13. Konference o profesionálních informačních zdrojích


O konferenci

Konference INFORUM, jejíž třináctý ročník se uskuteční 22. až 24. května 2007, je zaměřena na elektronické informační zdroje a jejich profesionální využívání ve vědě, výzkumu, vzdělávání a podnikání a jako taková je ojedinělou akcí svého druhu v celé střední a východní Evropě. Je určena pro pracovníky odborných a veřejných knihoven, manažery, vědecké a výzkumné pracovníky, lékaře, vysokoškolské učitele, specialisty v oblasti ICT, pracovníky veřejné správy, studenty a další zájemce o tuto problematiku (viz graf níže). Od roku 2003 INFORUM rozšířilo své dosavadní teritoriální zaměření na Českou republiku a Slovensko také na ostatní země střední a východní Evropy.

Důležité termíny

leden 2007 Zveřejnění Call for Papers (přihlášky odborných a komerčních příspěvků, posterů)
12.2. 2007 Uzávěrka Call for Papers
26.2. 2007 Uzávěrka nominací na Ceny Inforum
28.2. 2007 Vyrozumění autorům přihlášených příspěvků / posterů
1.3. 2007 Zveřejnění přihlášek pro účastníky
31.3. 2007 Termín pro ranní ptáčata - přihláška + odeslání účastnického poplatku
30.4. 2007 Možnost stornovat přihlášku
7.5. 2007 Uzávěrka přihlášek pro účastníky + odeslání účastnického poplatku
21.5. 2007 Workshopy
22.5. 2007 v 10 hod Zahájení doprovodné výstavy
22.5. 2007 v 11 hod Zahájení konference
23.5. 2007 Společenský večer
24.5. 2007 v 16 hod Ukončení konference

Pořadatelé

Pořadateli konference jsou společnost Albertina icome Praha s.r.o., přední dodavatel elektronických informačních zdrojů v ČR a SR, a Vysoká škola ekonomická v Praze. Na uspořádání společenského večera se podílí Národní knihovna České republiky.

logo Albertina icome Prahalogo VŠElogo NK

Z historie

První ročník konference (tehdy pod názvem Infomedia) se konal v roce 1995 jako doprovodná akce knižního veletrhu Svět knihy a byl vůbec první větší akcí zaměřenou výhradně na elektronické informační zdroje v ČR. Od té doby tato akce vyrostla více než pětkrát. V roce 1999 se konference přestěhovala z Planetária na pražském Výstavišti do nově otevřené Nové auly Vysoké školy ekonomické a zároveň změnila svůj název na INFORUM.

Loni bylo zaregistrováno 615 účastníků, kteří mohli vyslechnout 62 vystoupení, zúčastnit se panelové diskuse, shlédnout 11 posterů a prohlédnout si stánky 27 firem na doprovodné minivýstavě.

Složení účastníků v roce 2006:

složení účastníků v roce 2006

Výbor

Organizaci a program konference zajišťuje organizační a programový výbor sestavený z pořadatelů a odborníků v jednotlivých tematických oblastech.

Program konference

Aktuální program a popis jednotlivých sekcí a workshopů jsou dostupné v sekci Program. Hlavní program konference je rozčleněn do sekcí podle vypsaných témat konference. V každé sekci vystupují jak zvaní přednášející z řad odborné veřejnosti, tak i zástupci firem s komerčními prezentacemi. Všechny příspěvky jsou tlumočeny z/do angličtiny.

I v letošním roce bude součástí konference posterová sekce umístěná ve spojovací chodbě mezi Novou a Rajskou budovou. Autoři posterů vystoupí s krátkým příspěvkem v jedné ze sekcí a budou připraveni odpovídat na dotazy během přestávek na kávu a obědy.

Workshopy 

Na pondělí 21. května 2007 jsou připraveny půldenní workshopy. Pokud se chcete účastnit pouze workshopu, je třeba při registraci vybrat přihlášku pro workshop. Workshopy jsou placené. Z nabídky letošních workshopů můžete vybírat v Programu. Zde je také uvedeno, kde se workshopy konají a další bližší informace k obsahu workshopů.

Ceny INFORUM 2007

Již od roku 1999 jsou na základě hlasování účastníků konference udělovány CENY INFORUM nejlepším projektům a počinům v oblasti informačních institucí a zdrojů. Ceny budou vyhlášeny na INFOKONCERTu.

Výstava

Součástí konference INFORUM je již tradičně výstava v předsálí Nové auly, na které se představují:

  • vydavatelé profesionálních elektronických informačních zdrojů
  • agregátoři informací a provozovatelé online služeb
  • poskytovatelé služeb na www
  • výrobci a dodavatelé knihovního software a dalších souvisejících produktů

Online videopřenos a zpravodajství

Pro ty, kteří se nebudou letošní konference účastnit osobně, ale zaujala je některá z přednášek v Nové Aule, připravil časopis IKAROS online videopřenos a aktuální online zpravodajství z konference. Tento projekt je finančně podpořen firmami Blackwell Publishing a Cosmotron. Technicky přenos zajišťuje CESNET.

logo Blackwell Publishinglogo Cosmotronlogo Cesnet

Účastníci ze Slovenska

Již tradičně podporuje společnost Albertina icome Praha s.r.o. ve spolupráci s dalšími partnery účast slovenských odborníků na konferenci následující formou:

  • bezplatná doprava INFOBUSem Bratislava-Praha a zpět (sponzoruje ProQuest CSA)
  • zajištění ubytování v Praze
  • finanční příspěvek pro členy Slovenskej asociácie knižníc (SAK) a Spolku slovenských knihovníkov (SKK)

Kromě toho je začátek konference první den přizpůsoben tak, aby jej účastníci využívající INFOBUS stihli.

Bližší informace pro účastníky ze Slovenska naleznete na následující stránce.

Další informace

Další informace ke konferenci vám rádi poskytneme na adrese:
Albertina icome Praha s.r.o.
Štěpánská 16
110 00 Praha 1
tel.: 222 231 212
fax: 222 231 313
přihlášky na konferenci: Irena Mikešová
organizační záležitosti, přednášející, postery, společenské akce: Andrea Kutnarová
vystavovatelé a sponzoři, workshopy, www stránky: Jana Machonská