EN

24. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích

29. - 30. května 2018, Praha

Příspěvek konference

Špalíček – digitální knihovna kramářských tisků (spalicek.net)

Autor

Matěj Měřička
Knihovna Národního muzea - Oddělení knižní kultury

Dokumenty ke stažení

Abstrakt

Poslechněte lidé milí,
tyto věci neslýchaný,
o Špalíčku tisků kramářských,
v Knihovně Národního muzea zdigitalizovaných a popsaných,
a na spalicek.net volně přístupných.

Kramářské tisky jsou jedinečným literárním pramenem k poznání života „obyčejného“ člověka 17.-19. století. Historici je často využívají při analýze dobového ohlasu „velkých“ událostí či při analýze dobového myšlení. Pro regionální historiky pak představují takřka nenahraditelný zdroj informací. Slouží ale i etnologům či bohemistům a v neposlední řadě mohou posloužit i pedagogům pro obohacení výuky historie, češtiny či mediální výchovy na školách.

Digitální knihovna Špalíček umožňuje dnes prohlížet a prohledávat téměř 4000 drobných tisků a špalíčků – podomácku vázaných knížek kramářských písní, modliteb a dalších tisků ze 17.-19. století. Vznikla na základě grantového projektu Knihovny Národního muzea v letech 2008–2011. Na projekt nyní KNM navazuje připojováním dalších dokumentů z partnerských institucí a zároveň vytvářením podmínek pro zpracovávání, digitalizaci a prezentaci kramářských tisků v celé republice (tvorba a správa autoritních databází, best practices pro digitalizaci, katalogizaci i vytváření plných textů aj.)

O autorovi

Matěj Měřička vystudoval historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a pokračuje tamtéž v doktorském studiu v oboru České dějiny.

Od roku 2014 pracuje v Oddělení knižní kultury Knihovny Národního muzea, kde se věnuje zpracovávání sbírek kramářských tisků a modliteb. Spoluvytváří obsah digitální knihovny kramářských tisků Špalíček a připravuje koncepci a strategii jejího dalšího rozvoje.

Od roku 2012 spolupracuje na grantovém projektu projektu GAP406/12/0691 – Korespondence Karla Havlíčka a od roku 2014 i na grantovém projektu DF12P01OVV023 – PROVENIO: Metodika výzkumu knižních proveniencí.

Spoluautoři

  • Matěj Měřička, Knihovna Národního muzea - Oddělení knižní kultury
  • Iva Bydžovská, Knihovna Národního muzea - Oddělení knižní kultury
  • Olga Čiperová, AiP Beroun s.r.o.

Organizátoři

Hlavní sponzor

Mediální partneři