13. Konference o profesionálních informačních zdrojích


Detaily příspěvku konference

Novinky ve vyhledávání na internetu a svět 2.0

Koordinátor: Martin Lhoták, Knihovna Akademie věd ČR, Praha

Kdy a kde: 24. 5. 2007, 8.30 - 12.00, Nová aula

Ovlivní změny v technologiích zpracování a zpřístupňování informací v informačních systémech

Autor: Nadežda Andrejčíková, Cosmotron Bohemia, s.r.o., Hodonín

Abstrakt:

Cílem příspěvku je popsat základní změny, které s sebou přinášejí nové technologie, a jejich vliv na zpracování a zpřístupňování informací v informačních systémech. Technologie web 2.0 ovlivňují v prvé řadě škálu, kvalitu a způsob poskytování služeb, ale neméně důležité jsou i změny ve zpracování informací. Je známo, že kvalita služeb stojí a padá na kvalitě informační "základny" - informačního zabezpečení. Informační instituce nebudou schopny využít možností, které s sebou technologie (včetně techlologií web 2.0) přinášejí, pokud komplexně nezmění filozofii zpracování a zpřístupňování informací a dokumentů směrem k vícerozměrným informačním systémům.

O autorovi:

Autorka je absolventkou Slovenské poľnohospodárské univerzity v Nitře, obor: Automatizované systémy řízení. Pracovala jako programátor - analytik ve firmě PVT Hodonín a od roku 1992 se věnuje problematice knihovních a informačních systémů. Nejdřív pracovala jako programátor - analytik v jedné osobě a dnes řídí firmu zabývající se vývojem, implementací a správou informací systému Advanced Rapid Library s působností v SR a ČR. Tento informační systém je určen pro správu a management informací v paměťových institucích. V současnosti také působí jako konzultant v oblasti implementace mezinárodnch standardů pro zpracování a zpřístupňování informací v paměťových institucích a je členkou Slovenského spolku knihovníků.


Ostatní příspěvky v sekci

Web 2.0 jako výzva pro informační gramotnost

Autor: Peter Godwin, University of Bedfordshire

Poslední vývoj moderních webových technologií a jejich využití pro vyhledávání

Autor: Patrik Plachý, SEFIRA spol. s r.o., Praha

Jak hledat a NAJÍT – podrobná indexace obrázků a tabulek

Autor: Helle Lauridsen, ProQuest CSA, Velká Británie

Web 2.0 vs. sémantický web

Autor: Vilém Sklenák, Vysoká škola ekonomická v Praze

Vertikální vyhledávací služby

Autor: Pavel Kocourek, INCAD, c/o Convera ČR, Praha

Blog je prima. Jak dát ale o sobě vědět?

Autor: Filip Vojtášek, Albertina icome Praha s.r.o.