Informační výchova učitelů

Sekce: Role informačních pracovníků v procesu vzdělávání
 
Autor: Jiří Potáček, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně 
 
Plný text (PDF)
 
Abstrakt: V doplňujícím pedagogickém vzdělávání na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně jsou již 7 let zařazeny předměty "Informační technologie" a "Moderní didaktická technika", které vyučují pracovníci Ústavu vědecko-pedagogických informací a služeb- knihovny a audiovizuálního centra. Informační pracovníci jsou tak zprostředkovateli nových výukových metod a vychovávají budoucí učitele k informační gramotnosti. Pro účastníky byl vydán i studijní text. Obsah výuky, zkušenosti a praktické ukázky jsou předmětem příspěvku.
 
O autoru: Autor je ji 13 let vedoucím celouniverzitního pracoviště Ústavu vědecko-pedagogických informací a služeb na MZLU v Brně. Je absolventem VUT v Brně, vědeckou aspiranturu studoval na VŠE v Praze. Má dlouholetou praxi v oblasti výpočetní techniky, informací a řízení zejména v PVT a v Nábytkářském průmyslu. Je autorem mnoha článků, přednášek na konferencích, seminářích a vyučuje na MZLU v Brně a VOŠ informačních a knihovnických služeb.
 

Další příspěvky v této sekci:

Zpět na program konference

 

AiP logo Copyright © 2002-2003 Albertina icome Praha s.r.o.
INFORUM® a IN® jsou registrované ochranné známky. 
Všechna práva vyhrazena.
Aktualizováno 30.07.2003

Grafický design 
Logo STUDIO aha!

Zpracování datDigital Art Studio