EN

24. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích

29. - 30. května 2018, Praha

Sborník 2018

INFORUM 2018: 24. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích, Praha 29.-30. května 2018 [online]. Praha: Albertina icome Praha, 2018. Dostupný z WWW: https://www.inforum.cz/cs/sbornik/. ISSN 1801–2213.

Sborníky z předešlých let

V květnu. V Praze.

Máte již svou vstupenku na konferenci?

Přihlašte se!

Organizátoři

Hlavní sponzor

Mediální partneři