Příspěvek konference

Sledování publikačních trendů témat při dlouhodobých analýzách vývoje tématu

Autor

Radka Římanová, Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta - Ústav informačních studií a knihovnictví

Materiály ke stažení

Foto přednášejícího / Picture Plný text Prezentace

Abstrakt

Mezi výzkumné metody patří i postup „on the desk“, jehož součástí je i analýza publikačních trendů tématu. Tato současné době opomíjená metoda, založená na analýzách zpracování konkrétního tématu ve vědeckých publikacích, je založena na principech rešeršní strategie a její využití ve výzkumu založeném na vývoji myšlenkových směrů a názorů by neměla být dobře osvojena již v rámci pregraduální přípravy. Je jedním z řešení problému omezených možností primárních výzkumů studentů, zejména pro kvalifikační práce. Elektronické informační zdroje, zejména oborové databáze, přináší pro tuto metodu nejvýznamnější zdroj, s vysokou efektivitou užití. V přednášce jsou využity zkušenosti autorky při psaní práce na téma Redefinování role knihoven v 21. století. Výuka elementárních postupů této metody je součástí odborné přípravy studenta.

Profesní informace o autorovi

Radka Římanová působí od roku 2007 na Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Dlouholeté působení v praktické sféře odborných knihoven (Divadelní ústav, Národní lékařská knihovna, Národní technická knihovna) jí umožnilo náhled na výzkumy v knihovní a informační vědě z pohledu praktického užití, aplikace výuky studentů LIS, ale i jiných oborů i akademického výzkumu. Jednou z jejích preferovaných metod je analýza dat, včetně dolování dat z logů, jako jednou z metod principu evidence based librarianship.


Organizátoři

Albertina icome Praha
VŠE

Hlavní sponzor

Albertina icome Praha & Albertina icome Bratislava

Mediální a technologičtí partneři

Ikaros
INCAD
Inflow
Microsoft Czech Republic
ProInflow

banner