Sborník 2015

INFORUM 2015: 21. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích, Praha 26.-27. května 2015 [online]. Praha: Albertina icome Praha, 2015. Dostupný z WWW: https://www.inforum.cz/cs/sbornik/. ISSN 1801–2213.

Sborníky z předešlých let

Adlerová Iva

Informační a publikační strategie mladých vědců

(Spoluautoři:  Lenka Němečková, Marta Machytková, ČVUT v Praze, Ústřední knihovna, oddělení podpory studia, Česká republika )

Plný text Prezentace Foto přednášejícího / Picture

Brzulovic Stanisavljevic Tatjana

Digitalizace doktorských dizertací jako součást vědeckého dědictví: Cíle, poslání a otázka autorských práv

(Spoluautoři:  Phd. Dragana Stolic, library advisor, University of Belgrade, University library "Svetozar Markovic", Serbia)

Plný text Poster Prezentace Foto přednášejícího / Picture

Doležalová Eva

August Sedláček ve věku digitálních technologií

(Spoluautoři:  PhDr. Robert Šimůnek, Ph.D. (Historický ústav AV ČR), Ing. Tomáš Psohlavec (AiP Beroun), Olga Čiperová (AiP Beroun))

Poster

Hájková Zuzana

Košťálová Karolína

Ptejte se knihovny – nový modul pro správu PSK, verze 2015

(Spoluautoři:  Veronika Ševčíková, Národní knihovna ČR, Lenka Válková, Národní knihovna ČR, Hana Nemeškalová, Národní knihovna ČR)

Poster Prezentace Foto přednášejícího / Picture

Kvasnica Jaroslav

Budoucnost českého webového archivu

(Spoluautoři:  Rudolf Kreibich, Národní knihovna České republiky)

Plný text Prezentace Foto přednášejícího / Picture

Mazáčová Pavlína

Mobilní dotykové technologie a e-zdroje ve vzdělávání pedagogů - projekt INTERES Masarykovy univerzity v Brně

(Spoluautoři:  Marie Indráková, Masarykova univerzita - Filozofická fakulta - Kabinet informačních studií a knihovnictví )

Poster Prezentace Foto přednášejícího / Picture

Pavlík Jiří

Schwarz Josef

Česká analytická bibliografie - fantom, chiméra nebo iluze?

(Spoluautoři:  Dominika Kopčanská vystudovala Kabinet informačních studií a knihovnictví FF MU, ve své diplomové práci se zaměřila na sociální aspekty pořádání informací.)

Plný text Prezentace

Vančurová Alexandra

Origami u agamy aneb Složte si svou informační gramotnost

(Spoluautoři:  Eva Tesaříková Březinová, Karlova Univerzita v Praze - Přírodovědecká fakulta - Oddělení podpory vědy, Radka Lukášová, Karlova Univerzita v Praze - Přírodovědecká fakulta - Oddělení podpory vědy)

Poster Prezentace Foto přednášejícího / Picture

Zadražilová Iva

Možnosti využití EIZ v e-learningových předmětech: Výuka i sdílení dobré praxe

(Spoluautoři:  Mgr. Jan Zikuška, Masarykova univerzita, Kabinet informační studií a knihovnictví, Centrum CEINVE)

Prezentace Foto přednášejícího / Picture

Zuzánková Alena

Elektronické informačné zdroje - významný posun v dostupnosti profesionálnych informácií

(Spoluautoři:  Bc. Peter Medo, STU Bratislava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Slovensko)

Plný text Poster Prezentace Foto přednášejícího / Picture

Žabička Petr

Centrální portál knihoven - začínáme

(Spoluautoři:  Petra Žabičková, Moravská zemská knihovna v Brně, Bohdana Stoklasová, Knihovna AV ČR, v. v. i., Martin Lhoták, Knihovna AV ČR, v. v. i.)

Plný text Prezentace Foto přednášejících / Picture


Organizátoři

Albertina icome Praha
VŠE

Hlavní sponzor

Albertina icome Praha & Albertina icome Bratislava

Mediální partneři

Ikaros
Inflow
ITlib
KNIHOVNA - knihovnická revue
Knihovna plus
Online Searcher

banner