13. Konference o profesionálních informačních zdrojích


Sborník příspěvků konference

INFORUM 2007: 13. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích, Praha 22.-24. května 2007 [online]. Praha: Albertina icome Praha, 2007. Dostupný z WWW: https://www.inforum.cz/archiv/inforum2007/sbornik/. ISSN 1801-2213.

Vyhledávání ve sborníku
Pokud hledáte konkrétní informaci, využijete archivu konference INFORUM s možností vyhledávání, který je umístěn na adrese https://sbornik.inforum.cz.

Al-Baghdadi Mohamad, ebrary, USA

Andrejčíková Nadežda, Cosmotron Bohemia, s.r.o., Hodonín

Bailey Russell, Providence College Library, USA

Balíková Marie, Národní knihovna České republiky, Praha

Balvínová Alena, Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta, Praha

Bartůňková Eva, Národní knihovna České republiky, Praha

Blackbourn Hugh, Nature Publishing Group, Velká Británie

Bouzková Helena, Národní lékařská knihovna, Praha

Brechlerová Dagmar, Ústav informatiky Akademie věd ČR v.v.i., Praha

Cousins Jill, The European Library, Nizozemí

Dawei Wei, National Library of China, Čína

Diačiková Anna, Chemosvit a.s., Svit

Dixee Barbara, Knovel Corporation, USA

Dobreva Milena, Bulgarian Academy of Sciences - Institute of Mathematics and Informatics, Bulharsko

Fertl Paul, Thomson Learning – Library Reference Division, Německo

Filipi Matutinovic Stela, University Library Svetozar Markovic, Srbsko

Gerharter Margot, Novartis Institutes for BioMedical Research GmbH & Co KG, Rakousko

Gerlach Kai-Henning, Bowker Office Berlin, Německo

Gilchrist Jacqui, ProQuest CSA, Velká Británie

Girstlová Olga, GiTy, a.s., Brno

Godwin Peter, University of Bedfordshire

Golden C. Alan, ProQuest CSA, Velká Británie

Golkiewicz Piotr, Elsevier B.V., Nizozemí

Gräßler Jens, Ovid Technologies - Wolters Kluwer Medical Research, Německo

Halbich Čestmír, Česká zemědělská univerzita v Praze

Hernandez-Ros Javier, European Commission, Lucembursko

Hochgeladen Gisela, K.G. Saur Verlag, Německo

Holma Baiba, University of Latvia, Lotyšsko

Horová Iva, Knihovna Akademie múzických umění v Praze

Houšková Zlata, Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, Praha

Jacsó Péter, University of Hawaii - Department of Information and Computer Sciences, USA

Jakubeková Miroslava, Metodicko-pedagogické centrum v Trenčíne

Jarolímková Adéla, CESNET, z.s.p.o., Praha

Jelínek Jiří, Vysoká škola ekonomická v Praze - Fakulta managementu

Kačín Radovan, Vysoká škola ekonomická v Praze

Karen Vladimír, Albertina icome Praha s.r.o.

Knoll Adolf, Národní knihovna České republiky, Praha

Kocourek Pavel, INCAD, c/o Convera ČR, Praha

Kroftová Věra, Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o., Agrotest fyto, s.r.o.

Lauridsen Helle, ProQuest CSA, Velká Británie

Lee Chi-ju, National Library of Korea

Lettenström Frans, Springer, Německo

Lichtenbergová Edita, Národní knihovna České republiky, Praha

Lindemann Annika, Oxford University Press, Velká Británie

Malan Danie, University of Pretoria - Academic Information Service, Jižní Afrika

Manžuch Zinaida, Vilnius University, Litva

Marvanová Eva, Národní knihovna České republiky, Praha

Mládková Ludmila, Vysoká škola ekonomická v Praze

Mottl Jan, AiP Safe s.r.o., Praha

Mrákota Jan, MULTIDATA Praha

Papíková Vendula, Centrum biomedicínské informatiky, Ústav informatiky Akademie věd ČR, v.v.i., Praha

Petrauskiene Zibute, Vilnius University, Litva

Plachý Patrik, SEFIRA spol. s r.o., Praha

Poltronieri Elisabetta, Istituto Superiore di Sanità, Itálie

Pringle James, Thomson Scientific, Velká Británie

Rain Tomáš, Česká zemědělská univerzita v Praze

Rapeanu Anca Cristina, "Carol I" Central University Library of Bucharest, Rumunsko

Sedláčková Beáta, Slezská univerzita v Opavě

Sklenák Vilém, Vysoká škola ekonomická v Praze

Soukup Jindřich, Proděkan pro rozvoj a finance, Vysoká škola ekonomická v Praze

Svršek Ladislav, Albertina icome Bratislava

Šedivcová Tereza, ČSOB, Praha

Šilhánek Jaroslav, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Špála Milan, Univerzita Karlova - 1. lékařská fakulta, Praha

Thomas Brett, Wiley InterScience, Velká Británie

Tonakiewicz Anna, Main Library of Warsaw University of Technology, Polsko

van den Brekel Guus, University Medical Center Groningen - Central Medical Library, Nizozemí

Vasas Livia, Central Library of Semmelweis University, Maďarsko

Vojtášek Filip, Albertina icome Praha s.r.o.

vom Orde Heike, Bavarian Broadcasting Corporation, Německo

Vránová Dagmar, EPMA - Agentura pro evropské projekty & management, Praha

Vymětal Jan, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Ekonomická fakulta

Williams Gareth, ProQuest CSA, Velká Británie

Žabička Petr, Moravská zemská knihovna v Brně