EN

24. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích

29. - 30. května 2018, Praha

Přehled registračních poplatků

Poplatek Cena vč. DPH
Standardní vložné
2 999 Kč
Standardní vložné – Ranní ptáčata
v případě odeslání úhrady do 4. května 2018
2 599 Kč
Obchodní licence
přečtěte si níže komu je licence určena a k čemu opravňuje
21 999 Kč
Workshop
pro účastníky konference
699 Kč
Pouze workshop
799 Kč
Oběd v menze VŠE
119 Kč

Registrace byla uzavřena 18.5.2018.

Podmínky registrace

Vstup do prostor konání konference a výstavy INFORUM je povolen pouze registrovaným účastníkům, kteří mají viditelně umístěnu oficiální konferenční jmenovku se svým jménem. Konferenční jmenovka je nepřenosná. Účast náhradníka ze stejné instituce je možná pouze po předchozím písemném nahlášení organizátorům.

Obchodní aktivity jakéhokoli druhu nejsou v prostorách konference a výstavy účastníkům povoleny s výjimkou zvláštní obchodní licence udělené pro tento účel pořadatelem. Obchodní licence je automaticky udělena všem vystavovatelům a sponzorům.

Vložné na konferenci zahrnuje vstup na všechny sekce, konferenční materiály, občerstvení během přestávek, vstup na výstavu, technické zázemí konference a pozvánku na společenský večer na základě včasné registrace.

Pro získání slevy pro ranní ptáčata je nutné se zaregistrovat a odeslat účastnický poplatek do 4. května 2018. Pokud bude přihláška a/nebo platba odeslána později, automaticky bude účtováno vložné bez slevy.

Způsob platby

Každý z účastníků obdrží na základě registrace Výzvu k úhradě na zadanou e-mailovou adresu. Po zaplacení uvedené částky bude na daný e-mail zaslán daňový doklad (faktura).

Podmínky pro storno

V případě odřeknutí účasti písemnou formou nejpozději do 9. května 2018 bude uhrazená částka vrácena po odečtení 25 % stornopoplatku. Po 9. květnu 2018 nelze uplatnit žádost o vrácení zaplacené částky, ale je možné nahlásit jméno náhradníka.

Obchodní licence pro komerční účastníky

Provádění jakékoli obchodní činnosti účastníky konference (s výjimkou vystavovatelů, sponzorů a držitelů zvláštního povolení – tzv. obchodní licence) v prostorách konání konference a výstavy INFORUM je přísně zakázáno. Bude-li některý účastník provozovat takové činnosti neoprávněně, může mu být okamžitě a bez náhrady zrušena jeho registrace na konferenci a bude muset opustit prostory konference a výstavy.

Obchodní licence opravňuje k nabízení produktů a služeb pouze v oblastech souvisejících se zaměřením konference, tj. s profesionálními informačními zdroji a nástroji pro jejich využívání. Licence je určena pro všechny zaměstnance společností podnikajících v oblastech, které souvisí se zaměřením konference.

Obchodní licence zahrnuje vstup na všechny sekce, konferenční materiály, občerstvení během přestávek, vstup na výstavu, technické zázemí konference a pozvánku na společenský večer. Obchodní licence nezahrnuje nárok na výstavní prostor, na vkládání materiálů do tašek pro účastníky nebo na komerční prezentaci v programu konference.

Organizátoři

Hlavní sponzor

Mediální partneři