13. Konference o profesionálních informačních zdrojích


Detaily příspěvku konference

Prezentace posterů

Koordinátor: Jakub Petřík, Albertina icome Praha s.r.o.

Kdy a kde: 22. 5. 2007, 15.45 - 17.30, Posluchárna D

Elektronické informační zdroje v litevských akademických knihovnách

Autor: Zibute Petrauskiene, Vilnius University, Litva

Abstrakt:

Latterly, there are a lot of attempts to make scientific information freely accessible. However, greater part of information, intended to be used for scientific work and learning is available only by purchase. The bulk of scientific information is stored in scientific (academic) databases. Problems of database purchase and effective usage are relevant to libraries of different countries.

The following problems are being analysed in the report:

  1. Purchase of commercial databases in Lithuanian academic libraries. In Lithuania, the purchase of databases is controlled by the Association of Academic Libraries of Lithuania (Consortium), which was founded in 2001. In the middle of 2006, Lithuanian libraries subscribed to 63 databases.
  2. Research of the dynamics of user demand for electronic information. In May-June of 2006, a survey was accomplished. 4 Lithuanian academic institutions took part in it. 1700 respondents had answered the questions. Purpose of research: to collect data for rating of database managing in higher educational institutions and to plan prospects for the future. Subject of research: Demand and use of databases in libraries of Lithuanian higher educational institutions. The results of the survey will be presented in the report.
  3. Statistical data of database use. Analysis of statistical data is one of the methods to check whether a selected resource is really useful and if it is used by users frequently and to dispose unused and rarely used products by planning further subscription of the resource. The report will contain analysis of statistical data of some databases, subscribed by Lithuanian academic libraries.

O autorovi:

Zibute Petrauskiene graduate student (Dr.) of VU CF (Faculty of Communication of Vilnius University), Head of VUL (Vilnius University Library) Department of User Service Education: Vilnius University.

Dates attended: 1981-1986. Diploma in Library and Information Science, 1986.

Graduate school: doctoral student of Vilnius University Faculty of Communication; since 2002.

Workplace: Vilnius University Library. Since 1995 to present.

Position and Duties: Head, User Service Department. Responsible for organisation of public service, database subscribing and use, instruction of users and development of electronic information services in the Library. Give lecture course of Electronic information services in library for students of VU Comunication Faculty.

Subject of graduation dissertation is associated with Electronic information resources in Lithuanian academic libraries.

Participation in projects: TEMPUS (1998-98); UNESCO Memory of the World (1997-1998); BTMC (2000-2002); DELCIS (2001-2003); PHARE 2000 ŽIPF Initiative of librarians' learning - assumption of growth of informational society (2003); DPE - Digital preservation Europe (2006-2008).


Ostatní příspěvky v sekci

Využívání elektronických informačních zdrojů v oblasti přírodních věd z projektu 1N04186 – sázka na školení a semináře.

Autor: Alena Balvínová, Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta, Praha

Spoluautoři:

Jan Soukup / Univerzita Karlova - Přirodovědecká fakulta, Radka Lukášová / Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta

Zpřístupňování eVŠKP : co je nového v ČR

Autor: Iva Horová, Knihovna Akademie múzických umění v Praze

ALADIN: Dokumentační a informační síť pro vzdělávání dospělých

Autor: Heike vom Orde, Bavarian Broadcasting Corporation, Německo

Spoluautoři:

Lisa Krolak / UNESCO Institute for Lifelong Learning

E-learningové kurzy katalogizace

Autor: Edita Lichtenbergová, Národní knihovna České republiky, Praha

Spoluautoři:

Jaroslava Svobodová, Hana Kubalová / Národní knihovna České republiky

CSA Library School Programme RefWorks v ČR

Autor: Eva Marvanová, Národní knihovna České republiky, Praha

Analýza českých časopisů z oblasti přírodních věd v databázi Web of Science

Autor: Věra Kroftová, Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o., Agrotest fyto, s.r.o.

Vztah mezi přístupem k elektronickým službám v Srbsku a indexací článků srbských autorů ve Web of Science

Autor: Stela Filipi Matutinovic, University Library Svetozar Markovic, Srbsko

Spoluautoři:

Biljana Kosanovic / National Library of Serbia

Funkčná informačná gramotnosť pedagogických zamestnancov

Autor: Miroslava Jakubeková, Metodicko-pedagogické centrum v Trenčíne

SAML a XACML jako nová cesta pro přesný Identity management

Autor: Dagmar Brechlerová, Ústav informatiky Akademie věd ČR v.v.i., Praha

SEEDI - digitalizační iniciativa zemí jihovýchodní Evropy

Autor: Milena Dobreva, Bulgarian Academy of Sciences - Institute of Mathematics and Informatics, Bulharsko

Spoluautoři:

Zoran Ognjanović / Mathematical Institute of the Serbian Academy of Sciences and Arts, Nikola Ikonomov / Institute for Bulgarian Language

Software pro archivaci webu

Autor: Petr Žabička, Moravská zemská knihovna v Brně

Spoluautoři:

Lukáš Matějka, Adam Brokeš / Moravská zemská knihovna v Brně

Studijní obor pro vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků

Autor: Beáta Sedláčková, Slezská univerzita v Opavě

Spoluautoři:

 

Aspekty managementu kvality ve vzdělávání v informační vědě a knihovnictví

Autor: Baiba Holma, University of Latvia, Lotyšsko

Spoluautoři:

Daina Pakalna / University of Latvia

MediGrid jako odborná publikace

Autor: Adéla Jarolímková, CESNET, z.s.p.o., Praha

Spoluautoři:

Petr Lesný, Jan Vejvalka, Kryštof Slabý, Marek Turnovec / Fakultní nemocnice v Motole

Nové možnosti vyhledávání vědeckých lékařských informací

Autor: Vendula Papíková, Centrum biomedicínské informatiky, Ústav informatiky Akademie věd ČR, v.v.i., Praha

Spoluautoři:

Richard Papík / Univerzita Karlova v Praze - Ústav informačních studií a knihovnictví