EN

24. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích

29. - 30. května 2018, Praha

Konference INFORUM končí

S politováním oznamujeme ukončení konference INFORUM, která se naposledy konala v roce 2018. Organizační výbor by na tomto místě rád poděkoval všem členům programového výboru, sponzorům, přednášejícím a účastníkům, kteří se na konferenci podíleli v průběhu celých 24 let.

Konference INFORUM byla zaměřena na elektronické informační zdroje a jejich profesionální využívání ve vědě, výzkumu, vzdělávání a podnikání a jako taková byla ojedinělou akcí svého druhu v celé střední a východní Evropě.

Byla určena pracovníkům odborných a veřejných knihoven, manažerům, vědeckým a výzkumným pracovníkům, lékařům, vysokoškolským učitelům, specialistům v oblasti ICT, pracovníkům veřejné správy, studentům a dalším zájemcům o tuto problematiku. Od roku 2003 INFORUM rozšířilo své dosavadní teritoriální zaměření na Českou republiku a Slovensko také na ostatní země střední a východní Evropy.

Z historie

První ročník konference (tehdy pod názvem Infomedia) se konal v roce 1995 jako doprovodná akce knižního veletrhu Svět knihy a byl vůbec první větší akcí zaměřenou výhradně na elektronické informační zdroje v ČR. Od té doby tato akce vyrostla více než pětkrát. V roce 1999 se konference přestěhovala z Planetária na pražském Výstavišti do nově otevřené Nové auly Vysoké školy ekonomické (dnešní Vencovského aula) a zároveň změnila svůj název na INFORUM.

V roce 2017 bylo zaregistrováno 420 účastníků, kteří mohli vyslechnout 30 vystoupení, zúčastnit se 2 workshopů, shlédnout 10 posterů a prohlédnout si stánky 21 firem na doprovodné minivýstavě. Více informací o loňském ročníku naleznete na stránce se statistikami loňského ročníku.

Organizační a programový výbor

Organizaci a program konference zajišťoval organizační a programový výbor sestavený z pořadatelů a odborníků v jednotlivých tematických oblastech.

Organizační výbor

 • Jana Hartmanová, Vysoká škola ekonomická v Praze
 • Vladimír Karen, Albertina icome Praha s.r.o.
 • Martina Krátká, Albertina icome Praha s.r.o.
 • Andrea Kutnarová, Albertina icome Praha s.r.o.
 • Jana Machonská, Albertina icome Praha s.r.o.
 • Irena Mikešová, Albertina icome Praha s.r.o.

Programový výbor

 • Ondřej Fabián, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
 • Iva Horová, Národní technická knihovna
 • Jiří Kadleček, Albertina icome Praha s.r.o.
 • Vladimír Karen, Albertina icome Praha s.r.o.
 • Andrea Kutnarová, Albertina icome Praha s.r.o.
 • Lenka Němečková, České vysoké učení technické v Praze
 • Jakub Petřík, Albertina icome Praha s.r.o.
 • Radka Římanová, Univerzita Karlova
 • Filip Vojtášek, Albertina icome Praha s.r.o.

Organizátoři

Hlavní sponzor

Mediální partneři