EN

24. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích

29. - 30. května 2018, Praha

Příspěvek konference

Problémy archivácie pôvodných elektronických časopisov

Autor

Beata Katrincová
Univerzitná knižnica v Bratislave

Dokumenty ke stažení

Abstrakt

Základy archivácie pôvodných elektronických časopisov na Slovensku sa položili v roku 2015 počas realizácie Projektu – Digitálne pramene – Webharvesting a archivácia e-Born obsahu (DIP E-Born).

Cieľom projektu DIP E-Born je popri archivácii webu aj rozvoj metód a pracovných postupov archivácie e-časopisov, ktorá je aktuálna v kontexte úvah o novele Zákona o povinnom výtlačku. Súčasný zákon tieto typy dokumentov nepokrýva, ich podiel na publikačnom spektre však významne narastá. Politika zberu e-Born titulov sa opiera o identifikáciu ISSN, ktorá je hlavným kritériom na zaradenie do archívu. Zdrojom titulov na archiváciu je Národná databáza ISSN. V spolupráci s Národnou agentúrou ISSN sa skúma tiež typológia elektronických časopisov pre potreby ich uloženia v archíve.

Tituly e-časopisov titulov majú rôznorodú štruktúru a rôzne publikačné formáty. Od toho sa odvíja spôsob ich ukladania do archívu. E-časopisy sa archivujú v prostredí Modulu na správu žiadostí, zmlúv a archivovaných elektronických publikácií, ktorý je súčasťou informačného systému DIP e-Born. Správu vykonáva kurátor e-Born titulov prostredníctvom interného portálu. E-časopisy sa ukladajú v Archíve e-Born. Súbežne s praxou sa rozvíja metodika práce s časopismi určenými na archiváciu. Pracuje sa s titulmi prístupnými na základe licencií CC a s titulmi, na ktoré je potrebné uzatvárať licenčné zmluvy.

Verejný portál systému DIP E-Born slúži na sprístupňovanie archívu a komunikáciu s vydavateľmi a odbornou komunitou. Systém podporuje navrhovanie nových titulov a samoobslužné vkladanie dokumentov na archiváciu. V prezentácii poskytujeme prehľad prepojenia a súvislostí Archívu e-Born a Národnej databázy ISSN, ktorými sú najmä: tvorba Katalógu e-Born titulov a možnosť vyhľadávania archivovaných titulov v databáze ISSN.

O autorovi

Vedúca Národnej agentúry ISSN a Depozitu Digitálnych prameňov Vedúca Národnej agentúry ISSN od roku 1998 Prekladnormy ISO 3297:2008 Informácie a dokumentácia. Medzinárodné štandardné číslo seriálových publikácií (ISSN) do slovenčiny Publikovanie viacerých odborných článkov v časopisoch na tému identifikácia seriálov,ISSN, Národná agentúra ISSN Spolupráca na príprave zákona o povinných výtlačkoch elektronických publikácií Spolupráca na projekte webarchive v rokoch 2006–2009 Členka Stáleho výboru IFLA SOCR od r. 2011 Členka Skupiny na aktualizáciu Manuálu ISSN pri Medzinárodnom Centre ISSN

Spoluautoři

  • Mgr. Iveta Lacková, Univerzitná knižnica v Bratislave - Depozit digitálnych prameňov

Organizátoři

Hlavní sponzor

Mediální partneři