Informace pro slovenské účastníky

Příspěvky pro členy SSK

Příspěvek ve výši 20 EUR bude žadatelům (vždy 1 osoba z členské knihovny SSK) zaslán po uskutečnění konference na základě písemné žádosti zaslané na e-mail stassel@svf.stuba.sk nebo na adresu:

Spolok slovenských knihovníkov
Ing. Silvia Stasselová
Michalská 1
813 68 Bratislava

V žádosti musí být uvedené jméno účastníka, instituce a číslo účtu, na který bude refundace části nákladů (20 EUR) zaslána. Nejzazším termínem pro zaslání žádosti je 14. června 2012.

Příspěvky pro členy SAK

Příspěvek ve výši 20 EUR bude žadatelům (vždy 1 osoba z členské knihovny SAK) zaslán po uskutečnění konference na základě písemné žádosti zaslané na e-mail Daniela.Dzuganova@upjs.sk nebo na adresu:

PhDr. Daniela Džuganová
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Moyzesova 9
040 01 Košice

V žádosti musí být uvedeno jméno účastníka, instituce a číslo účtu, na který bude refundace části nákladů (20 EUR) zaslána. Nejzazším termínem pro zaslání žádosti je 14. června 2012.

Další informace

V případě dalších dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat.


Organizátoři

Albertina icome Praha
VŠE

Hlavní sponzor

Albertina icome Praha & Albertina icome Bratislava

Mediální a technologičtí partneři

Ikaros

INCAD

LibRa

banner