13. Konference o profesionálních informačních zdrojích


Detaily příspěvku konference

Management informací a znalostí ve firmě

Koordinátor: Anna Diačiková, Chemosvit a.s., Svit

Kdy a kde: 23. 5. 2007, 9.00 - 12.30, Posluchárna D

Podnik jako živý organismus – konkurenční výhoda

Autor: Olga Girstlová, GiTy, a.s., Brno

Abstrakt:

Podnik a globální svět. V dnešní době hyperkonkurence na globálním trhu nabídky a poptávky se podniky musí vyrovnávat se změnou potřeb globálního zákazníka a pokud chtějí dlouhodobě přežít a zachovat si svou výkonnost potřebují plně pochopit obchodní strategii globálního zákazníka, vzít na vědomí všudypřítomnou globální konkurenci a existenci globální nabídky outsourcingu jednotlivých interních procesů podniku. To vše vytváří velký tlak na dnešní podniky a v tomto novém typu podnikání je typ Podniku jako živý organismus mnohem lépe vybaven pro dobu znalostí a maximalizace tvorby přidané hodnoty globální ekonomiky a globálního světa než podnik tradičního hierarchického modelu. Klíčová slova Podnikatelský model podniku, Podnik jako živý organismus, Soustava řízení podniku, Strategie živého organismu, Životní cyklus podniku, Z-I-P-F, Znalostní řízení, Znalostní účty, Inovace, Měření přidané hodnoty v klíčových procesech podniku, Vnitřní trh nabídky a poptávky podniku, Sebeřízení organismu podniku, Zákaznický cyklus, Vnější zákazník CRM, Vnitřní zákazník iCRM, Globální zákazník, Partner, zákazník a spoluvlastník podniku.

O autorovi:

Olga Girstlová, generální ředitelka a místopředsedkyně představenstva GiTy, a. s. Absolvovala Elektrotechnickou fakultu VUT v Brně. V roce 1990 založila s manželem a otcem společnost GiTy specializující se na komunikační systémy. Ve firmě GiTy realizuje strategii společnosti a podílí se na zavádění nového způsobu řízení, který vychází z trvalých hodnot "Systému řízení Baťa". V roce 1995 byla Olga Girstlová vyhlášena Manažerkou-podnikatelkou roku. O dva roky později obdržela cenu Křišťálové srdce za etiku v podnikání. V roce 1999 získala v Monaku jako první Češka ocenění Vedoucí podnikatelka světa a podpořila nominaci dalších dvou českých podnikatelek, které získaly cenu v následujících dvou letech. V loňském roce získala ocenění "Žena roku 2005", v kategorii Business. Absolvovala několik zahraničních stáží na prestižních univerzitách – YALE, univerzita Peking, Singapur, UH Manow Hawaii včetně pravidelných odborných vystoupeních na konferencích a specializovaných seminářích. 


Ostatní příspěvky v sekci

Management znalostí v moderní organizaci

Autor: Ludmila Mládková, Vysoká škola ekonomická v Praze

Některé problémy transformace firemního informačního střediska na středisko znalostní

Autor: Jan Vymětal, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Ekonomická fakulta

Využití marketingu v podnikové knihovně

Autor: Tereza Šedivcová, ČSOB, Praha

Informace veřejného sektoru – zdroj surovin pro informace a znalosti ve firmě

Autor: Dagmar Vránová, EPMA - Agentura pro evropské projekty &management, Praha

Strategické rozhodovanie a riadenie znalostí v reálnej firemnej praxi

Autor: Anna Diačiková, Chemosvit a.s., Svit

DMS a dynamické dokumenty

Autor: Jan Mottl, AiP Safe s.r.o., Praha