EN

24. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích

29. - 30. května 2018, Praha

Přehled registračních poplatků

Poplatek Cena vč. DPH
Standardní vložné
2 999 Kč
Standardní vložné – Ranní ptáčata
v případě odeslání úhrady do 2. května 2018
2 599 Kč
Obchodní licence
přečtěte si, komu je licence určena a k čemu opravňuje
21 999 Kč
Workshop
pro účastníky konference
699 Kč
Pouze workshop
799 Kč
Oběd v menze VŠE
119 Kč

Registrace bude spuštěna během března 2018.

V případě účasti 4 a více osob z jedné instituce (standardní přihlášky) vám rádi nabídneme slevu. Kontaktujte nás prosím pro detailní informace.

Obchodní licence pro komerční účastníky

Provádění jakékoli obchodní činnosti účastníky konference (s výjimkou vystavovatelů, sponzorů a držitelů zvláštního povolení – tzv. obchodní licence) v prostorách konání konference a výstavy INFORUM je přísně zakázáno. Bude-li některý účastník provozovat takové činnosti neoprávněně, může mu být okamžitě a bez náhrady zrušena jeho registrace na konferenci a bude muset opustit prostory konference a výstavy.

Obchodní licence opravňuje k nabízení produktů a služeb pouze v oblastech souvisejících se zaměřením konference, tj. s profesionálními informačními zdroji a nástroji pro jejich využívání. Licence je určena pro všechny zaměstnance společností podnikajících v oblastech, které souvisí se zaměřením konference.

Obchodní licence zahrnuje vstup na všechny sekce, konferenční materiály, občerstvení během přestávek, vstup na výstavu, technické zázemí konference a pozvánku na společenský večer. Obchodní licence nezahrnuje nárok na výstavní prostor, na vkládání materiálů do tašek pro účastníky nebo na komerční prezentaci v programu konference.

Podmínky pro storno

V případě odřeknutí účasti písemnou formou nejpozději do 9. května 2018 bude uhrazená částka vrácena po odečtení 25 % stornopoplatku. Po 9. květnu 2018 nelze uplatnit žádost o vrácení zaplacené částky, ale je možné nahlásit jméno náhradníka.

Call for Papers

Máte volný květen?

Pojďte přednášet!

Organizátoři

Hlavní sponzor

Mediální partneři