13. Konference o profesionálních informačních zdrojích


Detaily příspěvku konference

Portálová řešení přístupu k vědeckým zdrojům v medicíně

Koordinátor: Eva Lesenková, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha

Kdy a kde: 23. 5. 2007, 13.30 - 16.20, Posluchárna D

MEDVIK® - medicínská virtuální knihovna – integrované informační prostředí pro zdravotnické knihovny České republiky

Autor: Helena Bouzková, Národní lékařská knihovna, Praha

Spoluautoři:

Filip Kříž, Ondřej Horsák, Lenka Maixnerová / Národní lékařská knihovna

Abstrakt:

Národní lékařská knihovna provozuje knihovnický informační systém MEDVIK® - Medicínská virtuální knihovna. Systém je koncipován na principu sdílené datové základny, která umožňuje integraci prakticky neomezeného počtu různých typů knihoven při současném zachování potřebné míry flexibility a autonomie. Pro provoz systému bylo v NLK vybudováno moderní datové centrum a NLK je oprávněna na základě generální licence bezplatně poskytovat práva k užívání systému pro celou oblast zdravotnictví ČR. Tímto na straně účastníka provozu odpadají jinak nezbytné náklady na SW, HW i samotný provoz knihovního systému. Součástí systému je také vnější webové rozhraní – portál MEDVIK, který umožňuje přístup k sytému jak koncovým uživatelům, tak knihovníkům prostřednictvím Internetu. Funkcionalita portálu je postupně rozšiřována o další možnosti a funkce jako např. vzdálený přístup autorizovaného koncového uživatele k licencovaným elektronickým informačním zdrojům (databázím, e časopisům, e books apod.) nebo online aktualizace dat souborného katalogu zdravotnické literatury. Příspěvek se zabývá popisem systému jako komplexního informačního prostředí pro potřeby zdravotnictví, možnostmi jeho využití ve zdravotnických zařízeních ČR, možnostmi kvalifikované podpory při tvorbě a sdílení informačních zdrojů ze strany NLK a dalšími výhodami vyplývajícími z kooperativního způsobu práce pro všechny participující informační pracoviště a jejich uživatele.

O autorovi:

Helena Bouzková pracovala od roku 1985 v lékařských knihovnách v Hradci Králové (Lékařská fakulta Univerzity Karlovy) a Praze (Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví). Od roku 1998 je ředitelkou Národní lékařské knihovny v Praze. Je členkou odborných společností ( Česká společnost zdravotnické informatiky a zdravotnických informací ČLS JEP – členka výboru a České společnosti sociálního lékařství a řízení péče o zdraví ČLS JEP – členka výboru, Česká informační společnost ČSVTS a další). Od roku 2005 je členkou Výkonného výboru European Association of Health Information and Libraries (EAHIL)


Ostatní příspěvky v sekci

Šli jsme dosud po správné cestě?

Autor: Livia Vasas, Central Library of Semmelweis University, Maďarsko

Spoluautoři:

Joe Geges / Ovidius

Knowledge Center Portal společnosti Novartis - brána k informacím a znalostem v mezinárodní farmaceutické společnosti

Autor: Margot Gerharter, Novartis Institutes for BioMedical Research GmbH &Co KG, Rakousko

New Developments at Nature Publishing Group

Autor: Hugh Blackbourn, Nature Publishing Group, Velká Británie

Jak se mění požadavky na publikování výstupů lékařského výzkumu

Autor: Milan Špála, Univerzita Karlova - 1. lékařská fakulta, Praha

Zdarma na Internetu: Přístup k výsledkům výzkumu v elektronické formě bez překážek

Autor: Elisabetta Poltronieri, Istituto Superiore di Sanità, Itálie

Spoluautoři:

Rosalia Ferrara / Istituto Superiore di Sanità