Sborník 2011

Antonic Sanja

Podpora open access: Vznik agregátora vědeckého obsahu v rámci projektu "Europeana libraries"

(Spoluautoři:  Jelena Mitrovic, Adam Sofronijevic, University of Belgrade - University Library "Svetozar Markovic", Srbsko)

Plný text • Prezentace

Bejnar Lukasz

Trh (ne)omezených možností a budování fondu elektronických knih v akademické knihovně (případová studie)

Plný text • Prezentace

Biernátová Olga

Social media marketing a knihovny

Plný text • Prezentace

Blakeman Karen

Personalizace, lokalizace a sémantické vyhledávání skutečně fungují?

Prezentace • Plný text

Bratková Eva

Systém globální identifikace tvůrců, výrobců a distributorů obsahů zahajuje svoji činnost

Plný text • Prezentace

Budínský Lukáš

Xerxes - Portál informačních zdrojů UTB

(Spoluautoři:  Ondřej Fabián, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - Knihovna)

Plný text • Prezentace

Burke Jane

Online katalog je mrtev

Prezentace

Bydžovská Iva

Špalíček: Projekt digitální knihovny kramářských tisků

(Spoluautoři:  Tomáš Psohlavec, AiP Beroun s.r.o.)

Poster • Prezentace

Dixee Barbara

Předplatné EIZ v akademickém a komerčním sektoru

Prezentace

Drobíková Barbora

Elektronické knihy a katalogy knihoven

Plný text • Prezentace

Dyson Marta

Deset let Online Books vydavatelství Wiley - Od tištěných k elektronickým knihám a výhled do budoucna

Prezentace

Fürstová Iveta

Partnerská síť Národního úložiště šedé literatury

Plný text • Prezentace

Gondová Daniela

Využívanie elektronických informačných zdrojov vo výučbe na slovenských univerzitách z pohľadu študentov i knihovníkov

(Spoluautoři:  Daniela Džuganová, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Univerzitná knižnica )

Plný text • Prezentace

Helinsky Zuzana

Lze sledovat návratnost investic ve světě knihoven?

Plný text • Prezentace

Hrčková Ľudmila

CREPČ a CREUČ ako unikátny zdroj informácií o publikačnej a umeleckej činnosti vysokých škôl SR

(Spoluautoři:  Marta Dušková, Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava)

Plný text • Prezentace

Hronová Kateřina

Co najdeš v síti? Změna konceptu relevance výsledků vyhledávání v sociálních sítích

Prezentace

Ilavská Jana

Čo nám povedia čísla alebo knižničná činnosť z pohľadu štatistík

Plný text • Prezentace

Jankovská Blanka

Komiks a univerzitní knihovna - Jde to dohromady?

Poster • Prezentace

Karen Vladimír

Úvodní příspěvek

Prezentace

Závěrečné slovo

Prezentace

Kocourek Pavel

Z oblasti vyhledávání informací…

Registr digitalizace a Digitální knihovny

Králiková Eva

Budovanie centrálnej databázy slovenských elektronických informačných zdrojov pre výskum a vývoj, portálové riešenie prístupu k parciálne spracovávaným elektronickým zdrojom

Poster

Kravjar Július

Antiplagiátorský systém

Prezentace • Plný text

Kroftová Věra

Vědecké zemědělské časopisy vydávané v ČR a jejich postavení ve světových databázích

Plný text • Prezentace

Kříž Filip

Integrované vyhledávání v informačních zdrojích Národní lékařské knihovny - Výzva 21. století

(Spoluautoři:  Ondřej Horsák, Lenka Maixnerová, Jana Zindulková, Adéla Jarolímková, Eva Lesenková, Helena Bouzková, Národní lékařská knihovna, Praha)

Plný text • Prezentace

Lauridsen Helle

Federativní vyhledávač - Proč je centralizovaný index nezbytný?

Prezentace

Lukášová Radka

Nové a snadné vyhledávání publikací na PřF UK

(Spoluautoři:  Alena Volková Balvínová, Michal Šatal, Univerzita Karlova v Praze - Přírodověděcká fakulta - Středisko vědeckých informací)

Poster • Prezentace

Machovec George

Vývoj digitální knihovny a co je třeba podniknout, aby zůstala zdrojem relevantních informací

Plný text • Prezentace

Mlynář Jakub

Archiv vizuální historie Institutu USC Shoah Foundation a možnosti jeho využití

Plný text • Prezentace

Müller Zsuzsanna

Hodnocení věrohodnosti Wikipedie

Plný text • Prezentace

Murawski Krzysztof

Využívají se elektronických knihy v humanitních oborech?

Prezentace

Nešetřil Kamil

Výuka informačních zdrojů na univerzitě v Liberci

Prezentace • Poster

Neuroth Michael

Do Vaší budoucnosti patří elektronické knihy od Elsevieru

Prezentace

Papíková Vendula

COR: Webový nástroj pro získávání klinických důkazů v kardiologii

(Spoluautoři:  Miroslav Zvolský, Akademie věd České republiky - Ústav informatiky - Centrum biomedicínské informatiky, Praha)

Poster • Prezentace

Pavlík Jiří

Shibboleth u Jednotné informační brány

(Spoluautoři:  Martin Ledínský, Univerzita Karlova v Praze - Ústav výpočetní techniky)

Poster • Plný text • Prezentace

Elektronické knihy na Univerzitě Karlově v Praze

(Spoluautoři:  Jana Matějková, Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta - Knihovna psychologických a sociokulturních věd)

Plný text • Prezentace

Petřík Jakub

Konsorciální projekty s podporou AiP: Koordinace - kooperace - komunikace

Prezentace

Planková Jindra

Mezinárodní trendy v „Open Access“ – Institucionální repozitáře a jejich registry

Plný text • Prezentace

Popovic Aleksandra

Statistická analýza citací srbských vědeckých pracovníků

(Spoluautoři:  Sanja Antonic, University of Belgrade - University Library "Svetozar Markovic", Srbsko)

Plný text • Poster • Prezentace

Pospíšilová Jindřiška

Sto tisíc elektronických dokumentů na dosah

(Spoluautoři:  Hana Nová, Národní knihovna České republiky, Praha)

Plný text • Prezentace

Psohlavec Stanislav

Manuscriptorium - Rok poté

Prezentace

Ráb Petr

Informační systémy využívané pro současné hodnocení činnosti pracovišť AV ČR za roky 2005-2009

(Spoluautoři:  Ivana Laiblová Kadlecová, Akademická rada Akademie věd České republiky / Leoš Horníček, Kancelář Akademie věd České republiky, Praha)

Prezentace

Renner Roland

Vývoj aplikace pro vyhledávání Fast Search pro Microsoft SharePoint

Prezentace

Rešetová Kvetoslava

Hodnotenie nástrojov akademickej knižnice v oblasti transferu poznatkov

Plný text

Roszkowski Marcin

Využití taxonomií při vyhledávání znalostí v tematických portálech

Prezentace • Plný text

Schwarz Daniel

Tři základní principy platformy pro sdílení elektronických vzdělávacích materiálů mezi lékařskými fakultami v síti MEFANET

(Spoluautoři:  Martin Komenda, Lenka Šnajdrová, Ladislav Dušek, Masarykova univerzita - Institut biostatistiky a analýz / Jaroslav Majerník, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Lekárska fakulta / Vladimír Mihál, Univerzita Palackého v Olomouci - Lékařská fakulta / Stanislav Štípek, Univerzita Karlova v Praze - 1. lékařská fakulta - Ústav lékařské biochemie)

Plný text • Prezentace

Sklenák Vilém

Sémantický web - 10 let poté

Plný text • Prezentace

Soukup Jindřich

Zahájení konference

Steinerová Jela

Ekologické informačné stratégie – Nový prístup k pojmovému modelovaniu

Plný text • Prezentace

Stöhr Jiří

Výzkum, vývoj a inovace - Hodnocení výsledků, jejich evidence a správa v systému OBD

(Spoluautoři:  Petra Niederlová, Josef Hanousek, Ders s.r.o.)

Plný text • Prezentace

Sydow Karsten

Novinky v produktových řadách Gale "In Context" a "Gale Virtual Reference Library"

Prezentace

Šilhánek Jaroslav

Ekonomické aspekty zpřístupňování vědeckých informací – předplatné, nebo individuální platba

(Spoluautoři:  Ludmila Zetková, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze - Ústřední knihovna)

Plný text • Prezentace

Špála Milan

Informační chování a kvantitativní analýza jako základní postupy k dosažení důvěryhodných vědeckých informací prezentujících výsledky výzkumu v primárních pramenech

Prezentace

Talich Milan

Metody a postupy digitalizace a online zpřístupnění starých kartografických děl

(Spoluautoři:  Filip Antoš, Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i., Zdiby )

Plný text • Prezentace

Trávníček Jiří

Čtení v době digitální

Prezentace • Plný text

Trtíková Ilona

Vysokoškolská knihovna jako prostor synergie akademické obce a pracovníků knihovny

(Spoluautoři:  Věra Pilecká, Barbora Ramajzlová, České vysoké učení technické v Praze - Ústřední knihovna)

Plný text • Prezentace

Tsihlis John

Early European Books: Spolupráce při zajištění online přístupu do vzácných knih

Prezentace

Vazačová Alžběta

Plánovaná výzva MŠMT na podporu vědeckých informačních zdrojů

Prezentace

Vejražka Martin

WikiSkripta - Spolupráce na odborných textech nově

(Spoluautoři:  Čestmír Štuka, Stanislav Štípek, Antonín Šípek, Petr Kajzar, Univerzita Karlova v Praze - 1. lékařská fakulta)

Plný text • Prezentace

Veselá Eliška

Optimální struktura a obsah anotací v materiálových vědách a v informační vědě

(Spoluautoři:  Viktor Dobrovolný, Lenka Němečková, Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta - Ústav informačních studií a knihovnictví / Alenka Šauperl, University of Ljubljana - Faculty of Arts - Department of Library and Information Science and Book Studies, Slovinsko)

Prezentace • Plný text

Vojnar Martin

Primo od Ex Libris: Budoucnost vyhledávání je v kontextu uživatele

Prezentace

vom Orde Heike

Mladá generace uživatelů a EIZ: Jak vyhledávají a co jim můžeme nabídnout?

Plný text • Prezentace

Wilensky Jeff

Vývoj v oblasti zpřístupňování agregovaného obsahu s cílem zvýšit komfort uživatelů

Prezentace

Zuzánková Alena

Záchrana a sprístupnenie profesionálnych informačných zdrojov z oblasti spracovania drevnej hmoty v knižnici Výskumného ústavu papiera a celulózy a.s.

Poster • Prezentace

Žitňanská Mária

Centralizovaný nákup EIZ na Slovensku – Máme šancu pokračovať?

(Spoluautoři:  Michal Sliacky, Marián Vaňo - Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava)

Plný text • Prezentace

Organizátoři

  • Albertina icome Praha
  • VŠE

Hlavní sponzor

  • Albertina icome Praha a Albertina icome Bratislava

Mediální a technologičtí partneři

  • Ikaros
  • INCAD
  • LibRa
  • PIKS TV

INFORUM na Facebooku

  • Facebook logo