13. Konference o profesionálních informačních zdrojích


Detaily příspěvku konference

Portálová řešení přístupu k vědeckým zdrojům v medicíně

Koordinátor: Eva Lesenková, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha

Kdy a kde: 23. 5. 2007, 13.30 - 16.20, Posluchárna D

Jak se mění požadavky na publikování výstupů lékařského výzkumu

Autor: Milan Špála, Univerzita Karlova - 1. lékařská fakulta, Praha

Abstrakt:

Prezentace má za cíl seznámit cílovou skupinu možných zájemců s výsledky naší odborné činnosti. Je to v zájmu jak autorů daných výsledků, tak všech osob nebo institucí, kdo se nějakým způsobem na nich podíleli. Obsah a styl prezentace je určován příslušníky cílové skupiny, jejich zvyklostmi, počtem, zaměřením jakož i technickými a ekonomickými možnostmi autorů. Způsob prezentace výsledků, má-li být účinný, v současné době nutně respektuje a využívá všechny možnosti informačních technologií [IT], jako je e-publishing, e-prints, Open Access [OA], multimediální podoba, e-document delivery. Výše uvedené nové postupy se významně podílejí nejen na způsobu prezentace, ale od samého počátku vědecké nebo vzdělávací činnosti, i na samé jejich hodnotě, přesnosti i následném dopadu (učinné data mining, databázové rešerše, full textové zdroje). Nové informační technologie (zvl. internet) se v druhé polovině minulého století výrazně zúčastnily na urychlení klasického publikačního procesu vědeckých výsledků v časopisech. To nutně vyústilo v tzv. informační explozi, resp. krizi časopisů (seriálů) a vědeckého komunikačního trhu. Docházelo k ekonomickým rozporům mezi neziskovými badatelskými institucemi, a komerčními vydavateli, postupně přebírajícími do své režie stále dražší časopisy. Z iniciativy vědeckých institucí od roku 1971 postupně vzniká snaha umožnit uživatelům volný přístup (open access [OA]) k informačním zdrojům. Dokladem jsou úspěšné realizace BioMedCentral - 1999, PLoS - 2000, OSI/Open Access Program – 2002. Vznikají OA časopisy, vědecké instituce archivují v elektronické podobě vlastní publikace (self archieving) a vznikají úložiště (repositories) umožňující zájemcům zde časově neomezeně archivovat své publikace. Vzniká tak alternativní model dosavadního vědeckého publikačního systému. V něm opatření nákladů na publikování vědeckých výsledků patří k povinnostem autora, který ovšem k tomu má prostředky ze svých grantů. Výdaje za OA "platí autor", a ne až jako dosud "knihovna a čtenář". Ve vědecké literatuře totiž autoři ve valné míře souhlasí, aby jejich digitalizované a v síti dostupné texty byly považovány za "public domain" či "Creative Commons" s předpokladem dodržování "fair use". Je možno shrnout, že všechny nové IT včetně digitalizace a zesíťování, typické pro informační společnost, umožňují všem, kdo v rámci své vědecké nebo vzdělávací činnosti prezentují své výsledky, aby tak činili s maximální účinností, kvalitou a korektností.

O autorovi:

Promován na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy (UK) v Praze (MUDr., 1956), CSc.1963), docent patologické fyziologie (1988); pracovník Ústavu patologické fyziologie 1. lékařské fakulty UK (1956 - 1996); hostující profesor a vedoucí Départment de Physiopathologie, Université d´Oran (Alžírsko) (1970-1974); hostující profesor a přednášející Biologická fakulta, jihočeská univerzita, České Budějovice, přednášky na katedře Obecné biologie (2003-dosud), Ústav vědeckých informací 1. lékařské fakulty UK - vedoucí oddělení (1995-2001), - odborný pracovník (2001 - ); člen Redakční rady University Karlovy (1965 - 2003), vedoucí redaktor oficiálního vědeckého časopisu 1. lékařské fakulty UK "Sborník lékařský" (1991 - 2003).


Ostatní příspěvky v sekci

MEDVIK® - medicínská virtuální knihovna – integrované informační prostředí pro zdravotnické knihovny České republiky

Autor: Helena Bouzková, Národní lékařská knihovna, Praha

Spoluautoři:

Filip Kříž, Ondřej Horsák, Lenka Maixnerová / Národní lékařská knihovna

Šli jsme dosud po správné cestě?

Autor: Livia Vasas, Central Library of Semmelweis University, Maďarsko

Spoluautoři:

Joe Geges / Ovidius

Knowledge Center Portal společnosti Novartis - brána k informacím a znalostem v mezinárodní farmaceutické společnosti

Autor: Margot Gerharter, Novartis Institutes for BioMedical Research GmbH &Co KG, Rakousko

New Developments at Nature Publishing Group

Autor: Hugh Blackbourn, Nature Publishing Group, Velká Británie

Zdarma na Internetu: Přístup k výsledkům výzkumu v elektronické formě bez překážek

Autor: Elisabetta Poltronieri, Istituto Superiore di Sanità, Itálie

Spoluautoři:

Rosalia Ferrara / Istituto Superiore di Sanità