Jak učinit informace dostupné informacemi využitelnými

Sekce: Knowledge management externích informačních zdrojů a systémy pro správu elektronických dokumentů
 
Autor: Tomáš Vejlupek, Tovek spol. s r.o. 
 
Prezentace
 
Abstrakt: Příspěvek popisuje konkrétní řešení, která umožňují informace nejen snadno vyhledávat ale rovněž interpretovat, prezentovat a distribuovat takovým způsobem a v takové formě, že je lze systematicky a efektivně využívat.
 
O autoru: Tomáš Vejlupek je ředitelem Tovek, předseda „Sdružení poskytovatelů elektronických informačních služeb“, člen „Society of Competitive Intelligence Professionals“ a viceprezident „České komory detektivních služeb“.
Absolvent ČVUT - fakulta elektrotechnická. V oboru IT pracuje 20 let. V r. 1993 založil firmu Tovek, která se specializuje na profesionální aplikace pro vyhledávání a analýzu informací. Po odborné stránce se věnuje metodám využívání informačních technologií v oblasti řízení, rozhodování a investigativní analýzy informací: (Competitive/Business Intelligence, Counterintelligence, Knowledge Management, Fraud analysis).
 

Další příspěvky v této sekci:

Zpět na program konference

 

AiP logo Copyright © 2002-2003 Albertina icome Praha s.r.o.
INFORUM® a IN® jsou registrované ochranné známky. 
Všechna práva vyhrazena.
Aktualizováno 30.07.2003

Grafický design 
Logo STUDIO aha!

Zpracování datDigital Art Studio