EN

24. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích

29. - 30. května 2018, Praha

Příspěvek konference

Knihovna chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v nově postavené budově

Autor

Alexandra Vančurová
Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Knihovna chemie

Abstrakt

Příspěvek spadá do kategorie Příkladů dobré praxe. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy postavila namísto starého rozpadlého skladu ve dvoře, novou budovou knihovny chemie.

Tím, že byla budova stavěna přímo pro knihovnu, bylo již v průběhu stavby, i potom při vybavování nábytkem, myšleno na současný trend v knihovnách. Knihovny se, z míst naplněných regály z knihami, stávají společenskými centry. Knihovna byla slavnostně otevřena 1 .6. 2017 rektorem Univerzity Karlovy.

Za necelý rok fungování v ní proběhla velká řada akcí – od přednášek, křtů knih, výstav po společenské akce. Nové prostory umožňují knihovně se zapojit do akcí pro veřejnost jako například Dny otevřených dveří, Pražská muzejní noc, atd. V knihovně proběhlo mimo jiné finále Chemické olympiády. Prostory a akce v knihovně slouží k propagaci jak přímo oboru chemie tak fakulty jako takové.

O autorovi

Mgr. Alexandra Vančurová pracuje v Knihovně chemie PřF UK a je aktivním členem komise IVIG při AKVŠ. Snaží se posunout postavení vysokoškolské knihovny z „půjčovny skript“ na místo dalšího vzdělávání a prostor pro formální i neformální setkávání studentů, akademiků i široké veřejnosti.

Organizátoři

Hlavní sponzor

Mediální partneři