13. Konference o profesionálních informačních zdrojích


Detaily příspěvku konference

Elektronické informační zdroje - s novými možnostmi k tradičním cílům

Koordinátor: Jiří Kadleček, Albertina icome Praha s.r.o.

Kdy a kde: 23. 5. 2007, 13.30 - 16.45, Nová Aula

Vývoj uživatelského rozhraní informačních systémů

Autor: Jiří Jelínek, Vysoká škola ekonomická v Praze - Fakulta managementu

Spoluautoři:

Michal Hýsek, Jiří Lucký / Vysoká škola ekonomická v Praze

Abstrakt:

Uživatelská rozhraní systémů pro zpracování informací doznávají s rozvojem technologií výrazných změn. Především při získávání informací je však nutné mít na zřeteli kromě technologických aspektů i stereotypy v oblasti lidského chování a vnímání, které mají společně s podobou předávané informace zásadní vliv na množství času a námahy, které jsou potřeba pro nalezení požadované informace a pochopení sdělení. Vývoj v oblasti návrhu uživatelských rozhraní se dnes soustřeďuje především na vizualizaci a ovládání. Při výběru formy sdělení je všeobecně přijímán fakt, že „jeden obrázek vydá za tisíc slov“, tedy, že použití vizualizačních postupů může přenos a pochopení informace významně usnadnit. V souvislosti s užitím vizualizace je však nutné si položit některé otázky, např. pro jakou fázi získávání a zpracování informací bude užita, jaká vizualizační technika bude mít největší přínos a informační obsah, či jaké nástroje jsou pro řešenou úlohu již k dispozici. Značný důraz je dnes kladen také na interaktivitu a přirozenost obsluhy informačních systémů. Nejde zde jen o lepší využití stávajících postupů, ale též o uplatnění inovativních řešení vycházejících z prudkého rozvoje technologií. Cílem tohoto příspěvku je souhrnně prezentovat metody a nástroje užívané nebo použitelné v oblasti návrhu uživatelského rozhraní systémů pro získávání a práci s informacemi, které mohou přispět k zefektivnění přenosu informací k uživateli. Pozornost bude věnována zejména vizualizačním technikám a novým přístupům v oblasti ovládání aplikací.

O autorovi:

Ing. Jiří Jelínek, CSc. (nar. 1966) je odborným asistentem Katedry managementu informací, FM VŠE J. Hradec. Oblasti zájmu: získávání znalostí, data mining, web mining, umělá inteligence, počítačové sítě a informační systémy. Příspěvky na konferencích: Uživatelská podpora v prostředí WWW. INFORUM 2004, 25.5. - 27.5. 2004, VŠE Praha • Užití grafických struktur při práci s texty. Znalosti 2006, Hradec Králové, únor 2006 • s D. Kunčarem a J. Přibilem: Vizualizace textových dat pomocí grafů, konference Znalosti 2006, Hradec Králové, únor 2006 • Nástroje pro podporu spolupráce při tvorbě a sdílení informací a znalostí, konference INFORUM 2006, Praha 23.-25. května 2006 • Podpora spolupráce při výuce s pomocí ICT. IV. národní konference Distanční vzdělávání v České republice - současnost a budoucnost, Ostrava 28. 6. – 30. 7. 2006. Granty a rozvoj. projekty: Integrovaný projekt podpory vzdělávacího procesu a chodu Fakulty managementu VŠE moderními informačními a komunikačními technologiemi, RP MŠMT č. 600/7, 2004 • Podpora uživatele v prostředí WWW, IGA VŠE 34/04, 2004-5 • Užití grafických struktur pro zpracování textů, IGA VŠE 54/05, 2005-6.


Ostatní příspěvky v sekci

Nová podoba výzkumu

Autor: James Pringle, Thomson Scientific, Velká Británie

CSA Illustrata: nová dimenze vyhledávání a objevování díky podrobné indexaci a nové produkty z ProQuest CSA

Autor: C. Alan Golden, ProQuest CSA, Velká Británie

ProQuest CSA: Klenoty vydavatelství Chadwyck Healey

Autor: Jacqui Gilchrist, ProQuest CSA, Velká Británie

Přístup "navždy": nákup versus předplatné databází

Autor: Gisela Hochgeladen, K.G. Saur Verlag, Německo

Novinky v katalogizačním systému Syndetic Solutions společnosti Bowker

Autor: Kai-Henning Gerlach, Bowker Office Berlin, Německo