aktuální novinky

  • INFORUM 2008 - změna termínu

    Pozor, příští INFORUM 2008 se uskuteční v Praze, v termínu 28.-30. května 2008 (středa-pátek). WWW stránky budou zveřejněny v lednu 2008.

  • vyhodnocení ankety a výherci

    Děkujeme všem, kteří nám zaslali odpovědi na anketu k letošní konferenci. Výsledky ankety jsou zveřejněny ke stažení spolu se seznamem 10ti vylosovaných výherců.
  • sborník z konference

    Sborník z konference INFORUM 2007 (příspěvky, prezentace a materiály z workshopů) je nyní kompletně dostupný online. Na stránkách https://sbornik.inforum.cz jsou dostupné všechny předchozí sborníky a je zde možné fulltextově vyhledávat ve všech příspěvcích (zatím v ročnících 1996-2005, ročníky 2006 a 2007 se zpracovávají).

zvaní přednášející

Dr. Peter Jacso

Dr. Péter Jacsó

University of Hawaii

Dr. Péter Jacsó působí jako profesor na University of Hawaii v rámci studijního programu Library and Information Science. Profesně se zabývá především oblastmi citační analýzy, impact faktoru vědeckých časopisů, posuzováním kvality databázových zdrojů, rešeršním softwarem, open access, hodnocením obsahu a softwaru u digitálních archivů a digitálních referenčních zdrojů. Je autorem několika odborných knih a konferenčních příspěvků, působí také jako recenzent a přispívá do mnoha odborných publikací. Více informací naleznete na http://www2.hawaii.edu/~jacso/.

Guus van den Brekel

Guus van den Brekel

University Medical Center Groningen

Guus van den Brekel je koordinátorem elektronických informačních služeb v centrální knihovně fakultní nemocnice při University Medical Center Groningen. Pracuje jako informační specialista v medicíně a je rovněž odpovědný za rozvoj informačních služeb. Podílel se na implementaci systému Metalib pro univerzitní knihovny (RUGCombine), SFX (RUGLinks), elektronických referenčních služeb a QuickSearch Library Toolbar v akademických knihovnách. Další informace o Guusovi lze najít v jeho osobním blogu.

Peter Godwin

Peter Godwin

University of Bedfordshire

Peter Godwin pracuje jako knihovník University of Bedfordshire v anglickém Lutonu. Jeho hlavním profesním zájmem je informační gramotnost ve vysokoškolských knihovnách a zvláště pak vliv Web 2.0 právě na informační gramotnost. V těchto dnech také vydává knihu týkající se této tématiky. Má mnoholeté zkušenosti v oblasti řízení vysokoškolské knihovny a je častým hostem odborných konferencí v Anglii, USA a dalších zemích.

Zinaida Manžuch

Zinaida Manžuch

Vilnius University

Zinaida Manžuch pracuje v Institute of Library and Information Science, který je součástí Vilnius University. Aktivně se podílí na výzkumu a projektech zaměřených na digitalizaci kulturního dědictví. Od roku 2003 spolupracovala či dále spolupracuje na mnoha mezinárodních projektech, např. CALIMERA, TELMEMOR, DPE, LIS Education in Europe. Od roku 2006 zastupuje Zinaida Litvu v odborné skupině National Representatives Group, která sdružuje vládní představitele a odborníky z více zemí, a jejímž cílem je koordinace digitalizačních aktivit v Evropě. Pravidelně přispívá do odborných časopisů.


pořadatelé

AiP VŠE

hlavní sponzoři

Logo OVID - Wolters Kluwer Health Logo ProQuest CSA Logo Thomson Scientific

mediální a technologičtí partneři

Logo IKAROS Logo INCAD Logo SUN