EN

24. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích

29. - 30. května 2018, Praha

Příspěvek konference

Infomejdan (společenský večer)

Autor

Vladimír Karen
Albertina icome Praha s.r.o.

Dokumenty ke stažení

Abstrakt

Infomejdan – společenský raut s hudbou – se uskuteční v úterý 29. května 2018 v atriu Rajské budovy na Vysoké škole ekonomické – Náměstí Winstona Churchilla 4, Praha 3 (mapa).

Začátek je stanoven na 19.00.

Večerní recepce, Infomejdan, je pořádána ve spolupráci s Vysokou školou ekonomickou v Praze a sponzory večera jsou IOP Publishing a Cambridge University Press.

Poznámka: Na uvedenou akci je třeba se přihlásit zaškrtnutím příslušného okénka v přihlášce. Nezapomeňte, prosím, s sebou večer přinést tištěnou pozvánku, kterou obdržíte při registraci. Šatna je k dispozici po celý večer.

O autorovi

Vladimír Karen (nar. 1963) nastoupil po ukončení studií na Elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze v roce 1988 do Gramofonových závodů Loděnice, kde pracoval nejprve jako směnový vedoucí kontroly v poloprovozní výrobě CD a poté se jako směnový vedoucí premasteringu účastnil instalace a zavádění výroby ve studiu CD provozu. Během svého dalšího působení se zevrubně seznámil s technologií PC a v letech 1990–91 se aktivně účastnil zavádění výroby CD-ROM a vydání prvních československých CD-ROM disků.

V roce 1991 se stává jedním ze zakládajících společníků ICOME s.r.o., společnosti zaměřené na zavedení technologie CD-ROM na československý trh. ICOME s.r.o. se stala jedním z prvních propagátorů, distributorů a vydavatelů CD-ROM a souvisejících technologií u nás. Po transformaci ve společnost Albertina icome Praha s.r.o. v roce 1995 se stal jejím obchodním ředitelem. Dnes je jednatelem této společnosti a také zakladatelem a předsedou organizačního výboru konference INFORUM.

Organizátoři

Hlavní sponzor

Mediální partneři