Detailní program

WORKSHOP A: Zodpovídání otázek v 21. století (v angličtině)

Koordinátor sekce: Tim Buckley Owen, Nezávislý informační komentátor, Velká Británie

Čas a místo: 21. 5., 10:00 - 13:00, CERGE-EI, Praha 1, Politických vězňů 7, 2. p., č. místnosti 7

Každý ví, že zodpovídání dotazů v 21. století se děje docela jiným způsobem, než jak tomu bylo ve století dvacátém a tento rozdíl, že je dán používáním nových technologií. Souhlasíte?

Špatně! Nové technologie tuto změnu jen umožňují. To, co se změnilo, jsou návyky a očekávání tazatelů. Tazatelé 21. století se ptají na dálku, jsou mobilní a myslí si, že vědí vše. Jak na to tedy knihovníci a informační pracovníci mohou reagovat?

S Timem Buckleym Owenem, autorem úspěšné Enquiry Answering Every Time, snadno přijdete na to, jak zaručit, aby vaše profesionální schopnosti odpovídaly potřebám 21. století.

To, že našeho tazatele nevidíme a často ani neslyšíme, nás připraví o více než 90 % záchytných bodů, které při komunikaci tváří v tvář považujeme za samozřejmé. Riziko nedorozumění – dokonce i případné urážky – je vysoké. Umění správně se ptát a schopnost vyjít zákazníkovi vstříc je nyní mnohem důležitější než kdy předtím. Váš tazatel má na Internetu často přístup k naprosto stejným informačním zdrojům, jako máte vy. Vy tedy musíte prokázat svoji profesionalitu tak, že ke své odpovědi dodáte vlastní přidanou hodnotu a zajistíte si tak u tazatele další spokojené využívání nabízených služeb.

S přispěním zvané přednášející Barbary Buckley Owen nabídne tento živý workshop spoustu prostoru pro skupinové diskuse a řešení problémů. Pomůže vám vypořádat se s některými výzvami knihoven a profesionální informační práce 21. století – včetně těch, na které byste pravděpodobně nikdy ani nepomysleli.

cerge.gif

Workshop je pořádán ve spolupráci s CERGE-EI.

Materiály k WORKSHOPu A
Autor: Tim Buckley Owen, Nezávislý informační komentátor, Velká Británie

WORKSHOP B: Sociální a obsahově rozšiřitelný web – sdílení obsahu a internetové komunity uživatelů (v angličtině)

Koordinátor sekce: Greg R. Notess, Montana State University Library, Spojené státy americké

Čas a místo: 21. 5., 13:00 - 16:00, Akademie věd České republiky, Praha 1, Národní 3, 1. patro, č. místnosti 108

Web roste, stává se čím dál více společenským, informační obsah je navíc stále snadněji přenositelný. Knihovny tak mohou prostřednictvím svých webových stránek maximalizovat využití nových forem obsahu tak, že je budou aktivně zpřístupňovat a sdílet. Na tomto workshopu se dozvíte, jak vkládat prezentace, obrázky, tabulky, seznamy, videa, RSS, rozličné dokumenty a další informace z jedné stránky do jiné.

Spolu s webem roste i popularita Facebooku, Twitteru a Google+, umožněte tedy svým uživatelům dát Vám facebookový „Like“, rozeslat Tweet s aktuálními událostmi ve Vaší knihovně nebo sdílet zdroje pomocí Google+. Naučte se používat jednoduché skripty, zviditelněte tak fond své knihovny a vybudujte vlastní komunitu uživatelů.

Knihovna Akademie věd ČR

Workshop je pořádán ve spolupráci s Knihovnou Akademie věd České republiky.

Materiály k WORKSHOPu B
Autor: Greg R. Notess, Montana State University Library, Spojené státy americké

Zahájení konference

Koordinátor sekce: Vladimír Karen, Albertina icome Praha s.r.o.

Čas a místo: 22. 5., 10:30 - 13:00, Vencovského aula

Zahájení konference
Autor: Hana Mikovcová, prorektorka pro studijní a pedagogickou činnost, Vysoká škola ekonomická v Praze
Úvodní příspěvek
Autor: Vladimír Karen, Albertina icome Praha s.r.o.
Jak se učinit nepostradatelným
Autor: Tim Buckley Owen, Nezávislý informační komentátor, Velká Británie
Vyhledávání, objevování, šťastné náhody a nové směry ve vyhledávání
Autor: Greg R. Notess, Montana State University Library, Spojené státy americké
Informační politika UK: Zpřístupňování vládních informací občanům
Autor: Barbara Buckley Owen, Specialistka na státní informační politiku, Velká Británie

Trendy a novinky I.

Koordinátor sekce: Jiří Kadleček, Albertina icome Praha s.r.o.

Čas a místo: 22. 5., 14:15 - 17:30, Vencovského aula

Podpora českého vědeckého výzkumu a jeho managementu s využitím nástrojů SciVal firmy Elsevier
Autor: Piotr Golkiewicz, Elsevier B.V., Polsko
Informační zdroje pro výzkum v ČR (Informace o výsledku závěrečného vyhodnocení programu INFOZ)
Autor: Jana Hakenová, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Praha
RefWorks-COS – podpora výzkumu a výzkumníků
Autor: Katharina Baier, RefWorks-COS, Velká Británie
Uživatelské testování knihovny
Autor: Olga Biernátová, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - Knihovna
Streamovaná videa v akademické sféře a jak se je naučit využívat
Autor: Eileen Lawrence, Alexander Street Press, Spojené státy americké
Aplikace nástroje 360 Counter pro vyhodnocování elektronických informačních zdrojů na Univerzitě Palackého v Olomouci
Autor: Ludmila Slezáková, Univerzita Palackého v Olomouci
Pomáháme vědcům znovu objevovat knihovní fondy
Autor: Paul Day, CAB International, Velká Británie
Spoluautoři: Krassimira Anguelova, CAB International, Velká Británie

Evaluace VaV – od informačních zdrojů k vnějšímu pohledu na hodnocení

Koordinátor sekce: Ivana Laiblová Kadlecová, Knihovna Akademie věd České republiky, Praha

Čas a místo: 22. 5., 14:15 - 17:05, Posluchárna D

Thomson Reuters představuje Book Citation Index
Autor: Eniko Toth-Szasz, Thomson Reuters, Praha
Informační zdroj pro evaluaci - od bibliografické databáze k institucionálnímu repozitáři
Autor: Jana Doleželová, Knihovna Akademie věd České republiky, Praha
Spoluautoři: Zdeňka Chmelařová, Knihovna Akademie věd České republiky, Praha
Některé aspekty hodnocení vědeckých výstupů aneb jak získat body pro Vaši instituci?
Autor: Jaroslav Šilhánek, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Rozšírenie modelu CERIF pre lepšiu orientáciu v oblasti vedy a výskumu
Autor: Metod Majchrák, Slovenská technická univerzita v Bratislave - Fakulta informatiky a informačných technológií, Slovensko
Styl a věrohodnost vědeckých prací s publikovanými výsledky výzkumu v závislosti na rozvoji informačních a komunikačních technologií v posledním půlstoletí (1961-2010) – věda na prahu čtvrté revoluce lidské komunikace a poznání?
Autor: Milan Špála, Univerzita Karlova v Praze - 1. lékařská fakulta
Hodnocení pracovišť AV ČR v roce 2011 – co se povedlo a co se nepovedlo
Autor: Petr Ráb, Akademická rada Akademie věd České republiky, Praha
Spoluautoři: Ivana Laiblová Kadlecová, Akademická rada Akademie věd České republiky, Praha / Leoš Horníček, Kancelář Akademie věd České republiky, Praha

Pokročilé vyhledávání

Koordinátor sekce: Martin Lhoták, Knihovna Akademie věd České republiky, Praha

Čas a místo: 23. 5., 09:00 - 12:05, Vencovského aula

Discovery systémy a knihovny
Autor: Greg R. Notess, Montana State University Library, Spojené státy americké
Budoucnost vyhledávání: Mezi soukromím, technologií a legislativou
Autor: Michal Černý, Masarykova univerzita - Přírodovědecká fakulta, Brno
Díky své knihovně vyhledávejte z jednoho místa
Autor: Florin Craciun, Serials Solutions, Velká Británie
Vyhledávání se stává osobním a společenským
Autor: Karen Blakeman, RBA Information Services, Velká Británie
Vyhledávání nebo nalezení informací
Autor: Vilém Sklenák, Vysoká škola ekonomická v Praze - Fakulta informatiky a statistiky - Katedra informačního a znalostního inženýrství
Zastavil se vývoj ve vyhledávání?
Autor: Pavel Kocourek, INCAD spol. s.r.o., Praha

Přístup k informacím: Otevřeno

Koordinátor sekce: Jindra Planková, Slezská univerzita v Opavě – Ústav informatiky

Čas a místo: 23. 5., 09:00 - 12:15, Posluchárna D

Institucionální repositář jako nástroj podpory VaV
Autor: Lukáš Budínský, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - Knihovna
Spoluautoři: Ondřej Fabián, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - Knihovna
Kramerius4 a související opensource projekty
Autor: Pavel Kocourek, INCAD spol. s.r.o., Praha
Jak otevřít přístup k Open Access?
Autor: Iva Burešová, Knihovna Akademie věd České republiky, Praha
OpenGrey = nová OpenSIGLE
Autor: Petra Pejšová, Národní technická knihovna, Praha
Spoluautoři: Christiane Stock, French National Center for Scientific Research - Institute for Scientific and Technical Information, Francie
Otevřená univerzita: Role vysokoškolské knihovny ve změně paradigmatu vědecké komunikace
Autor: Lenka Němečková, České vysoké učení technické v Praze - Ústřední knihovna
Spoluautoři: Věra Pilecká, Helena Kováříková, České vysoké učení technické v Praze - Ústřední knihovna
Verbis, Portaro - nová generace knihovních systémů
Autor: Tomáš Krejzek, KP-SYS spol. s r.o., Pardubice
Spoluautoři: Václav Trunec, Petr Štefan, KP-SYS spol. s r.o., Pardubice
Politika EU v oblasti „Open Access“ – výzvy, přínosy
Autor: Jindra Planková, Slezská univerzita v Opavě – Ústav informatiky

Pohodlnější cesta k elektronickým knihám

Koordinátor sekce: Filip Vojtášek, Albertina icome Praha s.r.o.

Čas a místo: 23. 5., 13:30 - 16:45, Vencovského aula

Jak mobilní aplikace ebrary usnadňuje vědeckou práci
Autor: Matt Barnes, ebrary
e-knihovna
Autor: Vojtěch Vojtíšek, Městská knihovna v Praze
Budujeme knihovny společenských a humanitních věd s Wiley-Blackwell
Autor: Marta Dyson, Wiley-Blackwell, Velká Británie
Mobilní aplikace k e-knihám a tipy k tabletům i čtečkám
Autor: Jiří Pavlík, Univerzita Karlova v Praze - Ústav výpočetní techniky
Spoluautoři: Jana Matějková, Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta - Knihovna Celetná
Elektronické knihy – kam kráčí Springer?
Autor: Cem Üzüm, Springer Verlag GmbH, Německo
České e-knihy a tipy k akvizici e-knih
Autor: Jana Matějková, Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta - Knihovna Celetná
Spoluautoři: Jiří Pavlík, Univerzita Karlova v Praze - Ústav výpočetní techniky
Online produkty Brill (se zaměřením na oblast mezinárodního práva a lidských práv)
Autor: Ove Kähler, Brill, Nizozemsko

Trendy a novinky II.

Koordinátor sekce: Petra Hornochová, Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

Čas a místo: 23. 5., 13:30 - 16:20, Posluchárna D

Centralizovaný prístup k EIZ, jeho optimálne nastavenie pre efektívne využívanie ako nástroja pre strategické rozhodovanie alebo štvrtý rok projektu NISPEZ
Autor: Mária Žitňanská, Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava, Slovensko
Spoluautoři: Michal Sliacky, Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava
Vzdělávací využití videozáznamů rozhovorů s pamětníky z Archivu vizuální historie Institutu USC Shoah Foundation
Autor: Jakub Mlynář, Univerzita Karlova v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta - Centrum vizuální historie Malach
Spoluautoři: Martin Šmok, University of Southern California - Shoah Foundation Institute, Spojené státy americké
Euro 2012 a fotbalová historie
Autor: Krzysztof Murawski, ProQuest, Polsko
FAQ
Autor: Jakub Petřík, Albertina icome Praha s.r.o.
Spoluautoři: Klára Loukotová, Albertina icome Praha s.r.o.
Jak (ne)zrušit knihovnu aneb Úplně (ne)normální starosti (ne)obyčejné knihovny
Autor: Jiří Drozda, Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i., Zdiby
Spoluautoři: Hana Hubínková, Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i., Zdiby
Aktivity projektu e:Citace a novinky na portálu Citace.com
Autor: Vanda Gřešáková, Masarykova univerzita - Filozofická fakulta - Kabinet informačních studií a knihovnictví, Brno
Spoluautoři: Markéta Řehůřková, Zuzana Teplíková, Matěj Režnický, Petra Šolcová, Hana Čechová, Masarykova univerzita - Filozofická fakulta - Kabinet informačních studií a knihovnictví, Brno / Martin Krčál, Masarykova univerzita, Brno

Posterová sekce

Koordinátor sekce: Ladislav Svršek, Albertina icome Bratislava, s.r.o., Slovensko

Čas a místo: 23. 5., 16:20 - 17:00, Posluchárna D

Proces vývoje institucionálních repozitářů na Ukrajině
Autor: Andriy Andrukhiv, Scientific Library of Lviv Polytechnic National University, Ukrajina
Spoluautoři: Mariia Sokil, Lviv Polytechnic National University - Department of Transport Technology, Ukrajina / Renata Samotyy, Scientific Library of Lviv Polytechnic National University - Scientific and Methodological Department, Ukrajina
Jak využít metody data miningu v knihovně: příklad Univerzitní knihovny Slezské univerzity
Autor: Anna Janíková, Slezská univerzita v Opavě - Filozoficko-přírodovědecká fakulta / Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta
Mládež a čítanie: Intepretácia výsledkov výskumu čítania mládeže vo veku 13 – 19 rokov na Slovensku
Autor: Judita Kopáčiková, Staromestská knižnica, Bratislava, Slovensko
Adresné informace vědeckým a výzkumným pracovníkům prostřednictvím služby Selective Dissemination of Information (SDI)
Autor: Věra Kroftová, Agrotest fyto, s.r.o., Kroměříž
Informační zdroje pro VaV na Slezské univerzitě v Opavě
Autor: Jiřina Kudelová, Slezská univerzita v Opavě - Univerzitní knihovna
Spoluautoři: Jindra Planková, Slezská univerzita v Opavě – Ústav informatiky
Ontologie a získávání znalostí v biomedicíně
Autor: Vendula Papíková, Akademie věd České republiky - Ústav informatiky - Oddělení medicínské informatiky, Praha
Zakládání digitálních archivů na univerzitách Západního Balkánu: Implementace systému PHAIDRA, vzdělávací činnost a regionální spolupráce
Autor: Dragana Stolić, University of Belgrade - University Library "Svetozar Markovic" - Department for Scientific Information and Education, Srbsko
Spoluautoři: Bogoljub Mazić, University of Belgrade - University Library "Svetozar Markovic", Srbsko / Gordana Mazić, Institute of Information Science, Slovinsko
Univerzitní knihovna v Poznani a Web 2.0 - rozvoj uživatelsky přátelského digitálního komunikačního systému a z toho plynoucí výhody a hodnoty
Autor: Zaneta Szerksznis, Adam Mickiewicz University - Poznań University Library, Polsko
Spoluautoři: Maria Lamberti, Monika Theus - Adam Mickiewicz University - Poznań University Library, Polsko
m.KoBSON: O krok blíže novým technologiím
Autor: Tatjana Timotijevic, National Library of Serbia - Department of Scientific Information, Srbsko
Spoluautoři: Biljana Kosanovic, National Library of Serbia - Center for Scientific Information, Srbsko
Efektivní distribuce informací vybraným skupinám uživatelů knihovny
Autor: Štěpánka Tůmová, Slezská univerzita v Opavě - Filozoficko-přírodovědecká fakulta - Ústav informatiky - Oddělení informační vědy
A Gateway to European Newspapers Online: Budování společné historie a identity s využitím digitálních materiálů
Autor: Vesna Vuksan, University of Belgrade - University Library "Svetozar Markovic", Srbsko
Spoluautoři: Adam Sofronijevic, University of Belgrade - University Library "Svetozar Markovic", Srbsko
KALIKO - katalog libereckých knihoven online
Autor: Marta Zizienová, Technická univerzita v Liberci - Univerzitní knihovna
Systém komplexných technických informácií poskytuje odborné informácie pre používateľov z podnikateľského prostredia, výskumu a univerzít
Autor: Alena Zuzánková, Výskumný ústav papiera a celulózy a.s., Bratislava, Slovensko

Infomejdan (společenský večer)

Koordinátor sekce: Andrea Kutnarová, Albertina icome Praha s.r.o.

Čas a místo: 23. 5., 19:30 - 22:30, Vysoká škola ekonomická v Praze, Rajská budova

Infomejdan – společenský raut s hudbou – se uskuteční ve středu 23. května 2012 v atriu Rajské budovy na Vysoké škole ekonomické – Náměstí Winstona Churchilla 4, Praha 3 (mapa).

Začátek je stanoven na 19.30.
Součástí bude předání Ceny INFORUM 2012 za nejlepší info počin, produkt nebo službu.

AiP IOP Publishing Vysoká škola ekonomická

Večerní recepce, Infomejdan, je pořádána ve spolupráci s Vysokou školou ekonomickou v Praze a sponzorem večera je IOP Publishing.

Poznámka: Na uvedenou akci je třeba se včas přihlásit zaškrtnutím příslušného okénka v přihlášce. Nezapomeňte, prosím, s sebou večer přinést tištěnou pozvánku, kterou obdržíte při registraci.

Digitální zpřístupnění písemného kulturního dědictví a trvalá ochrana dat

Koordinátor sekce: Milan Špála, Univerzita Karlova v Praze - 1. lékařská fakulta

Čas a místo: 24. 5., 09:00 - 12:35, Vencovského aula

Národní digitální knihovna - aktuální stav
Autor: Tomáš Svoboda, Národní knihovna České republiky, Praha
Česká digitální knihovna a nástroje pro zajištění digitalizačních procesů
Autor: Martin Lhoták, Knihovna Akademie věd České republiky, Praha
Komplexné spracovanie písomného kultúrneho a vedeckého dedičstva Slovenskej republiky
Autor: Martin Katuščák, Žilinská univerzita v Žiline - Fakulta humanitných vied - Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva, Slovensko
Spoluautoři: Miroslav Čapkovič, Slovenská národná knižnica, Martin
Manuscriptorium v nových souvislostech
Autor: Tomáš Psohlavec, AiP Beroun s.r.o.
Digitalizace kulturního dědictví a databáze z oblasti historických věd - společně, nebo odděleně?
Autor: Adam Żurek, Wrocław University Library - Department for Scientific Documentation of Cultural Heritage, Polsko
Spoluautoři: Joanna Pawliniak, Wrocław University Library - Department for Scientific Documentation of Cultural Heritage, Polsko
Rosetta – nástroj pro dlouhodobé uložení digitálních objektů
Autor: Eliška Pavlásková, Multidata Praha, s.r.o.
Řešení oblasti LTP v projektu NDK aneb zúročení 20 let zkušeností
Autor: Jan Mottl, AiP Safe s.r.o., Praha
Závěrečné slovo
Autor: Vladimír Karen, Albertina icome Praha s.r.o.

Organizátoři

Albertina icome Praha
VŠE

Hlavní sponzor

Albertina icome Praha & Albertina icome Bratislava

Mediální a technologičtí partneři

Ikaros

INCAD

LibRa

banner