedia) se konal v roce 1995 jako doprovodná akce knižního veletrhu Svět knihy a byl vůbec první větší akcí zaměřenou výhradně na elektronické informační zdroje v ČR. Od té doby tato akce vyrostla více než pětkrát. V roce 1999 se konference přestěhovala z Planetária na pražském Výstavišti do nově otevřené Nové auly Vysoké školy ekonomické (dnešní Vencovského aula) a zároveň změnila svůj název na INFORUM.

Loni bylo zaregistrováno 538 účastníků, kteří mohli vyslechnout 63 vystoupení, zúčastnit se 2 workshopů, shlédnout 8 posterů a prohlédnout si stánky 28 firem na doprovodné minivýstavě. Více informací o loňském ročníku naleznete na stránce se statistikami loňského ročníku.

Organizační a programový výbor

Organizaci a program konference zajišťuje organizační a programový výbor sestavený z pořadatelů a odborníků v jednotlivých tematických oblastech.

Organizační výbor

 • Jana Hartmanová, Vysoká škola ekonomická v Praze
 • Vladimír Karen, Albertina icome Praha s.r.o.
 • Martina Krátká, Albertina icome Praha s.r.o.
 • Andrea Kutnarová, Albertina icome Praha s.r.o.
 • Klára Loukotová, Albertina icome Praha s.r.o.
 • Irena Mikešová, Albertina icome Praha s.r.o.
 • Ela Pokorná, Albertina icome Praha s.r.o.

Programový výbor

 • Miroslav Bartošek, Masarykova univerzita, Brno
 • Helena Bouzková, Národní lékařská knihovna, Praha
 • Ivana Laiblová Kadlecová, Knihovna Akademie věd České republiky, Praha
 • Jiří Kadleček, Albertina icome Praha s.r.o.
 • Vladimír Karen, Albertina icome Praha s.r.o.
 • Adolf Knoll, Národní knihovna České republiky, Praha
 • Andrea Kutnarová, Albertina icome Praha s.r.o.
 • Eva Lesenková, Národní lékařská knihovna, Praha
 • Martin Lhoták, Knihovna Akademie věd České republiky, Praha
 • Klára Loukotová, Albertina icome Praha s.r.o.
 • Jakub Petřík, Albertina icome Praha s.r.o.
 • Jindra Planková, Slezská univerzita v Opavě – Ústav informatiky
 • Svatopluk Rieger, Univerzita Palackého v Olomouci – knihovna Přírodovědecké fakulty
 • Milan Špála, Univerzita Karlova v Praze – 1. lékařská fakulta, Praha
 • Filip Vojtášek, Albertina icome Praha s.r.o.

Organizátoři

 • Albertina icome Praha
 • VŠE

Hlavní sponzor

 • Albertina icome Praha a Albertina icome Bratislava

Mediální a technologičtí partneři

 • Ikaros
 • INCAD
 • LibRa
 • PIKS TV

INFORUM na Facebooku

 • Facebook logo