13. Konference o profesionálních informačních zdrojích


Detaily příspěvku konference

Efektivní zpřístupnění elektronických informačních zdrojů

Koordinátor: Milan Špála, Univerzita Karlova - 1. lékařská fakulta, Praha

Kdy a kde: 24. 5. 2007, 13.30 - 15.30, Nová aula

Propojení primárních a sekundárních informačních zdrojů - vědecká digitální knihovna v plném slova smyslu

Autor: Jaroslav Šilhánek, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Spoluautoři:

Ludmila Zetková / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Abstrakt:

Standardní způsob práce v klasické vědecké knihovně začínal u katalogů nebo regálů s encyklopediemi a referenčními zdroji a hlavně u svazků referátových časopisů a pokračoval u regálům s knihami a se svazky vědeckých časopisů. V současné době, kdy jsou obě formy zdrojů vědeckých informací v elektronické podobě, je jen přirozené, že logická vazba mezi sekundárními a primárními zdroji je realizována prostřednictvím sítí. S vlastním propojením je ale spojena řada aspektů a problémů, technickými otázkami, které jsou již celkem dobře zmapovány, počínaje a řadou principiálně nadstavbových služeb a nabídek konče. A pochopitelně nedílnou součástí realizace propojení jsou otázky finančních úhrad a licenčních i právních vazeb. I když je situace v konkrétních případech v současné době na první pohled málo přehledná, přece jen jsou patrné zřetelné vývojové trendy a je možné celkem spolehlivě odhadovat další vývoj. Přednáška se soustředí na demonstraci současného stavu v celé její šíři s řadou alternativních řešení a možností včetně postupného zapojování dalších zdrojů do celého systému. Rovněž budou ilustrovány příklady nejaktuálnějších problémů a kroky vedoucí k jejich řešení. Vývoj tak velmi rychle směřuje k plně funkční digitální vědecké knihovně v pravém slova smyslu tohoto označení.

O autorovi:

Absolvoval VŠCHT v Praze obor organické technologie a obhájil kandidátskou práci z téhož oboru v r.1968. Postupně se začal zabývat problematikou chemických informací a informatikou obecně. Je autorem několika skript z oblasti Chemické literatury a Chemické informatiky, kterou v současné době přednáší jako povinný předmět v základním kursu pro všechny fakulty VŠCHT. Je autorem cca 70 publikací, patentů i přehledných článků v domácích i zahraničních časopisech. V posledních letech přednesl plenární přednášky na mezinárodních konferencích Online Meeting v Londýně (1997 a 1999) a na jednom z největších chemických kongresů ACHEMA ve Frankfurtu na témata z oblasti síťového přenosu a managementu chemických informací. Byl a je řešitelem řady projektů na zpřístupňování hlavních chemických databázových systémů pro většinu chemických fakult v České republice.


Ostatní příspěvky v sekci

Efektivní řešení přístupu k elektronickým zdrojům - zkušenosti ústřední knihovny Warsaw University of Technology

Autor: Anna Tonakiewicz, Main Library of Warsaw University of Technology, Polsko

Spoluautoři:

Grazyna Komorowska / Main Library of Warsaw University of Technology

Jak uživatelé vnímají hodnotu vědeckých informačních zdrojů

Autor: Radovan Kačín, Vysoká škola ekonomická v Praze

Spoluautoři:

Václav Šubrta / Vysoká škola ekonomická v Praze

Užití Open alternativ v knihovních a informačních službách

Autor: Čestmír Halbich, Česká zemědělská univerzita v Praze

Závěrečné slovo

Autor: Vladimír Karen, Albertina icome Praha s.r.o.