13. Konference o profesionálních informačních zdrojích


Detaily příspěvku konference

Prezentace posterů

Koordinátor: Jakub Petřík, Albertina icome Praha s.r.o.

Kdy a kde: 22. 5. 2007, 15.45 - 17.30, Posluchárna D

SAML a XACML jako nová cesta pro přesný Identity management

Autor: Dagmar Brechlerová, Ústav informatiky Akademie věd ČR v.v.i., Praha

Abstrakt:

Dnes vzrůstá počet webových stránek, které poskytují speciální obsah jednotlivým uživatelům. Jde o to, že konkrétní uživatel dostane pouze takový obsah, který buď vyžaduje nebo si třeba zaplatil nebo je pro něj vhodný. Informace jsou tedy poskytovány na základě uživatelova profilu. Aby mohl být poskytnut konkrétní obsah, je nutná identifikace a autentizace uživatele prováděná nejčastěji jménem a heslem nebo jinými bezpečnostními informacemi. Nový jazyk SAML umožňuje tyto bezpečnostní informace vyměňovat a tak např. realizovat tzv. Single sign on (SSO). mechanismus. Dalším novým bezpečnostním jazykem je XACML, který umožňuje vytvořit politiky pro přístup ke zdrojům, tj. kdo kdy kam a odkud k čemu může přistupovat. Příspěvek se zabývá užitím kombinace těchto dvou jazyků pro přesný přístup uživatele ke zdroji.

O autorovi:

Vystudovala jsem MFF UK. Dnes působím v Ústavu informatiky AV ČR, v.v.i.,Oddělení medicínské informatiky a na České zemědělské univerzitě, Provozně ekonomická fakulta, Katedra informačních technologií. Zde učím předměty týkající se programování a bezpečnosti IT. Externě spolupracuji s různými školicími firmami, např. Gopas a.s., zde jsem vytvořila a zavedla kurs Bezpečnost informačních systémů, dále poskytuji konzultační a poradenskou činnost v oblasti bezpečnosti informačních systémů. Jsem autorem či spoluautorem několika kapitol knih u nás i v zahraničí, trojích vysokoškolských skript a zhruba 80 příspěvků na konferencích ( v ČR i v zahraničí), v časopisech ( pravidelně publikuji např. v IT systém) apod., v posledních letech zejména v oblasti bezpečnosti IS, právních a etických problémů užívání informačních technologií atd. V současné době zastupuji Českou republiku v organizaci IFIP (International Federation for Information Processing) v technickém výboru 11 (bezpečnost a ochrana informačních systémů) a dále jsem členem pracovní skupiny 11.7 IFIP, která se zabývá zejména vztahem bezpečnosti a práva. Mezi mé zájmy v oblasti bezpečnosti patří např. problematika digitálního podpisu, autentizace, detekce průniků, vzdělávání v bezpečnosti, bezpečnostní rysy internetových technologií atd. Dále jsem členem několika programových výborů konferencí a seminářů.


Ostatní příspěvky v sekci

Využívání elektronických informačních zdrojů v oblasti přírodních věd z projektu 1N04186 – sázka na školení a semináře.

Autor: Alena Balvínová, Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta, Praha

Spoluautoři:

Jan Soukup / Univerzita Karlova - Přirodovědecká fakulta, Radka Lukášová / Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta

Zpřístupňování eVŠKP : co je nového v ČR

Autor: Iva Horová, Knihovna Akademie múzických umění v Praze

Elektronické informační zdroje v litevských akademických knihovnách

Autor: Zibute Petrauskiene, Vilnius University, Litva

ALADIN: Dokumentační a informační síť pro vzdělávání dospělých

Autor: Heike vom Orde, Bavarian Broadcasting Corporation, Německo

Spoluautoři:

Lisa Krolak / UNESCO Institute for Lifelong Learning

E-learningové kurzy katalogizace

Autor: Edita Lichtenbergová, Národní knihovna České republiky, Praha

Spoluautoři:

Jaroslava Svobodová, Hana Kubalová / Národní knihovna České republiky

CSA Library School Programme RefWorks v ČR

Autor: Eva Marvanová, Národní knihovna České republiky, Praha

Analýza českých časopisů z oblasti přírodních věd v databázi Web of Science

Autor: Věra Kroftová, Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o., Agrotest fyto, s.r.o.

Vztah mezi přístupem k elektronickým službám v Srbsku a indexací článků srbských autorů ve Web of Science

Autor: Stela Filipi Matutinovic, University Library Svetozar Markovic, Srbsko

Spoluautoři:

Biljana Kosanovic / National Library of Serbia

Funkčná informačná gramotnosť pedagogických zamestnancov

Autor: Miroslava Jakubeková, Metodicko-pedagogické centrum v Trenčíne

SEEDI - digitalizační iniciativa zemí jihovýchodní Evropy

Autor: Milena Dobreva, Bulgarian Academy of Sciences - Institute of Mathematics and Informatics, Bulharsko

Spoluautoři:

Zoran Ognjanović / Mathematical Institute of the Serbian Academy of Sciences and Arts, Nikola Ikonomov / Institute for Bulgarian Language

Software pro archivaci webu

Autor: Petr Žabička, Moravská zemská knihovna v Brně

Spoluautoři:

Lukáš Matějka, Adam Brokeš / Moravská zemská knihovna v Brně

Studijní obor pro vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků

Autor: Beáta Sedláčková, Slezská univerzita v Opavě

Spoluautoři:

 

Aspekty managementu kvality ve vzdělávání v informační vědě a knihovnictví

Autor: Baiba Holma, University of Latvia, Lotyšsko

Spoluautoři:

Daina Pakalna / University of Latvia

MediGrid jako odborná publikace

Autor: Adéla Jarolímková, CESNET, z.s.p.o., Praha

Spoluautoři:

Petr Lesný, Jan Vejvalka, Kryštof Slabý, Marek Turnovec / Fakultní nemocnice v Motole

Nové možnosti vyhledávání vědeckých lékařských informací

Autor: Vendula Papíková, Centrum biomedicínské informatiky, Ústav informatiky Akademie věd ČR, v.v.i., Praha

Spoluautoři:

Richard Papík / Univerzita Karlova v Praze - Ústav informačních studií a knihovnictví