EN

24. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích

29. - 30. května 2018, Praha

Konference INFORUM končí

S politováním oznamujeme ukončení konference INFORUM, která se naposledy konala v roce 2018. Organizační výbor by na tomto místě rád poděkoval všem členům programového výboru, sponzorům, přednášejícím a účastníkům, kteří se na konferenci podíleli v průběhu celých 24 let.

Dvacátý čtvrtý ročník konference INFORUM proběhl od 29. do 30. května 2018. Děkujeme všem přednášejícím, partnerům konference a účastníkům za skvělou konferenci! K dispozici je fotogalerie, sborník a úvodní vystoupení GDPR blues (video).

⏩ Stáhněte si vyhodnocení ankety včetně jmen výherců. Všem respondentům děkujeme!

⏩ Napsali o konferenci:
Konferencia INFORUM – štvrťstoročie inšpirácie (ITlib 2/2018)
Rozhovor nejen na téma Inforum… (Knihovna plus mimořádné číslo)

Konference INFORUM patří mezi nejvýznamnější akce svého druhu v celé střední a východní Evropě. Tematicky pokrývá okruhy týkající se elektronických informačních zdrojů a jejich profesionálního využívání ve vědě, výzkumu, vzdělávání a podnikání.

Zvaní přednášející

Jan Holmquist
Guldborgsund Public Library, Dánsko

Twitter Blogger

Jan Holmquist je asistentem ředitelky veřejné knihovny v Guldborgsund v Dánsku. Je členem organizace Library Advocacy Lab, jejímž cílem je zvýšit povědomí o veřejných knihovnách Evropské unie. Je rovněž mezinárodním řečníkem a konzultantem a účastnil se několika celosvětových projektů, např. vzdělávacího projektu 23 Mobile Things nebo crowdfundingového Buy India a Library.

Jan věří tomu, že knihovny by měly ve společnosti fungovat jako vzdělávací centra a podporovat vzdělávání na všech úrovních. Ty nejlepší pak čerpají inspiraci po celém světě a tuto inspiraci umí předat i na své lokální úrovni.

V současné době Jan pracuje na výzkumu a vývoji knihovnických strategií jak v Guldborgsund, tak v rámci svého magisterského studia na Copenhagen Business School. Je jedním z předsedajících Internet Librarian International conference. V roce 2014 byl zařazen mezi Library Journal Movers and Shakers.

Marydee Ojala
Online Searcher Magazine, Spojené státy americké

Twitter

Marydee Ojala je editorkou časopisu Online Searcher a známou autorkou se zaměřením na řešeršní problematiku. Navrhuje programy mezinárodních konferencí z oblasti knihovnictví a informačních technologií.

Díky zkušenostem z firemních, akademických i veřejných knihoven získala široký rozhled a pochopení pro problémy současného informačního profesionála. Učila na třech knihovnických školách, zkušenost nezávislé výzkumné pracovnice a majitelky rešeršní společnosti jí přinesla praktické znalosti online vyhledávacích nástrojů. Jako dlouholetá pozorovatelka světového informačního průmyslu věří ve význam knihoven a knihovníků a jejich vliv na pozitivní změnu.

Je aktivní členkou Special Libraries Association (SLA), International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) a Association of Independent Information Professionals (AIIP). Získala bakalářský titul na Brown University a magisterský titul na University of Pittsburgh.

Will Prentice
British Library, Velká Británie

Twitter

Will Prentice pracuje pro zvukový archiv British Library od roku 1999. V současné době zde působí jako manažer v projektu Unlocking Our Sound Heritage, financovaném Heritage Lottery Fund.

Je místopředsedou International Association of Sound & Audiovisual Archives (IASA) Training & Education Committee a členem IASA Technical Committee, pro který spolueditoval nedávno znovu zveřejněnou publikaci The Safeguarding of the Audiovisual Heritage: Ethics, Principles & Preservation Strategy (2017), známou také jako IASA-TC 03.

Založil British & Irish Sound Archives (BISA), v jejichž výboru působil od roku 2006 do roku 2018. Získal magisterský titul z etnomuzikologie na Goldsmiths, University of London.

Organizátoři

Hlavní sponzor

Mediální partneři