EN

24. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích

29. - 30. května 2018, Praha

Příspěvek konference

Vše, co víte, je špatně: Jak chápat technologie, vědu a knihovnictví v době všudypřítomného přístupu k informacím

Autor

Marydee Ojala
Online Searcher Magazine
Twitter

Dokumenty ke stažení

Abstrakt

Původní význam knihoven byl založen na nedostatku informací. Lidé chodili do knihoven, protože to bylo jediné místo, kde mohli potřebné informace získat. V dnešním světě je informací naopak příliš – jsme jimi doslova zaplaveni. Informace se objevují v nejrůznějších formátech, jsou uloženy na netradičních místech a vyvolávají otázky ohledně důvěryhodnosti.

Každý, kdo má přístup k internetu, se domnívá, že je informačním profesionálem schopným vyhledat odborné informace na jakékoli téma. Kam se poděla odbornost knihovníků? Jak se mění naše role? Jak souvisí s knihovnictvím vědecká publikace, výzkumná data nebo management znalostí? Jak se změnila vyhledávací paradigmata? Přichází čas, kdy se musíme znovu učit věcem, o kterých jsme si mysleli, že je dobře známe, a přehodnotit způsob, jak je řešíme. V žádném případě však nechceme zpochybnit náš závazek k základním knihovnickým hodnotám.

O autorovi

Marydee Ojala je editorkou časopisu Online Searcher a známou autorkou se zaměřením na řešeršní problematiku. Navrhuje programy mezinárodních konferencí z oblasti knihovnictví a informačních technologií.

Díky zkušenostem z firemních, akademických i veřejných knihoven získala široký rozhled a pochopení pro problémy současného informačního profesionála. Učila na třech knihovnických školách, zkušenost nezávislé výzkumné pracovnice a majitelky rešeršní společnosti jí přinesla praktické znalosti online vyhledávacích nástrojů. Jako dlouholetá pozorovatelka světového informačního průmyslu věří ve význam knihoven a knihovníků a jejich vliv na pozitivní změnu.

Je aktivní členkou Special Libraries Association (SLA), International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) a Association of Independent Information Professionals (AIIP). Získala bakalářský titul na Brown University a magisterský titul na University of Pittsburgh.

Organizátoři

Hlavní sponzor

Mediální partneři