EN

24. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích

29. - 30. května 2018, Praha

Příspěvek konference

Pohodlie používateľa na prvom mieste

Autor

Nadežda Andrejčíková
Cosmotron Bohemia, s.r.o.

Dokumenty ke stažení

Abstrakt

Používatelia sú v centre pozornosti odborných činností v knižniciach s cieľom poskytovať im kvalitné, pohodlné a plnohodnotné služby. S týmto cieľom úzko súvisia aj prostriedky, ktoré knižnica na poskytovanie služieb využíva.

V našom príspevku predstavíme koncept informačnej platformy orientovanej na používateľa. Základom je sprístupnenie informačných zdrojov vrátane ich digitálnych kópií. Ďalším stavebným prvkom je súbor nástrojov na prácu s informačnými zdrojmi a služby umožňujúce jednoduchý prístup k nim.

Koncept informačnej platformy orientovanej na používateľa doplníme funkčnými príkladmi jej využitia i príkladmi jej variability.

O autorovi

Nadežda Andrejčíková vyštudovala Automatizované systémy riadenia na VŠP Nitra. Ostatných 25 rokov sa venuje IKT v doméne kultúrneho dedičstva. Spoločnosť, ktorú založila a vedie, sa zaoberá analýzou, návrhom a automatizáciou a riadením procesov pre spracovanie a sprístupňovanie informácií v pamäťových inštitúciách.

Sleduje vývoj a trendy v tejto oblasti a intenzívne napomáha pri zavádzaní a formovaní metodík pre ich uplatňovanie v našom prostredí. Pôsobí tiež ako výskumník a pedagóg na FIIT STU Bratislava.

Organizátoři

Hlavní sponzor

Mediální partneři