13. Konference o profesionálních informačních zdrojích


Detaily příspěvku konference

Prezentace posterů

Koordinátor: Jakub Petřík, Albertina icome Praha s.r.o.

Kdy a kde: 22. 5. 2007, 15.45 - 17.30, Posluchárna D

Vztah mezi přístupem k elektronickým službám v Srbsku a indexací článků srbských autorů ve Web of Science

Autor: Stela Filipi Matutinovic, University Library Svetozar Markovic, Srbsko

Spoluautoři:

Biljana Kosanovic / National Library of Serbia

Abstrakt:

Consortium for coordinated acquisition of Serbian research libraries KoBSON was established in 2001 as a result of a contract between six main research libraries. Ministry for science provides the financial resources and the National Library of Serbia negotiates the contracts with providers of scientific information. Members of the Consortium organized education of librarians and users at university libraries, all state faculties and institutes all over Serbia. Consortium KoBSON started with access to about 3.000 journals in 2002, and every year the number was growing, according to wishes of the academic community and available resources. At present academic institutions in Serbia have access to 17.000 e-journals. The most used services are Science Direct, Springer and Ebsco. Data about the usage show steady growth. Precise available data show that the number of downloaded articles grew from about 610,000 in 2004 to more than 820,000 in 2006. Availability of world current scientific journals had the important impact on Serbian authors. Between 2001 and 2006 the number of publications by Serbian authors in journals included in the database Web of Science doubled, showing that there is correlation between the availability of current scientific resources and their presence in the Web of science.

O autorovi:

Dr Stela Filipi Matutinovic is born in Belgrade 1951, graduated at the Faculty of Natural Sciences in Belgrade 1973, library adviser for information from 1992, Ph.D. at the faculty of Biology in Belgrade 1993, employed at the University Library “Svetozar Markovic” in Belgrade at the Department for scientific information and development of the library system since 1975, head of the Department since 1983, acting director of the Library 2003/2004. Worked as part of project team for projects “Establishment of the center for the Virtual Library of Serbia”, “Establishment of the consortium for coordinated acquisition“, coordinator of the successfully finished Tempus project UMI_JEP 16059-2001 “Building cooperative academic library network in Serbia for the universities in Belgrade, Nis and Kragujevac, foreign expert at the Tempus project “Building digital educational services and content creation centre at the Yerevan State University Library”, JEP 25008-2004. From 2001 elected vice president of the Serbian Academic Library Association, member of the editorial board of the professional journal Infoteka and editor in chef of the bulletin of the Serbian Academic Library Association “Visokoskolske biblioteke”. Working in the field of bibliography, bibliometric studies, modern library developments.


Ostatní příspěvky v sekci

Využívání elektronických informačních zdrojů v oblasti přírodních věd z projektu 1N04186 – sázka na školení a semináře.

Autor: Alena Balvínová, Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta, Praha

Spoluautoři:

Jan Soukup / Univerzita Karlova - Přirodovědecká fakulta, Radka Lukášová / Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta

Zpřístupňování eVŠKP : co je nového v ČR

Autor: Iva Horová, Knihovna Akademie múzických umění v Praze

Elektronické informační zdroje v litevských akademických knihovnách

Autor: Zibute Petrauskiene, Vilnius University, Litva

ALADIN: Dokumentační a informační síť pro vzdělávání dospělých

Autor: Heike vom Orde, Bavarian Broadcasting Corporation, Německo

Spoluautoři:

Lisa Krolak / UNESCO Institute for Lifelong Learning

E-learningové kurzy katalogizace

Autor: Edita Lichtenbergová, Národní knihovna České republiky, Praha

Spoluautoři:

Jaroslava Svobodová, Hana Kubalová / Národní knihovna České republiky

CSA Library School Programme RefWorks v ČR

Autor: Eva Marvanová, Národní knihovna České republiky, Praha

Analýza českých časopisů z oblasti přírodních věd v databázi Web of Science

Autor: Věra Kroftová, Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o., Agrotest fyto, s.r.o.

Funkčná informačná gramotnosť pedagogických zamestnancov

Autor: Miroslava Jakubeková, Metodicko-pedagogické centrum v Trenčíne

SAML a XACML jako nová cesta pro přesný Identity management

Autor: Dagmar Brechlerová, Ústav informatiky Akademie věd ČR v.v.i., Praha

SEEDI - digitalizační iniciativa zemí jihovýchodní Evropy

Autor: Milena Dobreva, Bulgarian Academy of Sciences - Institute of Mathematics and Informatics, Bulharsko

Spoluautoři:

Zoran Ognjanović / Mathematical Institute of the Serbian Academy of Sciences and Arts, Nikola Ikonomov / Institute for Bulgarian Language

Software pro archivaci webu

Autor: Petr Žabička, Moravská zemská knihovna v Brně

Spoluautoři:

Lukáš Matějka, Adam Brokeš / Moravská zemská knihovna v Brně

Studijní obor pro vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků

Autor: Beáta Sedláčková, Slezská univerzita v Opavě

Spoluautoři:

 

Aspekty managementu kvality ve vzdělávání v informační vědě a knihovnictví

Autor: Baiba Holma, University of Latvia, Lotyšsko

Spoluautoři:

Daina Pakalna / University of Latvia

MediGrid jako odborná publikace

Autor: Adéla Jarolímková, CESNET, z.s.p.o., Praha

Spoluautoři:

Petr Lesný, Jan Vejvalka, Kryštof Slabý, Marek Turnovec / Fakultní nemocnice v Motole

Nové možnosti vyhledávání vědeckých lékařských informací

Autor: Vendula Papíková, Centrum biomedicínské informatiky, Ústav informatiky Akademie věd ČR, v.v.i., Praha

Spoluautoři:

Richard Papík / Univerzita Karlova v Praze - Ústav informačních studií a knihovnictví