Partneři konference

Hlavní sponzor

Albertina icome Praha a Albertina icome Bratislava

Albertina icome Praha s.r.o. (zal. 1991) patří k nejvýznamnějším distributorům elektronických informačních zdrojů (EIZ) v České republice. Nabídka AiP, která pokrývá v podstatě všechny obory a typy informací (články v časopisech, patenty, ochranné známky, zpravodajství, marketingové studie, identifikační údaje o firmách, encyklopedie atd.), aktuálně zahrnuje více než 2100 bibliogra­fických, faktografických a plnotextových zdrojů, které jsou přístupné především online. Partnery AiP jsou nejvýznamnější světoví vydavatelé EIZ (např. Ovid, ProQuest, ebrary, John Wiley and Sons, OECD, Knovel aj.). Na Slovensku působí dceřiná společnost AiP – Albertina icome Bratislava.

Mediální a technologičtí partneři

Ikaros

Ikaros (elektronický časopis o informační společnosti) vznikl jako studentská aktivita již začátkem roku 1997 na Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK. První číslo vyšlo 14. dubna 1997. Od listopadu 2000 vydává časopis občanské sdružení Ikaros (Ikaros, o. s.). Obsahově se časopis zaměřuje především na knihovnictví, informační vědu, nové trendy v informačním průmyslu a nová média.

INCAD

„Pomáháme vám využívat vaše informace“
Společnost Incad integruje a kombinuje nejpokročilejší technologie do ověřených řešení s důrazem na škálovatelnost a spolehlivost. Zaměřujeme se na vyhledávací řešení, vývoj informačních systémů a řešení pro digitalizaci. Incad je certifikovaným partnerem společnosti Microsoft se specializací Search a zastoupením společností ImageAcess a Treventus.

LibRa

Rádio LibRa vzniklo jako studentský projekt při Kabinetu informačních studií a knihovnictví na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně v roce 2007. V současné době jeho existenci zajišťují dobrovolníci z řad studentů i absolventů KISK. Vzhledem k principu dobrovolnosti a proměnlivosti redakce ustoupila LibRa od pravidelného publikování směrem k rozhovorům a reportážím vztahujícím se k významným událostem v oboru informačních studií a knihovnictví, mezi něž konference Inforum bezpochyby patří. Nahrávky rádia LibRa najdete v magazínu e-zinu Inflow, který vznikl rovněž jako studentský projekt KISK.

PIKS TV

PIKS TV vznikl v listopadu 2010 jako projekt studentů Ústavu informatiky na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě (ÚI FPF SU). Formou webcastingu jsou prezentovány, propagovány a popularizovány obory Informačních studií a knihovnictví vyučované na ÚI. Prostřednictvím krátkých spotů jsou přinášeny ve dvouměsíčních intervalech informace o událostech v oboru. Reportáž z konference Inforum bude ke zhlédnutí na Facebooku, Youtube a Studentském portále beta (studentský projekt při Ústavu bohemistky a knihovnictví na FPF SU v Opavě).

Sponzor zvaného přednášejícího

ProQuest

Společnost ProQuest je více než jen poskytovatelem či shromažďovatelem obsahu, je informačním partnerem. Přináší pro výzkum nepostradatelné řešení, jak propojit lidi s informacemi. Díky inovaci a pokročilé technologii zaměřené na zákazníka nabízí ProQuest miliardy stran globálního obsahu, který zahrnuje historické noviny, dizertace, jedinečné relevantní zdroje pro výzkumné pracovníky ve všech oblastech a v neposlední řadě obsah, jenž pravděpodobně nebyl nikým dalším digitalizován. Součástí skupiny ProQuest jsou společnosti Serials Solutions, RefWorks-COS, Dialog a Bowker.

RefWorks-COS

RefWorks-COS, společnost v rámci skupiny ProQuest, poskytuje informační nástroje pro podporu vědců v každé fázi procesu vyhledávání informací. Naše nástroje pomáhají výzkumníkům všech úrovní – od pregraduálních studentů po postdoktorandy, ve všech typech organizací – přes akademické instituce po korporátní sféru, napříč vědními disciplínami a po celém světě. Naše hlavní produktové řady jsou RefWorks, RefAware a COS Research Support Suite.

Sponzoři

Ovid Technologies GmbH

Ovid je předním poskytovatelem řešení na míru k uspokojování informačních potřeb. Spolupracuje s nejvýznamnějšími vydavateli a nabízí unikátní obsah, nástroje a služby lékařským fakultám, nemocnicím a zdravotnickým organizacím, akademickým institucím, farmaceutickým a biotechnologickým společnostem a pomáhá jim tak měnit informace na znalosti. Ovid je spolehlivou volbou pro podporu výzkumu a zdrojem informací k zlepšení péče o pacienty. Ovid je součástí společnosti Wolters Kluwer Health (divize Wolters Kluwer), která patří mezi světově nejznámnější poskytovatele informačních služeb.

Další vystavující společnosti - české a slovenské

AiP Beroun

AiP Beroun s.r.o., dceřiná společnost Albertina icome Praha s.r.o., se specializuje na digitalizaci vzácných rukopisů a starých tisků, obrazů, plakátů, map a jejich zpřístupnění na internetu. Ve svých projektech AiP Beroun s.r.o. spolupracuje s mnoha českými a evropskými paměťovými institucemi. Mezi nejvýznamnější projekty patří vývoj a správa provozu digitální knihovny Manuscriptorium ve spolupráci s Národní knihovnou ČR. Tento projekt se významným způsobem zapojil do kolektivního projektu evropské digitální knihovny EUROPEANA a projektu ENRICH, který je založený na platformě Manuscriptorium a ve kterém AiP Beroun s.r.o. působila jako technický koordinátor. Společnost podniká také v oblasti elektronických databází dostupných na Internetu.

Albertina icome Praha a Albertina icome Bratislava

Albertina icome Praha s.r.o. (zal. 1991) patří k nejvýznamnějším distributorům elektronických informačních zdrojů (EIZ) v České republice. Nabídka AiP, která pokrývá v podstatě všechny obory a typy informací (články v časopisech, patenty, ochranné známky, zpravodajství, marketingové studie, identifikační údaje o firmách, encyklopedie atd.), aktuálně zahrnuje více než 2100 bibliogra­fických, faktografických a plnotextových zdrojů, které jsou přístupné především online. Partnery AiP jsou nejvýznamnější světoví vydavatelé EIZ (např. Ovid, ProQuest, ebrary, John Wiley and Sons, OECD, Knovel aj.). Na Slovensku působí dceřiná společnost AiP – Albertina icome Bratislava.

Cosmotron Bohemia, s.r.o.

Cosmotron, založena v r.1992, se specializuje na vývoj informačních systémů. Dynamičnost a růst firmy byl v roce 2008 potvrzen získáním certifikátu kvality ISO 9001.Hlavním produktem firmy je softwarový produkt s názvem Advanced Rapid Library, který je určen pro automatizaci a správu knihoven, muzeí, galerií, archivů a informačních středisek. Další oblast portfolia firmy tvoří identifikační systémy – čárové kódy a RFID technologie – pro využití v knihovnách. V rámci těchto oblastí jsou poskytovány poradenské a analytické služby, instalace, implementace, stálá podpora a garance dalšího vývoje. K zákazníkům firmy patří instituce různého zaměření i velikosti. Součástí nabídky jsou také produkty pro ochranu knižního fondu a doplňkové služby z oblasti čárového kódu.

DERS s. r. o.

DERS s.r.o. je česká společnost zabývající se poskytováním software, systémovou integrací, poradenskou činností, zpracováním dat a aplikací statistických metod. Strategií společnosti je „Poskytování software a služeb s prokazatelnou přidanou hodnotou pro zákazníka, spolehlivost a otevřený přístup v jednání se zákazníkem i ve vnitrofiremní komunikaci.“ Mezi nosné softwarové produkty společnosti patří informační systém OBD zaměřený na zpracování agendy vědy a výzkumu a aplikační server VERSO určený pro integraci a vývoj informačních systémů ve webovém prostředí.

INCAD

„Pomáháme vám využívat vaše informace“
Společnost Incad integruje a kombinuje nejpokročilejší technologie do ověřených řešení s důrazem na škálovatelnost a spolehlivost. Zaměřujeme se na vyhledávací řešení, vývoj informačních systémů a řešení pro digitalizaci. Incad je certifikovaným partnerem společnosti Microsoft se specializací Search a zastoupením společností ImageAcess a Treventus.

MULTIDATA Praha, s.r.o.

Komplexní řešení pro knihovny Nabízíme vyspělá softwarová řešení, jejichž pomocí mohou instituce spravovat úplné spektrum knihovních materiálů a procesů a čtenáři zjišťovat a získávat potřebné informace snadno a rychle, kdykoliv a kdekoliv. Naše portfolio je tvořeno šesti produkty firmy Ex Libris (Primo, Rosetta, DigiTool, SFX, MetaLib a Verde). Najdete nás v nejvýznamnějších českých knihovnách – v Národní knihovně, v NTK a na Univerzitě Karlově. Na našem SW je postavena i nejvýznamnější knihovnická služba v ČR – Jednotná informační brána. Naše společnost je držitelem certifikátu kvality ISO 9001.

SVOP spol. s.r.o.

Firma SVOP, spol. s r.o., Bratislava, vznikla v roce 1991. Nosným produktem je informační systém DAWINCI pro automatizaci knihoven. Společnost zabezpečuje poradenství při zefektivňování knihovních, informačních a dalších služeb pro knihovny, školení, web-design na klíč a jiné. Podílí se také na řešení několika projektů v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu ve spolupráci s MŠ SR, CVTI SR, univerzitními pracovišti. Takovými jsou CREPČ – Centrální registr publikační činnosti, EUCA – Evidence umělecké činnosti, EZP – Evidence závěrečných prací (lokální repozitář) a CRZP – Centrální registr závěrečných prací. Mimo jiné společnost SVOP, s r.o. implementuje a dodává algoritmus pro odhalování plagiátů pro potřeby CRZP.

Další vystavující společnosti - zahraniční

Alexander Street Press

Alexander Street je vydavatelem na mezinárodní scéně oceňovaných online kolekcí v hudbě (nahrávky, referenční zdroje a hudebniny); scénickém umění (videozáznamy tanečních, operních a činoherních představení, audiozáznamy); poradenství (videozáznamy terapeutických sezení a přepisy rozhovorů); vzdělávání (videozáznamy přednášek); antropologii (Ethnographic Video Online); sociologii (Social Theory); literatuře, dramatu a filmu (hry, próza, poezie, scénáře); teologii; sociální a kulturní historii (prameny, záznamy týdeníků, afroamerická studia aj.).

Blackwell UK Ltd

Blackwell patří k předním dodavatelům tištěných i elektronických knih. Opírá se o tradiční knihkupecké postupy a využívá i nejmodernější technologie v této oblasti. Pravidelně zveřejňuje slevy týkající se titulů, které budou vydány v nejbližší době. Blackwell nabízí služby v oblasti katalogizace a akvizice (systém Collection Manager), komfortní zpřístupnění a distribuci avíz uživatelům (mj. formu měsíčního bulletinu Blackwell Recommends).

Burgundy Information Services

Burgundy Information Services zastupuje širokou škálu vydavatelů a agregátorů elektronického obsahu po celém světě. Specializujeme se na vyjednávání o poskytnutí vědeckých informací do knihoven a informačních center po Evropě. Burgundy je mladá, nezávislá a vysoce motivovaná společnost se sídlem v Oxfordshire v Anglii.

CABI

CABI je přední neziskové nakladatelství se stoletými zkušenostmi v poskytováním informací z oblasti vědy. CABI zajišťuje vysoce kvalitní odborné databáze a knihy pro potřeby věděcké komunity. Zaměřuje se na zoologii, entomologii, botaniku, ekologii, lidské zdraví, parasitologii, mykologii, ochranu plodin, ekonomiku zemědělského sektoru, rozvoj zemědělství a na turistiku a volný čas.

Cambridge University Press

Cambridge University Press přispívá k rozvoji vzdělávání, znalostí a výzkumu po celém světě. Je nedílnou součástí University of Cambridge a po staletí rozvíjí a zpřístupňuje vlastní výzkumné a vzdělávací aktivity. Vydavatelství produkuje soubor velmi kvalitních a dynamických elektronických inormačních zdrojů, jako např. Cambridge Journals Online (více než 230 špičkových časopisů), Cambridge Books Online (elektronické knihy), Cambridge Companions Online, Shakespeare Survey Online nebo Lectrix.

De Gruyter

Více než 260 let je jméno De Gruyter synonymem nejvyšší vydavatelské kvality v oblasti humanitních a přírodních věd. Společnost vydává publikace z oblastí jako jsou teologie, filosofie, biologie, chemie, lingvistika, literatura, matematika, fyzika, historie, archeologie, ale i právo a medicína. De Gruyter spolupracuje s vůdčími osobnostmi vědy, aby upevnil svoji pozici klíčového vydavatele v mezinárodním rozsahu. Své elektronické knihy a časopisy poskytuje na vlastní online platformě RegferenceGlobal, kde pravidelně přibývá cca 500 nových titulů ročně.

ebrary

ebrary poskytuje knihovnám nejvyšší přidanou hodnotu! Nabízíme přes 273 000 knižních titulů od více než 500 vydavatelů, nízké předplatné, trvalý přístup a modely Patron Driven Acquisition. Dále máte možnost vložit své vlastní dokumenty do DASH!™ (Data Sharing, Fast), využít světově uznávaného rozhraní s InfoTools™ i jinými užitečnými nástroji a mnohé další služby. Pro ukázku či více informací se zastavte u našeho stánku v přízemí nebo navštivte naše stránky.

Elsevier

Elsevier je předním vydavatelem v oblasti STM. Naším cílem je podpořit vědu a zlepšit výsledky zavedením SciVerse, nedávno spuštěným portálem, který integruje obsah z našich kvalitních informačních zdrojů – ScienceDirect a Scopus a dále z SciTopics, z cíleného webového obsahu a komunitních aplikací. SciVal Suite pak doplňuje naše portfolio o bibliometrická a finanční data. Tyto služby významně přispívají k produktivitě výzkumu tím, že šetří kapacity a čas na vyhledávání vhodného obsahu. Pro více informací prosím navštivte náš stánek v přízemí nebo webové stránky.

Emerald Group Publishing Limited

Společnost Emarald Group Publishing je předním nezávislým vydavatelem odborné literatury s využitím pro soukromý i veřejný sektor a vzdělávání. Emerald vznikl roku 1967 a dnes nabízí více než 200 časopisů, 300 knih a přes 100 knižních edicí stejně jako širokou škálu elektronických produktů a služeb.
Emerald má zastoupení v Austrálii, Brazílii, Číně, České republice, Dubaji, Indii, Japonsku, Malajsii, Polsku, USA a centrálu v Bingley (Velká Británie). Společnost zaměstnává přes 250 lidí po celém světě. Autoři či členové redakční rady společnosti Emerald působí ve všech 100 světově nejvýznamnějších ekonomických školách (podle Financial Times Global MBA Rankings 2010 – FT 100).

GALE, A Cengage Learning Company

Gale, součást Cengage Learning, je významným představitelem výzkumného a vzdělávacího publikování elektronických zdrojů pro knihovny, školy a podniky. Vydavatelství je oblíbené především pro přesný a autoritativní referenční obsah nabízených zdrojů stejně a logickou organizaci plnotextových časopisů a novinových článků. Společnost vytváří a udržuje více než 600 databází, které jsou zveřejňovány v elektronickém i tištěném formátu v podobě elektronických knih a mikrofišů. Do skupiny partnerů spolupracujících s GALE patří i přední producenti referenčních děl jako jsou vydavatelství Macmillan Reference, Charles Scribner's Sons nebo Primary Source Media.
Vydavatelství Gale svými výrobky a službami v oblasti tradičního vzdělávání i e-learningu uspokojuje potřeby jednotlivců, vzdělávacích institucí i velkých podniků.

Knovel

Knovel je webová aplikace obsahující inženýrské a analytické informace včetně nadstavbových nástrojů – vše s cílem podporovat inovace a se snahou dodávat spolehlivé odpovědi na problémy inženýrů a studentů technických oborů. Mezi uživatele Knovelu se počítají tisíce inženýrů a vědců působících po celém světě. Knovel má celosvětově přes 600 zákazníků, mezi něž patří také 73 společností figurujících v žebříčku Fortune 500 a více než 300 předních univerzit. Tato soukromá společnost se sídlem v New Yorku byla založena roku 2000. Pro více informací, prosím, navštivte webové stránky.

MIPP International

MIPP International nabízí knihy, časopisy a elektronické databáze ze států bývalého Sovětského svazu. Společnost poskytuje přístup ke komplexní kolekci elektronických novin, magazínů, knih, dizertací a právních předpisů z Ruska a Společenství nezávislých států (SNS). Škála elektronických produktů nabízených společností MIPP International se neustále rozrůstá. Díky tomu dobře vyhovuje potřebám univerzit a knihoven, které se zabývají výzkumem zaměřeným na Rusko a státy SNS.

Ovid Technologies GmbH

Ovid je předním poskytovatelem řešení na míru k uspokojování informačních potřeb. Spolupracuje s nejvýznamnějšími vydavateli a nabízí unikátní obsah, nástroje a služby lékařským fakultám, nemocnicím a zdravotnickým organizacím, akademickým institucím, farmaceutickým a biotechnologickým společnostem a pomáhá jim tak měnit informace na znalosti. Ovid je spolehlivou volbou pro podporu výzkumu a zdrojem informací k zlepšení péče o pacienty. Ovid je součástí společnosti Wolters Kluwer Health (divize Wolters Kluwer), která patří mezi světově nejznámnější poskytovatele informačních služeb.

Oxford University Press

Oxford University Press je součástí University of Oxford, k jejímž cílům v oblasti výzkumu, vzdělání a školství přispívá celosvětovým publikováním. Ročně vydá přes 4600 nových knih a Oxford University Press je hlavním poskytovatelem online informací jak pro knihovny, tak pro jednotlivce všude po světě. Oxford Journals, divize Oxford University Press, vydává přes 220 časopisů, což tvoří dvě třetiny všech publikací připravených ve spolupráci s učenými společnostmi a dalšími mezinárodními organizacemi.

ProQuest

Společnost ProQuest je více než jen poskytovatelem či shromažďovatelem obsahu, je informačním partnerem. Přináší pro výzkum nepostradatelné řešení, jak propojit lidi s informacemi. Díky inovaci a pokročilé technologii zaměřené na zákazníka nabízí ProQuest miliardy stran globálního obsahu, který zahrnuje historické noviny, dizertace, jedinečné relevantní zdroje pro výzkumné pracovníky ve všech oblastech a v neposlední řadě obsah, jenž pravděpodobně nebyl nikým dalším digitalizován. Součástí skupiny ProQuest jsou společnosti Serials Solutions, RefWorks-COS, Dialog a Bowker.

RefWorks-COS

RefWorks-COS, společnost v rámci skupiny ProQuest, poskytuje informační nástroje pro podporu vědců v každé fázi procesu vyhledávání informací. Naše nástroje pomáhají výzkumníkům všech úrovní – od pregraduálních studentů po postdoktorandy, ve všech typech organizací – přes akademické instituce po korporátní sféru, napříč vědními disciplínami a po celém světě. Naše hlavní produktové řady jsou RefWorks, RefAware a COS Research Support Suite.

SAGE

SAGE je přední vydavatelství knih, časopisů a elektronických medií s převážným zaměřením na akademický sektor, oblast vdělávání a další vědní obory. Od svého vzniku v roce 1965 poskytuje SAGE vědeckým pracovníkům, vysokoškolským učitelům a studentům kvalitní a ověřené informace z různých oborů včetně obchodu, humanitních a společenských věd, techniky a medicíny. Nezávislá společnost, SAGE má hlavní kanceláře v Los Angeles, Londýně, New Delhi, Singapuru a Washington DC.

Springer

Springer je druhým největším vydavatelem časopisů pro medicínu, techniku a přírodní vědy (STM) a největší vydavatel knižních publikací pro tyto obory. Publikace jsou vydávány v zastoupení více než 300 akademických asociací a profesních sdružení. Springer je součástí Springer Science+Business Media, jednoho z největších dodavatelů vědecké a odborné literatury v celosvětovém měřítku. Celá skupina vydává každoročně více než 1 700 časopisů a přes 5 500 nových knih, a také největší světovou kolekci elektronických knih pro obory medicína, technika a přírodní vědy. Vydavatelství Springer má zastoupení ve více než 20 zemích v Evropě, USA a Asii a cca 5000 zaměstnanců.

Taylor & Francis

Taylor & Francis Group je jedním z nejvýznamnějších akademických vydavatelství na světě, které vydává ročně okolo 1 800 knih a 1 500 časopisů pod hlavičkou Taylor & Francis, Routledge, Psychology Press a CRC Press. Naše inovační portfolio online produktů zahrnuje referenční příručky, elektronické časopisy, abstraktové databáze a 17 000 elektro­nických knih. Přes platformu CRCnetBASE nabízí přístup do přední světové vědecké a technické databáze informací a také podporu pro knihovny. Navštivte náš stánek a dozvíte se více!

Thieme Publishing Group

Thieme Publishing Group sídlící ve Stuttgartu v Německu je soukromá vydavatelská firma zaměřená na vědu a medicínu. Letos společnost oslaví 125. výročí od vzniku v roce 1886. Po 125 let jsou knihy a časopisy vydavatelství Thieme důležitým zdrojem pro vědce, lékaře, badatele a vyučující. Thieme nabízí 130 recenzovaných časopisů a více než 500 nových knižních publikací za rok, přičemž všechny jsou dostupné také online. Navštivte firemní webové stránky pro podrobnější informace o kompletní nabídce Thieme elektronických produktů, mezi které patří např. eJournals, eBooks a Science of Synthesis jako EIZ z oblasti chemie.

Wiley-Blackwell

Wiley-Blackwell je předním světovým vydavatelem odborné literatury a největším vydavatelem pro odborné společnosti. Nabízí unikátní kombinovaný katalog s více než 1500 recenzovanými odbornými časopisy a rostoucí kolekci monografií, referenčních zdrojů, laboratorních protokolů i specializovaných databází. Wiley-Blackwell tak nastavil standardy pro publikování v oblasti přírodních věd, medicíny, ale i sociálních a humanitních věd.

Jinak příspívající partneři

AiP Safe

AiP Safe s.r.o. je sesterská společnost AiP, která se specializuje na vývoj DMS a ECM řešení, postavených na systému SAFE, která pomáhají organizacím s efektivní správou, bezpečným dlouhodobým uložením a zpřístupněním podnikových dokumentů a obsahu.

H.W. Wilson

Již více než sto let poskytuje H.W. Wilson knihovnám referenční zdroje té nejvyšší kvality. Na své uznávané platformě WilsonWeb nabízí přes 75 databází. Patří mezi ně plnotextové databáze (články z tisíců časopisů), databáze pokrývající dlouhé období a zachycující mj. vývoj názorů na kontroverzní témata, biografické databáze (detailní profily významných osobností působících v mnoha oborech), kolekce obrazových dokumentů a mnohé další. Více informací se dozvíte na naší webové stránce.

Vysoká škola ekonomická v Praze

VŠE v Praze je největší veřejnou vysokou školou ekonomickou v České republice. Člení se na 6 fakult, které zájemcům nabízejí široké spektrum studijních oborů v bakalářském, navazujícím magisterském i doktorském studijním programu. 5 fakult – Fakulta financí a účetnictví, Fakulta mezinárodních vztahů, Fakulta podnikohospodářská, Fakulta informatiky a statistiky a Národohospodářská fakulta – je umístěno v centru Prahy, Fakulta managementu působí v Jindřichově Hradci. Studium probíhá podle zásad Evropského systému převodu a akumulace kreditů (ECTS).

Organizátoři

  • Albertina icome Praha
  • VŠE

Hlavní sponzor

  • Albertina icome Praha a Albertina icome Bratislava

Mediální a technologičtí partneři

  • Ikaros
  • INCAD
  • LibRa
  • PIKS TV

INFORUM na Facebooku

  • Facebook logo