Cena konference INFORUM 2015

Cenu INFORUM 2015 získala Národní knihovna ČR za službu Ptejte se knihovny (nový modul pro správu).

Letos byla udělena i mimořádná cena doc. Milanovi Špálovi za dlouholetý přínos konferenci.

Cenou INFORUM 2015 Je každoročně oceněn nejvýznamnější a nejlepší český produkt, služba nebo čin spojený s elektronickými informačními zdroji s významem pro českou, resp. slovenskou oblast v období od ledna předchozího roku.

Nominace

Nominovat na Cenu INFORUM 2015 mohl kdokoli prostřednictvím těchto stránek do konce března 2015. Organizační výbor si vyhrazuje právo upravit znění nominace a případně vyřadit nominace, které nevyhoví výše uvedeným podmínkám.

Hlasování

Z došlých nominací mohli vybírat sami účastníci konference hlasováním v přihláškách na konferenci.

Vyhlášení výsledků

Výsledky hlasování o Cenu INFORUM 2015 byly slavnostně vyhlášeny a cena předána na společenském večeru 26. května 2015.

Přehled přijatých nominací

Projekt Původ Popis
Digitální knihovna Filozofické fakulty MU ČR

Digitální knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity je interní projekt FF MU, jehož cílem je zpřístupnit odborné i širší veřejnosti veškerou odbornou produkci fakulty od jejího vzniku v roce 1919 až do současnosti. Kromě digitalizovaných starších tištěných dokumentů jsou do knihovny průběžně zařazovány i nově vycházející publikace (časopisy, monografie, sborníky). Většina dokumentů je zpřístupněna veřejnosti volně v režimu otevřeného přístupu (open access). Digitální knihovna byla otevřena veřejnosti v květnu 2013. Počátkem roku 2015 obsahovala již více jak 26 tisíc dokumentů (článků a kapitol knih a sborníků). Při tvorbě jsou využívány technologie vyvinuté pro Českou digitální matematickou knihovnu, uživatelský přístup je realizován s využitím open-source repozitářového systému DSpace.

e-kurz - Kurz práce s informacemi ČR

E-learningový předmět pro studenty MU je realizován v rámci Kabinetu informačních studií a knihovnictví od roku 2006 a za celou dobu jej absolvovalo více než 6000 studentů. Tematicky se zaměřuje na problematiku informační gramotnosti v maximální šíři – od informační etiky, přes EIZ, k tvorbě odborného textu, kritickému myšlení a self-publishingu. Všechny studijní materiály jsou volně ke sdílení na internetu – vzdělávací videa dosáhla na YouTube více než 50 000 shlédnutí a studijní materiály na Issuu.com více než 20 000 přečtení. V kurzu jsou využívány i další multimediální prvky, jako webináře, podcasty a pro komunikaci je určena sociální síť Facebook. Evaluace kurzu je realizována pomocí pre-testů, post-testů a focus group a slouží k ověření vzdělávacích cílů a designování jeho dalšího rozvoje. Kurz je nabízen k dalšímu vzdělávání také knihovníkům všech typů knihoven prostřednictvím portálu kurzy.knihovna.cz. V roce 2014 byl oceněn prvním místem v soutěži o nejlepší ucelený e-kurz na konferenci E-learning pořádané pod záštitou EUNIS-CZ. Svým zaměřením výrazně podporuje využívání EIZ nejen na MU.

mKatalog UTB – mobilní knihovní katalog ČR

mKatalog je na zakázku vyvinutý program pro mobilní přístup ke knihovnímu katalogu. Umožňuje rychle vyhledat požadovanou knihu, zjistit její dostupnost a nabízí přístup ke čtenářskému kontu včetně možnosti prodlužování výpůjček. Aplikace je dostupná pro dvě nejrozšířenější platformy – Android a iOS a optimalizována pro různá rozlišení smartphonů i tabletů.

Ptejte se knihovny – nový modul podporující plynulé funkce kooperačního projektu ČR

„Ptejte se knihovny“ je virtuální referenční služba, kterou nyní aktivně poskytuje přes 80 českých knihoven. Jedná se o příkladný kooperační projekt, který podporuje služby všem uživatelům systému knihoven a jeho provozování aktivní nebo pasivní formou („dáme si web link“) pomáhá i těm nejmenším knihovnám zprostředkovat faktografickou službu široké veřejnosti. Je-li nějaký projekt plně v souladu s vizemi Koncepce rozvoje knihoven 2011–2015, pak je to tento projekt. V roce 2014 byl pro potřeby Ptejte se knihovny vyvinut nový modul pro správu. Na vznik nového modulu pro správu Ptejte se knihovny je navázáno rozšíření již existujícího systémového rozhraní XML-API a nový modul OAI-PMH, který umožňuje sklízet obsah veřejně přístupného archivu. Souběžně se změnami v „zázemí“ služby byl připraven nový vzhled této služby, který nyní např. nabízí sdílení dotazů z veřejně přístupného archivu prostřednictvím sociálních sítí či nástroj pro komentování dotazů. Změny se odrazily také v mobilní aplikaci pro platformu iOS, která byla aktualizována, pro platformu Android. Administrátorské rozhraní zpřístupní každému správci data pro analýzy služby z mnoha hledisek. Taková zpětná vazba může být užitečná nejen pro knihovníky, ale i studenty knihovnictví jako analytický datový zdroj. Nominaci si projekt zaslouží i díky péči Národní knihovny, která neusnula na vavřínech úspěšného projektu, ale věnuje se i jeho vylepšování. Nominaci si zaslouží i všechny aktivně zapojené knihovny, které pomáhají vytvářet obecnou představu, že knihovník je člověk, který všechno ví (protože ví, kde to hledat :-)).

Tisíc knih ČR

Tisíc knih je web doporučující další knihy ke čtení na základě vloženého názvu té, která se čtenáři líbila. Doporučování je postaveno nad daty Městské knihovny v Praze, algoritmy jsou dílem skupiny vývojářů pod vedením Filipa Hráčka. Skupina GDG Garage se pravidelně schází v prostorách MKP. V plánu je propojení doporučování s online katalogem MKP.

Virtuální mapová sbírka Chartae-antiquae.cz ČR

Virtuální mapová sbírka Chartae-antiquae.cz je nový webový portál, na kterém jsou publikovány digitalizované staré mapy a glóby ve vysokém rozlišení (až 800dpi). Ty byly digitalizovány v rámci výzkumného projektu „Kartografické zdroje jako kulturní dědictví“ programu NAKI MK ČR. Kromě databáze starých map a plánů, čítající v této chvíli téměř 40 000 map, je na portálu i samostatná sekce 3D digitálních modelů glóbů s exponáty ze 17. až 20. století. Toto značné množství digitalizovaných starých map vzniklo jejich soustředěním z více různých mapových sbírek cca 30 institucí. Staré mapy může uživatel vyhledávat geografickým vyhledáváním a porovnávat s jinými starými nebo současnými mapami pomocí aplikace Mapcomparer, například zprůhledňováním jednotlivých vrstev. Staré glóby lze také porovnávat s jinými starými glóby či se současným stavem pomocí zprůhledňování nebo i překrytím současnou vektorovou kresbou v 3D modelu. Lze tak sledovat vývoj krajiny, měst nebo postup objevování kontinentů.

Virtuální národní fonotéka ČR

Portál Virtuální národní fonotéka je unikátní projekt Moravské zemské knihovny v Brně. Jedná se o souborný katalog zvukových dokumentů (gramofonových desek, šelakových desek, a všech dalších zvukových dokumentů od nejstarších až po ty současné) nejen v paměťových institucích v České republice. Virtuální národní fonotéka má za cíl informovat o existenci, místě uložení a podobě daného zvukového dokumentu. Významným přínosem je pro fonotéku spolupráce s firmou Supraphon a zveřejnění jejího archivu. Portál je otevřený k možnému zapojení dalších sbírek. Cílovou uživatelskou skupinou jsou studenti, čtenáři knihoven, výzkumníci a další zájemci o naši kulturu.


Organizátoři

Albertina icome Praha
VŠE

Hlavní sponzor

Albertina icome Praha & Albertina icome Bratislava

Mediální partneři

Ikaros
Inflow
ITlib
KNIHOVNA - knihovnická revue
Knihovna plus
Online Searcher

banner