Přidaná hodnota ve faktografických databázích informační agentury ČEKIA

Sekce: Knowledge management externích informačních zdrojů a systémy pro správu elektronických dokumentů
 
Autor: Dagmar Vránová, Česká kapitálová informační agentura, a.s. 
 
Plný text (PDF) Prezentace
 
Abstrakt: ČEKIA jako content provider buduje faktografické databáze hospodářských informací, které mají sloužit zejména pro podporu „finančního“ rozhodování. Hlavním cílovým trhem informačních služeb agentury je podnikatelská sféra, využívá je však také veřejný sektor.

ČEKIA již vyvinula několik informačních produktů postavených na platformě relačních databází. Zejména produkt ARIADNA se v předchozích letech proslavil a získal velkou oblibu u finančních institucí a na kapitálovém trhu.

Zcela nový informační produkt agentury ČEKIA se jmenuje MAGNUS. Jedná se o široce pojatou a bohatě naplněnou databázi ekonomických informací opatřenou sofistikovaným ovládacím softwarem.

Architektura systému je řešena ve třech vrstvách s využitím průmyslových standardů. Z tohoto důvodu může být MAGNUS koncipován jako modulární a flexibilní, a to jak z funkčního, tak datového hlediska. Jeho obsahová základna je dekomponována do několika základních kategorií, jako jsou Subjekty, Instrumenty, Události, Dokumenty, Lokality, Odvětví. Informace jsou navzájem provázány. Funkční moduly jsou rovněž volitelné a pokrývají vždy určitou informační potřebu.

Přidaná hodnota systému MAGNUS spočívá:

  • v jednotném prostředí, jež prezentuje nesourodá data pocházející z rozptýlených informačních zdrojů,
  • v odhalení vzájemných souvislostí mezi nositeli informací a poskytnutí netradičního pohledu na důležité skutečnosti,
  • v široké nabídce užitečných vyhledávacích a zobrazovacích nástrojů pro další využití dat.
 
O autoru: Ing. Dagmar Vránová vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor ekonomicko matematické výpočty. Působila ve výzkumu, státní správě, v soukromé softwarové firmě a na Burze cenných papírů Praha, a.s. Od r. 1997 zastává funkci ředitelky České kapitálové informační agentury, a.s. (ČEKIA), která je poskytovatelem specializovaných informačních služeb pro oblast podpory investičního rozhodování a Competitive Intelligence. ČEKIA je producentem systémů ARIADNA, MAGNUS a SOFIA, spolupracuje na projektech rankingu (nezávislého hodnocení firem) Czech Sector Award a EVA.
D. Vránová přednáší na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a Západočeské univerzity v Plzni. Věnuje se zejména problematice informační podpory podnikání a investování, finanční komunikaci a Investor Relations.
 

Další příspěvky v této sekci:

Zpět na program konference

 

AiP logo Copyright © 2002-2003 Albertina icome Praha s.r.o.
INFORUM® a IN® jsou registrované ochranné známky. 
Všechna práva vyhrazena.
Aktualizováno 30.07.2003

Grafický design 
Logo STUDIO aha!

Zpracování datDigital Art Studio