13. Konference o profesionálních informačních zdrojích


Detaily příspěvku konference

Integrace elektronických knih do nabídky informačních služeb

Koordinátor: Filip Vojtášek, Albertina icome Praha s.r.o.

Kdy a kde: 24. 5. 2007, 9.00 - 12.05, Posluchárna D

Ebooks v České republice - tři roky zkušeností

Autor: Filip Vojtášek, Albertina icome Praha s.r.o.

Abstrakt:

Stručné shrnutí nabídky elektronických knih (hlavní vydavatelé, rozdíly mezi nákupem a předplatným apod.)

O autorovi:

Autor pracuje od roku 2002 ve společnosti Albertina icome Praha jako obchodní manažer se zaměřením na společenské a humanitní vědy, elektronické knihy a časopisy. Je absolventem ÚISK FF UK (2000, PhDr. 2001).


Ostatní příspěvky v sekci

ebrary: jedna platforma pro elektronické zdroje, mnoho cest pro jejich využití

Autor: Mohamad Al-Baghdadi, ebrary, USA

Svět informací - odborné monografie a referenční příručky online z vydavatelství Oxford University Press

Autor: Annika Lindemann, Oxford University Press, Velká Británie

Elektronické knihy vydavatelství Wiley - nové tematické edice!

Autor: Brett Thomas, Wiley InterScience, Velká Británie

Elektronické knihy z vydavatelství Thomson Gale! Prvotřídní zdroje pro každou akademickou knihovnu, které jednoduše zařadíte do vašeho knihovního systému. Gale Virtual Reference Library (GVRL): platforma pro elektronické knihy

Autor: Paul Fertl, Thomson Learning – Library Reference Division, Německo

Knovel Library: jak připravit uživatele technických oborů

Autor: Barbara Dixee, Knovel Corporation, USA

Elektronické knihy v rozhraní ScienceDirect

Autor: Piotr Golkiewicz, Elsevier B.V., Nizozemí