13. Konference o profesionálních informačních zdrojích


Anketa konference INFORUM 2007

Děkujeme všem účastníkům ankety 2007! Letos jsme dostali celkem 118 odpovědí na anketu, což představuje 18,5% z celkového počtu 639 přihlášených účastníků.

Pokud Vás zajímá vyhodnocení ankety, stáhněte si její VÝSLEDKY.

Připravili jsme odpovědi a vysvětlení k opakujícím se dotazům a připomínkám.

10 vylosovaných účastníků ankety:

  • Livia Vasas - Central Library of Semmelweis University, Hungary
  • Jan Vymětal - Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
  • Marek Turnovec - Fakultní nemocnice v Motole, Praha
  • Edita Tarovská - Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava
  • Petra Románková - Masarykova veřejná knihovna Vsetín
  • Anna Šinová - TEVA IVAX Pharmaceuticals s.r.o., Opava - Komárov
  • Radka Findeisová - Masarykova univerzita v Brně - Ústav výpočetní techniky
  • Katarina Karulová - Žilinská univerzita v Žiline - Univerzitná knižnica
  • Jarmila Pirnerová - Univerzita Karlova - Farmaceutická fakulta, Hradec Králové
  • Anna Tonakiewicz - The Warsaw University of Technology Main Library