13. Konference o profesionálních informačních zdrojích


Detaily příspěvku konference

Prezentace posterů

Koordinátor: Jakub Petřík, Albertina icome Praha s.r.o.

Kdy a kde: 22. 5. 2007, 15.45 - 17.30, Posluchárna D

Analýza českých časopisů z oblasti přírodních věd v databázi Web of Science

Autor: Věra Kroftová, Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o., Agrotest fyto, s.r.o.

Abstrakt:

Byl analyzován soubor českých časopisů z oblasti přírodních věd indexových v databázi WOS (JCR) v letech 1998 – 2005. Počet titulů v jednotlivých letech (20 – 22) i jejich výběr byl poměrně stabilní. U sledované skupiny časopisů byl zjištěn rok zařazení do databáze WOS, byl porovnán počet českých titulů s počtem titulů jiných zemí a bylo analyzováno jejich zařazení do tematických kategorií WOS (JCR). Porovnání IF časopisů s mediánem IF příslušných tematických kategorií WOS (JCR) ukázalo, že i poměrně nízká hodnota IF časopisu může znamenat dobrou úroveň v rámci dané kategorie. Ve WOS byly zjištěny a popsány některé chybné údaje týkající se teritoriálního zařazení českých časopisů. Název jednoho z českých časopisů ROSTLINNA VYROBA se změnil na PLANT SOIL ENVIRONMENT. Po dvouletém přechodném období, kdy byly v databázi vedeny oba tituly, však oba v roce 2005 z databáze vypadly i přesto, že časopis nadále splňuje kritéria pro indexaci ve WOS.

O autorovi:

Mgr. Věra Kroftová pracuje jako vedoucí informačního centra v ZVÚ Kroměříži, s.r.o. a informačně zabezpečuje také Agrotest fyto, s.r.o. Zavedla počítačové zpracování fondu knihovny, která je zaregistrovaná jako veřejná knihovna se specializovaným fondem. Přispívá do Souborného katalogu Národní knihovny v Praze. V letech 1997-2004 byla řešitelkou několika informačních projektů, v nichž mimo jiné iniciovala spolupráci plodinově orientovaných výzkumných ústavů v oblasti odborných informací. Zabezpečuje informační potřeby vědeckých a výzkumných pracovníků, shromažďuje publikované výsledky a zprostředkovává využití některých výsledků pro zemědělskou veřejnost, čímž přispívá k popularizaci výzkumu a k zavádění výsledků výzkumu do praxe. Spravuje on-line katalog vlastní knihovny i Souborný katalog zemědělských knihoven KAZEK, který obsahuje fond knihoven třech výzkumných ústavů. V letech 2002 a 2004 byla členkou organizačních komisí dvou mezinárodních konferencí. Od roku 1991 je členkou SKIP a od roku 1999 také členkou mezinárodní profesní organizace IAALD (Mezinárodní asociace zemědělských informačních specialistů). Účastní se odborných domácích i mezinárodních konferencí a seminářů, kde vystupuje se svými příspěvky. V roce 2005 se aktivně zúčastnila 11. kongresu IAALD, v Lexingtonu v USA. Zasazuje se o pomoc rozvojovým zemím v oblasti odborných zemědělských informací (např. Přednáška pro doktorandy Ústavu tropů a subtropů ČZU v Praze)


Ostatní příspěvky v sekci

Využívání elektronických informačních zdrojů v oblasti přírodních věd z projektu 1N04186 – sázka na školení a semináře.

Autor: Alena Balvínová, Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta, Praha

Spoluautoři:

Jan Soukup / Univerzita Karlova - Přirodovědecká fakulta, Radka Lukášová / Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta

Zpřístupňování eVŠKP : co je nového v ČR

Autor: Iva Horová, Knihovna Akademie múzických umění v Praze

Elektronické informační zdroje v litevských akademických knihovnách

Autor: Zibute Petrauskiene, Vilnius University, Litva

ALADIN: Dokumentační a informační síť pro vzdělávání dospělých

Autor: Heike vom Orde, Bavarian Broadcasting Corporation, Německo

Spoluautoři:

Lisa Krolak / UNESCO Institute for Lifelong Learning

E-learningové kurzy katalogizace

Autor: Edita Lichtenbergová, Národní knihovna České republiky, Praha

Spoluautoři:

Jaroslava Svobodová, Hana Kubalová / Národní knihovna České republiky

CSA Library School Programme RefWorks v ČR

Autor: Eva Marvanová, Národní knihovna České republiky, Praha

Vztah mezi přístupem k elektronickým službám v Srbsku a indexací článků srbských autorů ve Web of Science

Autor: Stela Filipi Matutinovic, University Library Svetozar Markovic, Srbsko

Spoluautoři:

Biljana Kosanovic / National Library of Serbia

Funkčná informačná gramotnosť pedagogických zamestnancov

Autor: Miroslava Jakubeková, Metodicko-pedagogické centrum v Trenčíne

SAML a XACML jako nová cesta pro přesný Identity management

Autor: Dagmar Brechlerová, Ústav informatiky Akademie věd ČR v.v.i., Praha

SEEDI - digitalizační iniciativa zemí jihovýchodní Evropy

Autor: Milena Dobreva, Bulgarian Academy of Sciences - Institute of Mathematics and Informatics, Bulharsko

Spoluautoři:

Zoran Ognjanović / Mathematical Institute of the Serbian Academy of Sciences and Arts, Nikola Ikonomov / Institute for Bulgarian Language

Software pro archivaci webu

Autor: Petr Žabička, Moravská zemská knihovna v Brně

Spoluautoři:

Lukáš Matějka, Adam Brokeš / Moravská zemská knihovna v Brně

Studijní obor pro vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků

Autor: Beáta Sedláčková, Slezská univerzita v Opavě

Spoluautoři:

 

Aspekty managementu kvality ve vzdělávání v informační vědě a knihovnictví

Autor: Baiba Holma, University of Latvia, Lotyšsko

Spoluautoři:

Daina Pakalna / University of Latvia

MediGrid jako odborná publikace

Autor: Adéla Jarolímková, CESNET, z.s.p.o., Praha

Spoluautoři:

Petr Lesný, Jan Vejvalka, Kryštof Slabý, Marek Turnovec / Fakultní nemocnice v Motole

Nové možnosti vyhledávání vědeckých lékařských informací

Autor: Vendula Papíková, Centrum biomedicínské informatiky, Ústav informatiky Akademie věd ČR, v.v.i., Praha

Spoluautoři:

Richard Papík / Univerzita Karlova v Praze - Ústav informačních studií a knihovnictví