13. Konference o profesionálních informačních zdrojích


Detaily příspěvku konference

Příspěvky pouze do sborníku

Koordinátor: Andrea Kutnarová, Albertina icome Praha s.r.o.

Kdy a kde: 22. 5. 2007, 8.00 - 16.00, sborník INFORUM 2007

Kurikulum IS/IT oborů a přenos znalostí do komerční praxe

Autor: Tomáš Rain, Česká zemědělská univerzita v Praze

Spoluautoři:

Ivana Švarcová / Česká zemědělská univerzita v Praze

Abstrakt:

Příspěvek pojednává o vlivu kurikula IS/IT vysokoškolských studijních oborů na přenos znalostí mezi akademickou sférou a komerční praxí. Autoři ukazují vliv strnulosti kurikula IS/IT studijních oborů na adaptační schopnosti absolventů vysokých škol. Autoři dále prezentují doporučení pro změny v kurikulárních projektech IS/IT oborů. Text příspěvku ukazuje vazbu mezi kurikulem vysokoškolských IS/IT oborů a managementem znalostí a informací ve firmě. Autoři dále věnují pozornost připravenosti absolventů vysokých škol budovat a spravovat informační a znalostní střediska v komerční praxi. Text poukazuje na vazby mezi informačním managementem a dalšími obory. Autoři komparují jednotlivé teoretické koncepce kurikulárních projektů a popisují jejich uplatnění v edukační a komerční praxi.

O autorovi:

Ing. Tomáš Rain Ph.D. je členem katedry informačních technologií České zemědělské univerzity v Praze. V roce 2006 úspěšně dokončil studium doktorského studijního programu „Informační management“ a obhájil disertační práce na téma „Oblast realizace vybraných ekonomických modelů v síťové ekonomice“. Ing. Tomáš Rain Ph.D. se podílí na výuce předmětů „Informační systémy“, „Podnikové informační systémy“, „Strategie a IS“ a „Informatika II“. Kromě výuky a vlastní publikační činnosti má autor článku také zkušenosti z komerční praxe. Autor pracoval pro společnosti Bull s. r. o., Unicorn a. s., AutoCont CZ a. s. a Stormware s. r. o. V těchto firmách působil autor jako manažer, lektor a konzultant.


Ostatní příspěvky v sekci

Oborová brána KIV - Knihovnictví a informační věda

Autor: Eva Bartůňková, Národní knihovna České republiky, Praha

Spoluautoři:

Jindřich Pilař / Národní knihovna České republiky - Knihovnický institut / další spolupráce: řešitelský tým oborové brány

Knihovníci a celoživotní vzdělávání

Autor: Danie Malan, University of Pretoria - Academic Information Service, Jižní Afrika