Projekt informačnej výchovy používateľov v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici

Sekce: Role informačních pracovníků v procesu vzdělávání
 
Autor: Mária Meleková, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici; Slovenská republika
Spoluautoři: Oľga Doktorová 
 
Plný text (PDF)
 
Abstrakt:
  • ŠVK v Banskej Bystrici - postavenie a používateľské zázemie, informačné zdroje, informačné služby
  • analýza súčasného stavu, východiská projektu
  • informačná výchova používateľov ako súčasť pripravovaného konzorcia Metropolis ( ŠVK Banská Bystrica, SLDK pri TU Zvolen, Univerzitná knižnica UMB Banská Bystrica)
  • organizácia informačnej výchovy, snaha o spoluprácu s jednotlivými fakultami vysokých škôl
  • očakávaný prínos projektu
 
O autoru: Mgr. Mária Meleková
  • pracovníčka Oddelenia referenčných služieb,
  • 20 rokov praxe v oblasti poskytovania kniznično-informačných služieb
  • v posledných rokov záujem predovšetkým o elektronické informačné zdroje i elektronické služby
  • organizátorka celoslovenského seminára o problematike elktronických informačných služieb
 

Další příspěvky v této sekci:

Zpět na program konference

 

AiP logo Copyright © 2002-2003 Albertina icome Praha s.r.o.
INFORUM® a IN® jsou registrované ochranné známky. 
Všechna práva vyhrazena.
Aktualizováno 30.07.2003

Grafický design 
Logo STUDIO aha!

Zpracování datDigital Art Studio