13. Konference o profesionálních informačních zdrojích


Detaily příspěvku konference

Prezentace posterů

Koordinátor: Jakub Petřík, Albertina icome Praha s.r.o.

Kdy a kde: 22. 5. 2007, 15.45 - 17.30, Posluchárna D

Využívání elektronických informačních zdrojů v oblasti přírodních věd z projektu 1N04186 – sázka na školení a semináře.

Autor: Alena Balvínová, Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta, Praha

Spoluautoři:

Jan Soukup / Univerzita Karlova - Přirodovědecká fakulta, Radka Lukášová / Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta

Abstrakt:

Projekt 1N04186 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR pod názvem „Multilicence pro zajištění kontinuity přístupu k přírodovědným informačním zdrojům“ zajistil informační zdroje v oblasti přírodních věd pro vědu, výzkum a výuku na vysokých školách a vědeckých institucích cestou konsorciálního nákupu velkoplošně využívaných databází v letech 2004-2008.

Zajištění informačního zázemí je však pouze důležitým předpokladem pro rozvoj vědeckého výzkumu. Nic neříká o snaze samotných uživatelů tyto informační zdroje využívat ani o výši využívání. K tomu je nezbytné posílení informační gramotnosti uživatelů. Bereme-li v úvahu vysokoškolské prostředí, pak kvalitní vědecké výsledky mohou přinést ti vysoce odborně vzdělaní a úspěšní studenti, kteří jsou dostatečně vedeni k celoživotní potřebě pravidelného samostatného sledování odborné literatury, jejího využití při studiu, vědecké práci i správném psaní odborných textů.

Příspěvek pojednává o stěžejních úkolech projektu, jejich výsledcích v rámci konsorcia, podává grafické vyhodnocení výsledků a všímá si blíže situace na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

O autorovi:

Alena Balvínová pracuje ve Středisku vědeckých informací Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Je odpovědná za zajišťování a správu elektronických informačních zdrojů pro fakultu, za metodické vedení knihoven s cílem koordinovat knihovnické a informační služby na fakultě a jejich rozvoj dle současných moderních trendů, systémové práce v knihovním systému ALEPH 500 v rámci fakulty.

Je koordinátorkou projektu na zajištění elektronických informačních zdrojů pro přírodní vědy.

Pracuje v odborných komisích zabývajících se problematikou zpřístupnění elektronických vysokoškolských prací a problematikou zvyšování informační gramotnosti studentů.


Ostatní příspěvky v sekci

Zpřístupňování eVŠKP : co je nového v ČR

Autor: Iva Horová, Knihovna Akademie múzických umění v Praze

Elektronické informační zdroje v litevských akademických knihovnách

Autor: Zibute Petrauskiene, Vilnius University, Litva

ALADIN: Dokumentační a informační síť pro vzdělávání dospělých

Autor: Heike vom Orde, Bavarian Broadcasting Corporation, Německo

Spoluautoři:

Lisa Krolak / UNESCO Institute for Lifelong Learning

E-learningové kurzy katalogizace

Autor: Edita Lichtenbergová, Národní knihovna České republiky, Praha

Spoluautoři:

Jaroslava Svobodová, Hana Kubalová / Národní knihovna České republiky

CSA Library School Programme RefWorks v ČR

Autor: Eva Marvanová, Národní knihovna České republiky, Praha

Analýza českých časopisů z oblasti přírodních věd v databázi Web of Science

Autor: Věra Kroftová, Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o., Agrotest fyto, s.r.o.

Vztah mezi přístupem k elektronickým službám v Srbsku a indexací článků srbských autorů ve Web of Science

Autor: Stela Filipi Matutinovic, University Library Svetozar Markovic, Srbsko

Spoluautoři:

Biljana Kosanovic / National Library of Serbia

Funkčná informačná gramotnosť pedagogických zamestnancov

Autor: Miroslava Jakubeková, Metodicko-pedagogické centrum v Trenčíne

SAML a XACML jako nová cesta pro přesný Identity management

Autor: Dagmar Brechlerová, Ústav informatiky Akademie věd ČR v.v.i., Praha

SEEDI - digitalizační iniciativa zemí jihovýchodní Evropy

Autor: Milena Dobreva, Bulgarian Academy of Sciences - Institute of Mathematics and Informatics, Bulharsko

Spoluautoři:

Zoran Ognjanović / Mathematical Institute of the Serbian Academy of Sciences and Arts, Nikola Ikonomov / Institute for Bulgarian Language

Software pro archivaci webu

Autor: Petr Žabička, Moravská zemská knihovna v Brně

Spoluautoři:

Lukáš Matějka, Adam Brokeš / Moravská zemská knihovna v Brně

Studijní obor pro vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků

Autor: Beáta Sedláčková, Slezská univerzita v Opavě

Spoluautoři:

 

Aspekty managementu kvality ve vzdělávání v informační vědě a knihovnictví

Autor: Baiba Holma, University of Latvia, Lotyšsko

Spoluautoři:

Daina Pakalna / University of Latvia

MediGrid jako odborná publikace

Autor: Adéla Jarolímková, CESNET, z.s.p.o., Praha

Spoluautoři:

Petr Lesný, Jan Vejvalka, Kryštof Slabý, Marek Turnovec / Fakultní nemocnice v Motole

Nové možnosti vyhledávání vědeckých lékařských informací

Autor: Vendula Papíková, Centrum biomedicínské informatiky, Ústav informatiky Akademie věd ČR, v.v.i., Praha

Spoluautoři:

Richard Papík / Univerzita Karlova v Praze - Ústav informačních studií a knihovnictví