Evropské programy IST a eContent

Sekce: Informační zdroje a služby ve světle vstupu České republiky do Evropské unie
 
Autor: Romana Křížová, Cross Czech 
 
Plný text (PDF)
 
Abstrakt: V současné době se pro české subjekty otevírají stále větší možnosti účasti v mezinárodních programech a tím také rostou nároky na "informační průmysl". Program IST je orientován na výzkum a inovace v oblasi informačních technologií, eContent na rozvoj a posílení trhu s informacemi. Přednáška poskytne základní informace o cílech a možnostech obou programů.
 
O autoru: Mgr. Romana Křížová vystudovala obory český jazyk a literatura, ruský jazyk a literatura a srovnávací slovanská jazykověda na Karlově Univerzitě v Praze. Více než 10 let pracuje ve firmě Cross Czech, kde se zabývá managementem, vzděláváním a výzkumem v oblasti ICT a jejich dalšího využití s přihlédnutím k potřebám koncových uživatelů. V 5. rámcovém programu byla hodnotitelkou programů IST a IMPROVING. V 6. rámcovém programu je hodnotitelkou programů IST a Science and Society. Romana Křížová působí jako externí konzultant českých Národních kontaktů pro 6RP, eContent, Phare a Culture 2000. Jako externí expert dále spolupracuje s Informačním centrem pro neziskové organizace a s Ministerstvem kultury ČR.
 

Další příspěvky v této sekci:

Zpět na program konference

 

AiP logo Copyright © 2002-2003 Albertina icome Praha s.r.o.
INFORUM® a IN® jsou registrované ochranné známky. 
Všechna práva vyhrazena.
Aktualizováno 30.07.2003

Grafický design 
Logo STUDIO aha!

Zpracování datDigital Art Studio