EN

24. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích

29. - 30. května 2018, Praha

Příspěvek konference

Nové horizonty: Jak knihovny tvoří chytré komunity

Autor

Jan Holmquist
Guldborgsund Public Library
Twitter Blogger

Dokumenty ke stažení

Abstrakt

Knihovny jsou nyní důležitější než kdy jindy – takový titulek dnes v médiích pravděpodobně neuvidíte. Pokud už se nějaký v souvislosti s knihovnami objeví, většinou říká, že knihovny jsou vzhledem k technologickému vývoji zastaralé.

Ve světě, kde je více informací, než kdy bylo, a kde lidé soupeří o získání atraktivních zaměstnání, pomáhají knihovníci a knihovny k získání digitální gramotnosti, z čtenářů vytvářejí „digitální občany“ a celoživotní studenty. Proto jsou pro moderní vzdělané společnosti knihovny strategicky důležité.

V souladu s tématem konference „Jiné perspektivy, nové obzory“ Jan přiblíží, jak knihovní strategie zaměřená na vzdělávání vedla k otevření „Fablab“ dílny (Fabrication Laboratory) a díky ní i podpoře výuky nových technologií a vytváření nových znalostních komunit.

Fab lab, otevřená dílna v knihovně, se musí zaměřovat na digitální gramotnost, vyhledávání a vyhodnocování informací a aktivní podporu získávání nových znalostí, tak jako to knihovna dělá s tradičnější­mi médii.

Jan rovněž přiblíží projekt Public Libraries 2020 z pohledu podpory knihoven v Evropě a organizaci Library Advocacy Lab. Bude se zabývat tím, jak knihovny mění životy, a vysvětlí, proč bude Public Libraries 2020 hnací silou při vytváření globální „znalostní školy“ pro pokrokové knihovníky a jak velký to má význam.

Prezentace příspěvku viz zde .

O autorovi

Jan Holmquist je asistentem ředitelky veřejné knihovny v Guldborgsund v Dánsku. Je členem organizace Library Advocacy Lab, jejímž cílem je zvýšit povědomí o veřejných knihovnách Evropské unie. Je rovněž mezinárodním řečníkem a konzultantem a účastnil se několika celosvětových projektů, např. vzdělávacího projektu 23 Mobile Things nebo crowdfundingového Buy India a Library.

Jan věří tomu, že knihovny by měly ve společnosti fungovat jako vzdělávací centra a podporovat vzdělávání na všech úrovních. Ty nejlepší pak čerpají inspiraci po celém světě a tuto inspiraci umí předat i na své lokální úrovni.

V současné době Jan pracuje na výzkumu a vývoji knihovnických strategií jak v Guldborgsund, tak v rámci svého magisterského studia na Copenhagen Business School. Je jedním z předsedajících Internet Librarian International conference. V roce 2014 byl zařazen mezi Library Journal Movers and Shakers.

Organizátoři

Hlavní sponzor

Mediální partneři