EN

24. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích

29. - 30. května 2018, Praha

Příspěvek konference

Odhalování predátorských časopisů v Knihovně univerzitního kampusu – rok poté

Autor

Lukáš Plch
Masarykova univerzita - Knihovna univerzitního kampusu

Dokumenty ke stažení

Abstrakt

Od února 2017 Knihovna univerzitního kampusu poskytuje akademickým pracovníkům a doktorandům z CEITEC a fakult sportovních studií, lékařské a přírodovědecké službu spočívající v ověření (ne)přítomnosti predátorských znaků v časopisech, v nichž autoři zamýšlí publikovat. V příspěvku budou představeny základní principy poskytování služby a výsledky analýz za rok jejího fungování.

O autorovi

Jsem absolventem Kabinetu informačních studií a knihovnictví na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity a od roku 2015 pracuji v Knihovně univerzitního kampusu MU na pozici knihovník se zaměřením na informační vzdělávání a informační podporu vědy a výzkumu. Pořádám kurzy informační gramotnosti jak ve formě face-to-face, tak jsem i tutorem e-learningových kurzů. Zajímám se o problematiku Open Access, publikační etiky, hodnocení vědy a scientometrii.

Organizátoři

Hlavní sponzor

Mediální partneři