Partneři konference

Hlavní sponzor

Albertina icome Praha & Albertina icome Bratislava

Albertina icome Praha s.r.o. (zal. 1991) patří k nejvýznamnějším distributorům elektronických informačních zdrojů (EIZ) v České republice. Nabídka AiP, která pokrývá v podstatě všechny obory a typy informací (odborné časopisy a knihy, patenty, ochranné známky, zpravodajství, marketingové studie, identifikační údaje o firmách, encyklopedie, multimediální kolekce, atd.), aktuálně zahrnuje více než 2100 bibliogra­fických, faktografických a plnotextových online přístupných zdrojů. Jsou určeny pro univerzity, Akademii věd ČR, nemocnice, veřejné knihovny, vládní organizace i komerční firmy. Partnery AiP jsou nejvýznamnější světoví vydavatelé EIZ (např. Wolters Kluwer, ProQuest, OUP, Wiley, OECD, Knovel aj.). Na Slovensku působí dceřiná společnost AiP – Albertina icome Bratislava.

Mediální partneři

Ikaros

Ikaros (elektronický časopis o informační společnosti) vznikl jako studentská aktivita již začátkem roku 1997 na Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK. První číslo vyšlo 14. dubna 1997. Od listopadu 2000 vydává časopis občanské sdružení Ikaros (Ikaros, o. s.). Obsahově se časopis zaměřuje především na knihovnictví, informační vědu, nové trendy v informačním průmyslu a nová média.

Inflow

Inflow je víc než elektronickým časopisem prostorem pro lidi s vlastním názorem a chutí tvořit, sdílet a objevovat. Jako internetový měsíčník vychází od roku 2008 pod záštitou Kabinetu Informačních studií a knihovnictví (KISK) v Brně. Od července 2013 se na Inflow s novými články a blogy můžete setkávat průběžně. Nové technologie, trendy v online prostředí, informační věda a instituce, knihovnictví, rozhovory s experty, průhledy do praxe i teorie – taková jsou témata, která naplňují články procházející redakčním schválením. Komunitní duch Inflow zprostředkovávají blogy, pohledy na (ne)všední realitu a fotomozaika.

ITlib

ITlib

KNIHOVNA - knihovnická revue

Knihovna – knihovnická revue přináší teoretické studie z oboru knihovnictví, informuje o úspěšných projektech českých a zahraničních knihoven, o aktivní účasti Národní knihovny ČR v domácích i mezinárodních projektech. Vychází od roku 2005 dvakrát ročně. Od roku 2008 procházejí hlavní články nezávislým recenzním řízením. Časopis je platformou pro odbornou činnost spočívající v teoretickém bádání s konkrétními výstupy použitelnými v praxi. Každé číslo rovněž obsahuje Novinky zahraniční knihovnické literatury – anotované abstrakty ze zahraničních časopisů.

Knihovna plus

Knihovnu doplňuje elektronický časopis Knihovna plus, který dvakrát ročně pohotověji informuje odbornou veřejnost o aktuálním dění v našem oboru. Přináší zprávy z konferencí, seminářů a dalších knihovnických událostí.

Online Searcher

Online Searcher: Information Discovery, Technology, Strategies je prestižní časopis pro informační profesionály, kteří působí v akademickém, korporátním, vládním, právním či lékařském prostředí, ve veřejných knihovnách, v oblasti managementu znalostí, při vývoji webových aplikací i pro ty, kteří jsou na volné noze. Online Searcher je dostupný na stránkách infotoday.com/on­linesearcher, a také prostřednictvím hlavních plnotextových bibliografických databází.

Účastníkům konference Inforum 2015 nabízíme předplatné časopisu Online Searcher a také je vyzýváme, aby zvážili možnost publikování vlastních příspěvků v časopise. Pro další informace se obraťte na šéfredaktorku Marydee Ojalu.

Sponzor Infomejdanu

IOP Publishing

IOP Publishing nabízí publikace, jejichž prostřednictvím jsou po celém světě distribuovány informace ze špičkového vědeckého výzkumu. Od založení se tato společnost velice rychle rozrostla a stala se jedním z předních mezinárodních vydavatelů STM. Má celosvětový dosah a sídla ve Philadelphii, Washingtonu DC, Mexico City, Mnichově, Moskvě, Petrohradu, Wroclawi, Pekingu, Tokiu a také v britském Bristolu a Londýně.
IOPscience je elektronická platforma IOP Publishing, která poskytuje přístup k více než stotřicetileté historii špičkového vědeckého výzkumu a obsahuje více než 350 000 článků datovaných od roku 1874 až do současnosti. IOPscience nabízí autorům zajímavou možnost publikovat výsledky své práce a zároveň se zviditelnit a získat prestiž ve vědecké komunitě.

Sponzoři

Wolters Kluwer

Wolters Kluwer poskytuje informace a služby profesionálům ve zdravotnictví, a pomáhá jim při důležitých rozhodováních týkajících se péče o pacienty, výsledků a medicínských objevů. Kliničtí lékaři během své kariéry v průběhu zaučování, výzkumu i praxe spoléhají na naše informační nástroje a softwarová řešení. Ovid z jednoho místa zpřístupňuje světově uznávané recenzované časopisy, knižní publikace, databáze a další zdroje a služby. Platformu Ovid využívají lékaři, knihovníci, vědci a studenti, kterým pomáhá rozhodovat o péči o pacienta, podporovat výzkum za účelem zlepšení praxe, a přicházet s novými objevy. Ovid zpřístupňuje ucelené portfolio světově uznávaných recenzovaných zdrojů pro klinickou praxi, medicínu, ošetřovatelství a příbuzné obory.

Další vystavující společnosti - české a slovenské

AiP Beroun

AiP Beroun s.r.o., dceřiná společnost Albertina icome Praha s.r.o., podniká v oblasti digitalizace a zpřístupnění infromací on-line. Ve svých projektech AiP Beroun s.r.o. spolupracuje s mnoha českými a evropskými paměťovými institucemi. Provozuje špičkové digitalizační pracoviště pro šetrné skenování vzácných rukopisů a starých tisků, obrazů, plakátů, map. Vyvíjí a spravuje digitální knihovnu Manuscriptorium, informační zdroj, který mimo jiné agreguje EUROPEANA, nebo firmy EBSCO, Summon a další.

Jednou z důležitých aktivit společnosti je účast v projektech EU. Působila jako technický koordinátor evropského agregačního projektu ENRICH. V současné době je technickým koordinátorem projektu ETNOFOLK.

AiP Beroun nabízí svým partnerům řešení pro prezentaci jejich dat (nejen výsledků digitalizačních projektů) – GULLIVER.

AiP Safe

AiP Safe s.r.o. je sesterská společnost AiP, která se specializuje na vývoj DMS a ECM řešení, postavených na systému SAFE, která pomáhají organizacím s efektivní správou, bezpečným dlouhodobým uložením a zpřístupněním podnikových dokumentů a obsahu.

Cosmotron Bohemia, s.r.o.

Cosmotron, firma založená v r.1992, se specializuje na vývoj informačních systémů. Dynamičnost a růst firmy byl v roce 2008 potvrzen získáním certifikátu kvality ISO 9001.Hlavním produktem firmy je softwarový produkt s názvem Advanced Rapid Library, který je určen pro automatizaci a správu knihoven, muzeí, galerií, archivů a informačních středisek. Další oblast portfolia firmy tvoří identifikační systémy – čárové kódy a RFID technologie – pro využití v knihovnách. V rámci těchto oblastí jsou poskytovány poradenské a analytické služby, instalace, implementace, stálá podpora a garance dalšího vývoje. K zákazníkům firmy patří instituce různého zaměření i velikosti. Součástí nabídky jsou také produkty pro ochranu knižního fondu a doplňkové služby z oblasti čárového kódu.

INCAD, a Search Technologies company

INCAD je předním poskytovatelem vyhledávacích aplikací a řešení v České republice. Specializujeme se na vyhledávací a analytická řešení a softwarový vývoj. Jsme součástí skupiny Search Technologies a máme za sebou více než 600 implementací vyhledávacích řešení pro zákazníky po celém světě.

Naše společnost je Microsoft GOLD-certified partner, Google premium partner a má uzavřena partnerství s Elastic, Cloudera a dalšími technologickými firmami.

SUWECO

Suweco je jeden z největších středoevropských dodavatelů odborných informačních zdrojů všech typů a forem, od klasických tištěných knih a seriálů po elektronické informační zdroje zprostředkované institucionálně i v rámci konsorcií. Spravujeme a administrujeme největší česká a slovenská konsorcia na přístup ke špičkovým vědeckým informačním zdrojům.

Pomáháme pokrýt a zpřístupnit informační infrastrukturu vědy a výzkumu klíčovými odbornými informačními zdroji.

Další vystavující společnosti - zahraniční

ACS Publications

ACS Publications poskytuje celosvětové vědecké komunitě nejspolehlivější, nejcitovanější a nejčtenější recezované časopisecké tituly pro chemii a příbuzné vědní obory. ACS vydává 44 titulů, které se řadí mezi přední recenzované časopisy pro chemii, dále produkuje Chemical & Engineering News a také více než 1 300 recenzovaných elektronických knih dostupných jako ACS Symposium Series. Časopisy ACS jsou č. 1 v citovanosti a/nebo mají nejvyšší impakt faktor ve všech sedmi chemických kategoriích a také v osmi dalších kategoriích (např. zemědělství, vědy o materiálech). Zastavte se na našem stánku pro více informací o našich nejnovějších časopiseckých titulech.

Alexander Street Press

Alexander Street Press je vydavatelem na mezinárodní scéně skvěle hodnocených online kolekcí zaměřených na vědecký výzkum, vzdělávání a výuku. Spojujeme video, audio a text napříč sociálními a humanitními vědami, s přesahem do dalších vědních oborů, nabízíme multimedicální zdroje v mnoha oborových kolekcích. Naše portfolio čítá více než 100 výběrových kolekcí, a také přibližně 40 000 videí se špičkovými online nástroji pro zlepšení výuky a vzdělanosti. Knihovnám nabízíme flexibilní modely pro akvizici těchto zdrojů, a to včetně specifických oborových kolekcí, jednotlivých streamovaných videí nebo DVD, a akvizici založenou na skutečném využití pro všechny streamované tituly.

Alexander Street Press aktuálně slouží více než 3 500 institucím ve více než 60 zemích. Kanceláře má v USA, Velké Británii a Asii.

BioOne

BioOne je nezisková organizace, která spolupracuje s vydavateli v oblasti biologických, ekologických a environmentálních věd. Z jejich kvalitních odborných časopisů vytváří databázi, která nyní obsahuje 184 titulů v plném znění z produkce 140 vydavatelů. 74% obsahu má ISI ranking a zhruba polovina titulů je dostupná online exkluzivně pouze u BioOne. BioOne vrací velkou část tržby z předplatného zúčastněným vydavatelům, je tedy vítanou alternativou komerčním vydavatelstvím. Vědeckým společnostem tak dovoluje udržet plnou kontrolu nad vlastními publikacemi bez jakýchkoli kompromisů na straně příjmů. Knihovnám dává možnost předplatit si kvalitní a obsažnou kolekci za velmi přijatelné ceny.

BMJ

BMJ přispívá k celosvětovému pokroku v léčebné péči prostřednictvím sdílení odborných znalostí a zkušeností s cílem zlepšit znalosti, výstupy a hodnoty.

Sdílení nejnovějších myšlenek, názorů a dat; vývoj nástrojů pro zpřístupnění užitečných informací; asistence zdravotníkům s jejich dalším rozvojem; boření konvencí. To je to, co BMJ dělá už od roku 1840.

Náš vliv je značný a stále roste. V současnosti je náš týdeník jednou z pěti top všeobecných lékařských publikací na světě, a čtou ho stovky tisíc zdravotnických pracovníků po celém světě. Naše vědecké časopisy byly v roce 2012 citovány ve sdělovacích prostředcích na pěti kontinentech více než 12 000×. V současné době máme více než 300 000 zákazníků v cca 229 zemích; publikujeme v devíti jazycích a produkujeme specializované publikace v devatenácti zemích.

CABI

CABI je přední neziskové vydavatelství s více než 100 lety zkušeností v poskytování vědeckých informací. Vytváříme, shromažďujeme, objednáváme, organizujeme, interpretujeme, syntetizujeme a poskytujeme informace určené přímo pro vědeckou komunitu. Náš tým odborníků drží krok s nejnovějšími výsledky vědy a výzkumu, a zaručuje tak, že v našich databázích, kompendiích a knihách – včetně světově proslulého CAB Abstracts a databáze Global Health – jsou obsaženy ty nejdůležitější, nejhodnotnější a nejaktuálnější informace.

Cambridge University Press

Cambridge University Press je vydavatelství spojené s University of Cambridge. Záměrem tohoto prestižního vydavatele je podporovat aktivity a cíle univerizity a rozvíjet znalosti, vzdělání, výuku a výzkum.
Rozsáhlé seznamy recenzovaných publikací zahrnují 45 000 tištěných titulů zaměřených na akademický výzkum, více než 24 000 elektro­nických knih a také více než 300 odborných časopisů z širokého spektra oborů.
Vydavatelství Cambridge University Press, které hraje významnou roli na současném celosvětovém trhu, má více než 50 kanceláří po celém světě, a své produkty distribuuje do téměř každé země. Pro více informací navštivte stránky www.cambridge.org.

Elsevier

Elsevier je předním světovým poskytovatelem informačních řešení, která zvyšují výkon vědeckých a zdravotnických profesionálů a inženýrů a umožňují jim činit lepší rozhodnutí, poskytovat kvalitnější péči a dělat převratné objevy, jež posunují hranice poznání a lidského pokroku. Elsevier poskytuje online digitální řešení – mezi nimi ScienceDirect, Scopus, Research Intelligence a ClinicalKey – a vydává téměř 2200 časopisů, včetně titulů The Lancet a Cell, a více než 25000 knižních publikací a řadu kultovních referenčních děl.

Euromonitor International

Lepší orientace v globálních trzích Euromonitor International je přední světový nezávislý dodavatel informací pocházejících ze strategického výzkumu trhu. Vytváříme data a analýzy týkající se tisíce produktů a služeb z celého světa. Jsme nezávislí odborníci na výzkum trhu, na které se můžete spolehnout, protože nabízíme nezaujatý pohled na historické trendy a prognózy pro každý region, zemi, kategorii, kanál a spotřebitele. Euromonitor International je nezbytným informačním zdrojem pro každou organizaci, protože nabízí inovativní produkty zaměřené na průzkum trhu, spolehlivé zprávy a denní aktualizace psané zkušenými analytiky.

Díky pobočkám po celém světě, týmu analytiků ve více než 80 zemích a průzkumům trhu reflektujícím všechny klíčové trendy, vám nabízíme přístup ke skutečným příběhům stojícím za změnou spotřebitelů. Rozvíjející se země nebo rozvinuté ekonomiky: další příležitosti identifikujeme jako první.

GALE, A Cengage Learning Company

Cengage Learning je předním celosvětovým poskytovatelem inovativních řešení pro výuku, vzdělávání a výzkum na akademickém, profesním i knihovnickém trhu. Gale jako součást Cengage Learning slouží světovým informačním a vzdělávacím potřebám díky svému rozsáhlému, dynamickému obsahu, který využívají studenti a uživatelé v knihovnách, školách a na internetu. Velkou popularitu získal díky své přesnosti, šíři a relevantním datům, která dokážou vyhovět všem typům informačních potřeb – od domácích úkolů přes otázky týkající se lidského zdraví až po obchodní profily – a to v mnoha různých formátech. Pro více informací navštivte www.gale.cengage.co.uk/products a www.gale.cengage.co.uk.

Institution of Engineering and Technology (IET)

The Institution of Engineering and Technology (IET) je přední evropský vydavatel tištěného a digitálního obsahu pro inženýrské a technické obory. Rozsáhlé portfolio zahrnuje vědecké a odborné časopisy (tzv. letters), open access časopisy, plus více než 400 e-knih; všechny tyto znalosti a informační zdroje jsou zpřístupněny v rámci IET Digital Library. Je producentem uznávané abstraktové databáze Inspec s více než 15 miliony záznamů, a služby IET.tv, která je největším online archivem video obsahu (přednášky, rozhovory, zprávy, prezentace) pro inženýrské obory. Navštivte nás na našem stánku pro více informací a sjednání zkušebního přístupu.

McGraw-Hill Education

McGraw-Hill Education spolupracuje celosvětově se studenty, pedagogy, administrátory a dalšími odborníky, s cílem poskytovat atraktivní, adaptivní a adresná řešení, která zlepšují výkonnost a výsledky. Kombinujeme ověřený obsah, založený na výzkumech, s nejlepšími digitálními technologiemi pro efektivnější hodnocení, výuku a vzdělávání, aby bylo dosaženo nejlepšího možného výsledku s ohledem na studenty, lektory a vzdělávací instituce. McGraw-Hill Education zaměstnává více než 6 000 lidí ve 44 zemích a publikuje ve více než 60 jazycích.

Nature Publishing Group ¦ Palgrave Macmillan

Nature Publishing Group vám přináší významné výsledky vědeckého výzkumu z celého světa. V portfoliu máme vynikající časopis Nature, jeho přidružené vědecké a recenzované časopisy, a více než 60 významných akademických časopisů a časopisů odborných společností. U všech titulů je dostupná licence pro celou instituci, a to včetně Nature Reviews Disease Primers, který je vydáván od roku 2015.

Palgrave Macmillan publikuje špičkové akademické zdroje pro humanitní a sociální vědy a pro obchod. Naše platforma pro elektronické knihy, Palgrave Connect, nabízí flexibilní přístup pro knihovníky, kteří chtějí vytvořit kolekci pomocí dvou různých akvizičních modelů.

Oxford University Press

Oxford University Press je součástí University of Oxford, k jejímž cílům v oblasti výzkumu, vzdělání a školství přispívá celosvětovým publikováním. Ročně vydá přes 4 600 nových knih a mnoho svých nejuznávanějších vědeckých a referenčních prací publikuje také online, včetně akademických a vědeckých časopisů, slovníků, encyklopedií, obecných referenčních materiálů a monografií v širokém spektru oborů.

ProQuest

ProQuest spojuje lidi prostřednictvím prověřených, spolehlivých informací. Pro seriózní výzkum je samozřejmě důležitá i skutečnost, že nabízené produkty – dizertace, vládní a kulturní archivy, zpravodajství, historické kolekce a e-books – jsou vstupní branou do světa poznání. Technologie ProQuest slouží uživatelům v klíčových momentech výzkumu, a pomáhá jim vyhledávat, získávat, sdílet, vytvářet a spravovat informace.
Cloudové technologie nabízejí prostřednictvím společností ProQuest®, Bowker®, Dialog®, ebrary®, a EBL® flexibilní řešení pro knihovníky, studenty a výzkumné pracovníky, a také pozoruhodné výzkumné nástroje, mezi které patří vyhledávací služba nové generace Summon™, platforma pro spolupráci ProQuest Flow™, nástroj pro podporu výzkumu Pivot™ a platforma pro knihovnické služby Intota™. ProQuest má pobočky po celém světě, sídlo firmy je v Ann Arbor, Michigan.

SAGE

SAGE slaví 50 let

Vydavatelství SAGE, které před padesáti lety založila Sara Miller McCune ve snaze podpořit šíření užitečných znalostí a vzdělávání globální komunity, vydává ročně více než 800 časopisů a více než 800 nových knih z nejrůznějších oborů. Rostoucí nabídka produktů pro knihovny zahrnuje archivy, data, případové studie, konferenční materiály a videa. Majoritním vlastníkem SAGE zůstává zakladatelka firmy, následně vlastnictví připadne charitativnímu fondu, který zajistí firmě i nadále nezávislost. Hlavní kanceláře se nacházejí v Los Angeles, Londýně, New Delhi, Singapuru, Washingtonu DC a Bostonu.

Springer

Springer Science+Business Media patří mezi vedoucí celosvětové vydavatele vědecké, technické a medicínské literatury, poskytuje kvalitní obsah v podobě inovativních informačních produktů a služeb vědcům v akademických a vědeckých institucích a ve firemních centrech pro výzkum a vývoj. V Evropě – především v Německu a Holandsku – je Springer pro lékaře a odborníky specializující se na vzdělávaní v oblasti zdravotnictví a bezpečnosti silničního provozu také osvědčeným vydavatelem v lokálním jazyce. V roce 2012 Springer publikoval zhruba 2 200 časopisů v angličtině a více než 8 000 nových knižních titulů, a celosvětově nabízí největší kolekci elektronických knih pro vědu, techniku a medicínu.

Thieme Publishing Group

Thieme Publishing Group je soukromá vydavatelská firma zaměřená na vědu a medicínu. Po 125 let jsou knihy a časopisy vydavatelství Thieme důležitým zdrojem pro vědce, lékaře, badatele a vyučující. Thieme nabízí 130 recenzovaných časopisů a více než 500 nových knižních publikací za rok. Všechny jsou dostupné také online a nabízí cenné informace ve formě eJournals, eBooks a EIZ z oblasti chemie (Science of Synthesis a Pharmaceutical Substances). S cílem demonstrovat obsah a funkčnost je ke všem zdrojům nabízen zkušební přístup zdarma.

Jinak příspívající partneři

Brill

Vydavatelství odborné literatury Brill bylo založeno v roce 1683. Pobočky společnosti se nacházejí v nizozemském Leidenu a v americkém Bostonu. Na platformě Brill vydávají své tituly také Brill | Nijhoff, Hotei and Global Oriental. Publikace Brill se zaměřují na humanitní a společenské vědy, mezinárodní právo a další vybrané vědecké disciplíny.

Brill vydává ročně více než 700 knižních publikací, v tištěné i online podobě. Dále publikuje 200 časopiseckých titulů, z nichž 16 je ve formátu e-only a 6 v režimu open access. Všechny archivní ročníky jsou dostupné v Brill Journal Archives Online. Vedle vydávání knih a odborných časopisů nabízí Brill také referenční příručky a primární zdrojové materiály včetně řady prestižních publikací jako jsou Encyclopedia of Islam, Brill’s New Pauly a The Hague Academy Collected Courses. Všechny online produkty jsou dostupné na nové platformě brillonline.com.

Taylor & Francis

Taylor & Francis Group ve spolupráci s vědci, odbornými společnostmi, univerzitami a knihovnami z celého světa napomáhá uplatňovat znalosti v praxi. Jako jeden z předních mezinárodních akademických vydavatelů odborných časopisů, knih, elektronických knih a referenčních děl, obsahově pokrývá všechny oblasti vědy a techniky, medicíny, a humanitních a sociálních věd. Prostřednictvím síťě kanceláří v Oxfordu, Philadelphii, New Yorku, Melbourne, Singapuru, Pekingu, Tokyu, Stockholmu, New Delphi a Johanesburgu pracovníci Taylor & Francis poskytují lokální poradenství a podporu editorům, odborným společnostem a autorům, a zároveň také efektivní a na míru šité služby knihovnám.

Vysoká škola ekonomická v Praze

VŠE v Praze je největší veřejnou vysokou školou ekonomickou v České republice. Člení se na 6 fakult, které zájemcům nabízejí široké spektrum studijních oborů v bakalářském, navazujícím magisterském i doktorském studijním programu. 5 fakult – Fakulta financí a účetnictví, Fakulta mezinárodních vztahů, Fakulta podnikohospodářská, Fakulta informatiky a statistiky a Národohospodářská fakulta – je umístěno v centru Prahy, Fakulta managementu působí v Jindřichově Hradci. Studium probíhá podle zásad Evropského systému převodu a akumulace kreditů (ECTS).


Organizátoři

Albertina icome Praha
VŠE

Hlavní sponzor

Albertina icome Praha & Albertina icome Bratislava

Mediální partneři

Ikaros
Inflow
ITlib
KNIHOVNA - knihovnická revue
Knihovna plus
Online Searcher

banner